Blanketter

Spara alltid ner blanketterna på din dator innan du fyller i dem i din pdf-läsare. Om du sitter på Mac – använd inte Förhandsvisning när du fyller i blanketterna.

Forskarutbildning

Antagning av doktorander

Grundutbildning

Lärarblanketter

Mallar för utvärdering/analys av kurser, spår och program

OBS! Blanketterna måste sparas på datorn innan de fylls i, annars räknar de inte ihop automatiskt.

Studentblanketter

Följande blanketter måste sparas på datorn och öppnas i en pdf-läsare för att fungera som det är tänkt. Blanketter är endast avsedda för studenter på grund- och avancerad nivå.

Övrigt

LUCAT-ansökan

Registrering i LUCAT (pdf, 957 kB, ny flik)

Försöksdjursutbildning

Information och blankett för kurs i försökdjurshantering (på engelska) (pdf, 662 kB, ny flik)

Riskbedömning vid arbete med steklar

Bumblebee risk assessment (på engelska, pdf, 160 kB, ny flik)

Riskbedömning av fältarbete

Checklista för riskanalys av fältarbete (på engelska, pdf; 574 kB, ny flik)

Lämna institutionen

Checklist leaving the department (på engelska, pdf, 1,4 MB, ny flik)