Masterprogram i bioinformatik

120 högskolepoäng

Forskning inom medicin, biokemi och biologi genererar enorma mängder biologiska data. Detta skapar en hög efterfrågan på studenter med kunskap inom bioinformatik. I masterprogrammet i bioinformatik vid Lunds universitet kombineras bioinformatik med biologi, datavetenskap och statistik för att analysera den biologiska datan. Studenter med olika utbildningsbakgrund tränas i att använda sig av nya och moderna programmeringsverktyg och metoder för att hantera biologisk data. Under programmets gång får studenten även tillfälle att i projektform använda sig av sina kunskaper i en internationell forskningsmiljö.

Rekomenderad studiegång

Alla länkar utom den till masterexamensarbete går till Lunds universitets centrala utbildningssidor.

År 1

Höst

Vår

År 2

Valbara kurser och/eller masterexamensarbete

Examenskrav

Examenstitel

Master i Bioinformatik (två år)

Förkunskapskrav och information om anmälan finns på Lunds universitets centrala utbildningssidor.

Porträtt av Lotta Persmark. Foto.

Lotta Persmark

Studievägledare biologi och bioinformatik

Telefon: 046 222 37 28
E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se