Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Examensarbete och projekt/praktik-kurser

Examensarbete

För att få ut en examen måste du ha gjort ett examensarbete. Det är ett självständigt arbete du gör i slutet av dina studier. Du får möjlighet att fördjupa dig inom ett ämnesområde som intresserar dig.

Undervisningsspråket är svenska. Kursen går två gånger per år, under andra delen av höstterminen och andra delen av vårterminen.

Kort om kursen

Under ett kandidatexamensarbete tränar och förbättrar du en hel rad olika färdigheter, som till exempel. projektplanering, presentationsteknik, vetenskapligt skrivsätt, datahantering, litteratursökning och att ge feedback. Projektet kan vara teoretiskt eller praktiskt och planeras tillsammans med en handledare.

Kandidatexamenskursen har ett startdatum, ett antal obligatoriska moment och deadlines, plus en ”gemensam” examination i slutet av kursen. Fördelarna med att göra examensarbetet i form av en kurs är att du får förslag på möjliga projekt (inklusive handledare!) och att du blir klar och examineras ett givet datum i slutet av kursen.

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursbeskrivningen, förkunskapskrav och senaste antagningspoäng för kursen Biologi: Examensarbete – kandidatexaemen.

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursbeskrivningen, förkunskapskrav och senaste antagningspoäng för kursen Molekylärbiologi: Examensarbete – kandidatexaemen.

Schema

Senaste schema för kandidatexamenarbeteskursen i schemaprogrammet TimeEdit

Examensarbete på egen hand

Du har också möjlighet att göra kandidatexamensarbetet ”på egen hand” utanför de ordinarie kursperioderna. Då måste du själv söka upp handledare och projekt. Om du gör ditt examensarbete utanför Lunds universitet med en extern handledare måste du också ha en handledare från biologiska institutionen.

Börja med att kontakta Lotta Persmark (examensarbete i biologi) eller Christina Ledje (examensarbete i molekylärbiologi) så du får instruktioner och din behörighet kontrollerad.

Examensarbete på 30 högskolepoäng

Om du vill kan du göra ett längre examensarbete på 30 högskolepoäng. Du går då tillväga på samma sätt som om du skulle göra ett examensarbete på egen hand.

Här hittar du mer information om hur det går till att göra examensarbete.

Frågor

Vår studievägledare Lotta Persmark svarar på alla frågor om kandidatexamensarbete i biologi. Har du frågor om examensarbete i molekylärbiologi kontaktar du studievägledare Christina Ledje.

Huvudlärare

Bengt Hansson
Professor

Telefon: 046 222 49 96
E-post: Bengt [dot] Hansson [at] biol [dot] lu [dot] se

Du kan göra ett masterexamensarbete i bioinformatik, biologi eller molekylärbiologi på 30, 45 eller 60 högskolepoäng. För att få göra ett examensarbete på den här nivån måste du vara antagen till av våra masterprogram och ha tagit minst 45 högskolepoäng relevanta avancerade kurser inom programmet.

Innan du kan kan påbörja ett examensarbete måste du kontakta våra studievägledare som säkerställer att du är behörig att göra ett examensarbete. Du kontaktar Lotta Persmark om du vill göra ett examensarbete i biologi eller bioinformatik och Christina Ledje om du vill göra ett i molekylärbiologi. Du får närmare instruktioner av studievägledarna hur du går till väga för att göra ett examensarbete.

På webbplatsen Lund University Student Papers hittar du redan genomförda examensarbeten som du kan bli inspirerad av.

På vår utbildningsblogg Biology Education publicerar vi löpande förslag på examensarbetesprojekt (på engelska).

Projekt- och praktikkurser

Du kan göra ett projekt eller en praktik inom antingen ditt kandidat- eller masterprogram. Även utbytesstudenter på institutionen kan läsa en projekt- eller praktikkurs. Kurserna ger värdefulla kontakter och nyttiga erfarenheter.

