Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Masterprogram i akvatisk ekologi

120 högskolepoäng

Vattnet i vår natur och de ekologiska sambanden i sjöar, våtmarker, dammar och rinnande vatten står i centrum i denna utbildningen. Kurserna ger kunskap om teorier och modeller som förklarar fysikaliska processer och oorganiska och organiska ämnens kretslopp i vatten. Du lär dig samspelet mellan organismer både mellan och inom olika populationer i den akvatiska näringsväven, varvid vi även belyser beteendevetenskapliga aspekter. Du övar på kemiska analyser, provtagningsmetodik samt artkunskap inom organismgrupperna plankton, ryggradslösa djur, alger, andra undervattensväxter och fisk. Vi diskuterar människans påverkan på akvatiska system, till exempel effekter av övergödning, försurning och klimatförändringar. I utbildningen ingår även tillämpade kurser som behandlar viktiga områden som arbetsmarknaden förväntar sig att en biolog med akvatisk inriktning ska behärska, såsom EU:s ramdirektiv för vatten, användande av geografiska informationssystem (GIS), miljögifternas spridningsvägar och påverkan på akvatiska ekosystem, samt genomförande av åtgärdsprogram för att reparera skadade vattenmiljöer. Den avancerade kursen akvatisk ekologi baseras på grundläggande vetenskapsteori. Genom kritisk läsning, referat och seminariediskussioner erhålls fördjupade kunskaper i akvatisk teori och metodik och en god grund för både fortsatta studier, forskning och yrkesverksamhet.

Programmet består av två års heltidstudier (120 högskolepoäng), varav 90 högskolepoäng läses på avancerad nivå i biologi. Utbildningen sker i form av kurser om 15 högskolepoäng och ett examensarbete under en eller två terminer. 

Rekomenderad studiegång

Alla länkar utom den till masterexamensarbete går till Lunds universitets centrala utbildningssidor.

År 1

Höst

Limnologi och marinekologi - organismer och habitat (BIOR86)
Limnologi och marinekologi - koncept och processer (BIOR87)

Vår

Akvatisk ekologi (BIOR82)
Vattenvård (BIOR66)

År 2

Höst

Geografiska informationssystem, introduktion och Geografiska informationssystem, grundkurs (GISA21 or NGEA11)
Bearbetning och analys av biologiska data (BIOS14) och Modellering av biologiska system (BIOS13) eller Ekotoxikologi (BIOR41)

Vår

Masterexamensarbete

Du hittar fullständig lista på genomförda masterexamensarbeten i biologi och molekylärbiologi i LUP Student Papers (på engelska).

Examenkrav

Examenstitel

Naturvetenskaplig masterexamen (två år)
Huvudämne: Biologi med specialisering inom akvatisk ekologi

Förkunskapskrav och information om anmälan finns på Lunds universitets centrala utbildningssidor.

Porträtt av Lotta Persmark. Foto.

Lotta Persmark

Studievägledare biologi och bioinformatik

Telefon: 046 222 37 28
E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se