Masterprogram i naturvård och bevarandebiologi

120 högskolepoäng

Utbildningen inriktar sig mot kulturlandskapets utveckling, skogsbrukets och jordbrukets inverkan på naturmiljön samt bevarandebiologiska frågeställningar som varför vissa arter är hotade och hur de kan räddas från utrotning. Inriktning kan väljas mot kärlväxter, mossor, lavar och svampar, fåglar eller andra djur som fjärilar och skalbaggar.

Rekomenderad studiegång

Alla länkar utom den till masterexamensarbete går till Lunds universitets centrala utbildningssidor.

År 1

Höst

Populations- och samhällsekologi, 15 högsolepoäng (BIOR69)
Evolutionär zooekologi, 15 högskolepoäng (BIOR81), Naturvård, 15 högskolepoäng (BIOC05) eller Modellering av biologiska system, 15 högskolepoäng (BIOS13) plus Bearbetning och analys av biologiska data, 7,5 högskolepoäng (BIOS14). Observera att kursen naturvård är en kandidatkurs och ges endast på svenska.

Vår

Bevarandebiologi, 15 högskolepoäng (BIOR83)
Biologisk miljöövervakning,15 högskolepoäng (BIOR39) eller Vattenvård, 15 högskolepoäng (BIOR66)

År 2

Höst

Geografiska informationssystem, introduktion och Geografiska informationssystem, grundkurs (GISA21 or NGEA11)
Bearbetning och analys av biologiska data (BIOS14) och Modellering av biologiska system (BIOS13) eller Ekotoxikologi (BIOR41)

Vår

Masterexamensarbete

Du hittar fullständig lista på genomförda masterexamensarbeten i biologi och molekylärbiologi i LUP Student Papers (på engelska).

Examenskrav

Obligatoriska kurser, 45 högskolepoäng:

Valbara kurser, minst 15 högskolepoäng:

Examenstitel

Naturvetenskaplig master (två år)
Huvudämne: Biologi med specialisering inom naturvård och bevarandebiologi.

Förkunskapskrav och information om anmälan finns på Lunds universitets centrala utbildningssidor.

Porträtt av Lotta Persmark. Foto.

Lotta Persmark

Studievägledare biologi och bioinformatik

Telefon: 046 222 37 28
E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se