Om du är antagen på masterprogrammet i bioinformatik så kan du göra antingen ett 5, 10 eller 20 veckor långt projekt. Du kan göra ett projekt när som helst under året, men bara redovisa det tre gånger om året – i början på juni, början på september och mitten på januari.

Innan du kan påbörja ett forskningsprojekt i bioinformatik måste du kontakta vår studievägledare Lotta Persmark som kontrollerar om du har rätt behörighet. Av studivägledaren får du också närmare instruktioner om hur du anmäler dig till att göra ett forskningsprojekt och hur du går tillväga för att genomföra projektet.

Om du är antagen på ett kandidat- eller masterprogram i biologi så kan du göra antingen ett 5, 10 eller 20 veckor långt projekt. Du kan göra ett projekt när som helst under året, antingen på hel- eller deltid.

Innan du kan påbörja ett projekt i biologi måste du kontakta vår studievägledare Lotta Persmark som kontrollerar om du har rätt behörighet. Av studivägledaren får du också närmare instruktioner om hur du anmäler dig till att göra ett forskningsprojekt och hur du går tillväga för att genomföra projektet.

Om du är antagen på ett kandidat- eller masterprogram i molekylärbiologi så kan du göra antingen ett 5, 10 eller 20 veckor långt projekt. Du kan göra ett projekt när som helst under året, antingen på hel- eller deltid.

Innan du kan påbörja ett projekt i molekylärbiologi måste du kontakta vår studievägledare Christina Ledje som kontrollerar om du har rätt behörighet. Av studivägledaren får du också närmare instruktioner om hur du anmäler dig till att göra ett forskningsprojekt och hur du går tillväga för att genomföra projektet.

Du som är antagen till masterprogrammet i bioinformatik kan göra en arbetsplatsförlagd praktikperiod på antingen 5 eller 10 veckor. Under en praktik följer du vad som sker på arbetsplatsen och utför de uppgifter som handledaren anvisar. Du kan också göra en praktik för att få praktisk träning inom ett område som det ordinarie kursutbudet inte omfattar. 

Du kan gå kursen i början av din utbildning för att få insikt i arbetslivet innan du väljer inriktning. Eller kan du den i slutet av din utbildningen för att få kontakter och erfarenhet och kanske en fot in på arbetsmarknaden.

Du måste själv leta upp en praktikplats och ta kontakt med en handledare.

Kontakta studievägledare Lotta Persmark om du vill göra praktik.

Praktikkurserna i biologi och molekylärbiologi är på grundnivå, men de kan ändå ingå i en masterexamen i biologi eller molekylärbiologi.

Du kan göra en arbetsplatsförlagd praktikperiod på antingen 5, 8, 10 eller 20 veckor. Under en praktik följer du vad som sker på arbetsplatsen och utför de uppgifter som handledaren anvisar. En praktikperiod behöver inte bara vara för att få inblick i arbetslivet. Du kan också göra praktik för att få praktisk träning inom ett område som vårt ordinarie kursutbudet inte omfattar. 

Du kan gå kursen i början av din utbildning för att få insikt i arbetslivet innan du väljer inriktning. Eller kan du gå den i slutet av din utbildningen för att få kontakter och erfarenhet och kanske få in en fot på arbetsmarknaden. Det finns också möjlighet för dig att praktisera utomlands.

Mer information om praktik utomlands finns på Lunds universitets centrala webbsidor

Du måste själv leta upp en praktikplats och ta kontakt med en handledare.

Är du biologstudent kontaktar studievägledare Lotta Persmark om du vill göra praktik. Om du studerar molekylärbiologi kontaktar du studivägledare Christina Ledje för mer information om praktik.

Porträtt av Christina Ledje. Foto.

Christina Ledje

Studievägledare molekylärbiologi, internationell koordinator

Telefon: 046 222 73 16
E-post: Christina [dot] Ledje [at] biol [dot] lu [dot] se

Porträtt av Lotta Persmark. Foto.

Lotta Persmark

Studievägledare biologi och bioinformatik

Telefon: 046 222 37 28
E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se