Masterprogram i medicinsk biologi

120 högskolepoäng

Utbildningen omfattar studier i ämnena farmakologi, immunologi, toxikologi, näringsfysiologi, cell- och vävnadsodling och mikrobiologi. Den har en tydligt laborativ prägel men omfattar även aktuell teori. Det är moderna ämnen i den meningen att de ofta förekommer i aktuell debatt (som dietråd, läkemedel, giftlarm och sjukdomsterapier). Studierna avslutas med examensarbete i ett medicinbiologiskt forskningsområde, antingen inom akademierna, på ett företag eller på en myndighet. Utbildningen ger en hög ämnesmässig kompetens och bred laborativ erfarenhet.

Studierna omfattar 2 års heltidstudier (120 högskolepoäng). De flesta kurser omfattar 15 högskolepoäng där du förväntas delta aktiv på seminarier, föreläsningar liksom praktiska moment. I slutet av utbildningen gör du ett examensarbetet om 30-60 högskolepoäng. 

Rekomenderad studiegång

Alla länkar utom den till masterexamensarbete går till Lunds universitets centrala utbildningssidor.

År 1

Höst

Immunologi,15 högskolepoäng (BIOR85) (valbar ifall du har 5 högskolepoäng i immunologi i kandidatexamen) eller Neurobiologi (BIOR58, valbar)
Farmakologi, 15 högskolepoäng (BIOR14, obligatorisk)

Vår

Toxikologi, 15 högskolepoäng (BIOR21, obligatorisk)
Cellulär och molekylär immunologi, 15 högskolepoäng (BIOR75, obligatorisk)

År 2

Höst

Neurobiologi (BIOR58, valbar) eller masterexamensarbete 30/45 eller 60 högskolepoäng.

Vår

Masterexamensarbete

Du hittar fullständig lista på  genomförda masterexamensarbeten i biologi och molekylärbiologi i LUP Student Papers (på engelska).

Examenkrav

Examenstitel

Naturvetenskaplig masterexamen (två år)
Huvudämne: Biologi med specialisering inom medicinsk biologi

Förkunskapskrav och information om anmälan finns på Lunds universitets centrala utbildningssidor.

Porträtt av Christina Ledje. Foto.

Christina Ledje

Studievägledare molekylärbiologi, internationell koordinator

Telefon: 046 222 73 16
E-post: Christina [dot] Ledje [at] biol [dot] lu [dot] se