Masterprogram i mikrobiologi

120 högskolepoäng

Mikrobiologispåret ger hög ämnesmässig kompetens och laborativ erfarenhet. Spåret innefattar kurser från tre olika fakulteter vid Lunds universitet samt kurser som ges vid några andra universitet i Sverige och utomlands. Utbildningen gör studenten väl förberedd och konkurrenskraftig på arbetsmarknaden, särskilt inom forskningsintensiva brancher som bioteknologiska företag, läkemedelsföretag, läkemedelsindustri, viss kemisk industri, men även för arbete med patent samt miljö- och hälsoskydd. Utbildningen ger även en god grund för fortsatta studier på forskarutbildningsnivå.

Studierna omfattar 2 års heltidstudier (120 högskolepoäng). De flesta kurser omfattar 15 högskolepoäng där studenten förväntas delta aktiv på seminarier, föreläsningar liksom praktiska moment. I slutet av utbildningen gör studenten ett examensarbetet om 30-60 högskolepoäng. 

Rekomenderad studiegång

Alla länkar utom den till masterexamensarbete går till Lunds universitets centrala utbildningssidor.

År 1

Höst

Molekylärbiologisk metodik, 15 högskolepoäng (BIOR79, obligatorisk)
Mikrobiologi, 15 högskolepoäng (BIOR18, obligatorisk)

Vår

Molekylär mikrobiologi,15 högskolepoäng (BIOR63, obligatorisk)
Antibiotika - biologi och kemi, 7,5 högskolepoäng (BIOR56) plus Mikroskopi - Bio-Imaging, 7,5 högskolepoäng (BIOS08) eller valbara kurser

År 2

Höst

Bioinformatik: Bioinformatik och sekvensanalys 7,5 högskolepoäng (BINP11) plus Bioinformatik: Programmering i Python, 7,5 högskolepoäng (BINP16) eller valbara kurser eller masterexamensarbete 30/45/ 60 högskolepoäng.

Vår

Masterexamensarbete

Du hittar fullständig lista på genomförda masterexamensarbeten i biologi och molekylärbiologi i LUP Student Papers (på engelska).

Examenkrav

Examenstitel

Naturvetenskaplig masterexamen (två år)
Huvudämne: Biologi med specialisering inom mikrobiologi

Förkunskapskrav och information om anmälan finns på Lunds universitets centrala utbildningssidor.

Porträtt av Christina Ledje. Foto.

Christina Ledje

Studievägledare molekylärbiologi, internationell koordinator

Telefon: 046 222 73 16
E-post: Christina [dot] Ledje [at] biol [dot] lu [dot] se