Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Masterprogram i zooekologi

120 högskolepoäng

Utbildningen fokuserar på förståelsen av evolutionära processer på gen-, individ- och populationsnivå. Du lär dig att analysera och förstå hur evolutionära och ekologiska processer formar arter och påverkar djurs utseende, fysiologi och beteende. Under utbildningen får du bland annat praktisk erfarenhet av att designa försök och genomföra fält- och labbexperiment samt att analysera och presentera resultat. Dina lärare är även aktiva forskare, många världsledande inom sitt område såsom djurmigration och molekylär ekologi. 

Programmet består av två års heltidstudier (120 högskolepoäng), varav minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå i biologi. Utbildningen sker vanligen i form av kurser om 15 högskolepoäng och ett examensarbete under en eller två terminer. 

Rekomenderad studiegång

Alla länkar utom den till masterexamensarbete går till Lunds universitets centrala utbildningssidor.

År 1

Höst

Populations- och samhällsekologi, 15 högskolepoäng (BIOR69) 

Evolutionär zooekologi, 15 högskolepoäng (BIOR81).

Vår

Molekylär ekologi och evolution,15 högskolepoäng (BIOR25) eller Bevarandebiologi, 15 högskolepoäng (BIOR83
Ornitologi,15 högskolepoäng (BIOR51) eller valbar kurs

År 2

Höst

Sinnesbiologi, 15 högskolepoäng (BIOR20) eller Bearbetning och analys av biologiska data, 7,5 högskolepoäng (BIOS14) och Modellering av biologiska system, 7,5 högskolepoäng (BIOS13)

Vår

Mastersexamensarbete

Du hittar fullständig lista på genomförda masterexamensarbete i biologi och molekylärbiologi i LUP Student Papers (på engelska).

Examenskrav

Obligatoriska kurser, 30 högskolepoäng:

Examenstitel

Naturvetenskaplig master (två år)
Huvudämne: Biologi med specialisering inom zooekologi.

Förkunskapskrav och information om anmälan finns på Lunds universitets centrala utbildningssidor.

Porträtt av Lotta Persmark. Foto.

Lotta Persmark

Studievägledare biologi och bioinformatik

Telefon: 046 222 37 28
E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se