Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Masterprogram i medicinsk biologi

120 högskolepoäng

Utbildningen omfattar studier i ämnena farmakologi, immunologi, toxikologi, näringsfysiologi, cell- och vävnadsodling och mikrobiologi. Den har en tydligt laborativ prägel men omfattar även aktuell teori. Det är moderna ämnen i den meningen att de ofta förekommer i aktuell debatt (som dietråd, läkemedel, giftlarm och sjukdomsterapier). Studierna avslutas med examensarbete i ett medicinbiologiskt forskningsområde, antingen inom akademierna, på ett företag eller på en myndighet. Utbildningen ger en hög ämnesmässig kompetens och bred laborativ erfarenhet.

Studierna omfattar 2 års heltidstudier (120 högskolepoäng). De flesta kurser omfattar 15 högskolepoäng där du förväntas delta aktiv på seminarier, föreläsningar liksom praktiska moment. I slutet av utbildningen gör du ett examensarbetet om 30-60 högskolepoäng. 

Rekomenderad studiegång

Alla länkar utom den till masterexamensarbete går till Lunds universitets centrala utbildningssidor.

År 1

Höst

Immunologi,15 högskolepoäng (BIOR85) (valbar ifall du har 5 högskolepoäng i immunologi i kandidatexamen) eller Neurobiologi (BIOR58, valbar)
Farmakologi, 15 högskolepoäng (BIOR14, obligatorisk)

Vår

Toxikologi, 15 högskolepoäng (BIOR21, obligatorisk)
Immunologi och infektionsbiologi, 15 högskolepoäng (BIOR88, obligatorisk)

År 2

Höst

Neurobiologi (BIOR58, valbar) eller masterexamensarbete 30/45 eller 60 högskolepoäng.

Vår

Masterexamensarbete

Du hittar fullständig lista på  genomförda masterexamensarbeten i biologi och molekylärbiologi i LUP Student Papers (på engelska).

Examenkrav

Examenstitel

Naturvetenskaplig masterexamen (två år)
Huvudämne: Biologi med specialisering inom medicinsk biologi

Förkunskapskrav och information om anmälan finns på Lunds universitets centrala utbildningssidor.

Porträtt av Christina Ledje. Foto.

Christina Ledje

Studievägledare molekylärbiologi, internationell koordinator

Telefon: 046 222 73 16
E-post: Christina [dot] Ledje [at] biol [dot] lu [dot] se