Biologiska institutionen

Inom biologiska institutionen har vi spetskompetens inom både utbildning och forskning i en lång rad biologiska ämnesområden. Många av våra forskare har omfattande internationella kontakter och även tvärvetenskapliga samarbeten. Vi ger kurser från grundnivå upp till masternivå och har en forskarutbildning med många doktorander.

Vi har en omfattande utåtriktad verksamhet där vi gärna ställer vår kompetens till förfogande för skola, allmänhet och medier.

Fler nyheter

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00