Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kurser

Biologi, molekylärbiologi och bioinformatik

Vi erbjuder ett stort antal kurser i biologi, molekylärbiologi och bioinformatik. Våra kurser på avancerad nivå ges på engelska. De flesta av våra grundkurser ges på svenska. Majoriteten av våra kurser ges på heltid.

Biologistudent tittar in i ett mikroskop och har en kursbok framför sig

Läsåret består av en hösttermin och vårtermin och varje termin är indelade i två perioder, period 1 och period 2.

En kurs på 15 högskolepoäng pågår en hel period. Heltidskurser som är på 7,5 högskolepoäng ger vi antingen under första eller andra halvan av en period.

Här har vi samlat korta översiktliga beskrivningar av våra kurser, kurslitteratur och länk till senaste schema.

 

Porträtt av Christina Ledje. Foto.

Christina Ledje

Studievägledare molekylärbiologi, internationell koordinator

Telefon: 046 222 73 16
E-post: Christina [dot] Ledje [at] biol [dot] lu [dot] se

Porträtt av Lotta Persmark. Foto.

Lotta Persmark

Studievägledare biologi och bioinformatik

Telefon: 046 222 37 28
E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Terminstider

Höstterminen 2021

Period 1: 2021-08-30 – 2021-10-29

Period 2: 2021-11-01 – 2022-01-14 (juluppehåll 2021-12-22 – 2022-01-06)

Vårterminen 2022

Period 1: 2022-01-17 – 2022-03-22

Period 2: 2022-03-23 – 2022-06-03 (påsklov 2022-04-14 – 2022-04-18)

Höstterminen 2022

Period 1: 2022-08-29 – 2022-10-30

Period 2: 2022-10-31 – 2023-01-13 (juluppehåll 2022-12-22 – 2023-01-06)

Kurser på grundnivå

När du börjar studera på universitetet läser du kurser på grundnivå. Kurser på grundnivå kan finnas i tre nivåer, grundkurser, fortsättningskurser och kandidatkurser. Grundkurserna bygger på kunskaper du fått i gymnasiet, medan fortsättnings- och kandidatkurser kräver tidigare studier på universitet eller högskola.

Botanik och zoologi BIOB10, 15 högskolepoäng

Undervisningsspråket är svenska. Kursen går under första delen av vårterminen.

Kort om kursen

Under kursen får du kunskaper inom bland annat livsformer, organisationsnivåer, byggnadsplaner, systematisk indelning, klassificering och fylogeni baserad på strukturella och molekylära data, artbegrepp och evolutionära processer. I kursen får du även lära dig metoder och tillämpningar som mikroskopering och fylogenetiska analyser för att kunna besvara på zoologiska och botaniska frågeställningar.

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursbeskrivningen, förkunskapskrav och senaste antagningspoäng för kursen Botanik och zoologi.

Kurslitteratur våren 2020

Animal Diversity, 8 upplagan (2017) Cleveland P. and Hickman Jr., mcGraw Hill ISBN: 9781259756887 eller
Animal Diversity, 7 upplagan (2014) Cleveland P. and Hickman Jr., mcGraw Hill ISBN: 9781259095559
Biology, 5 edition (2019), Brooker, McGrawHill, ISBN 9781260569988
Botanik: systematik, evolution, mångfald, 1 upplagan (2008) M. Widén och B. Widén, Studentlitteratur, ISBN: 978914404304

Schema

Senaste schema för kursen i Botanik och zoologi i schemaprogrammet TimeEdit

Frågor

Vår studievägledare Lotta Persmark svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Nils Cronberg
Lektor

Cell- och mikrobiologi BIOA10, 15 högskolepoäng

Undervisningsspråket är svenska. Kursen går under första delen av höstterminen.

Kort om kursen

Du lär dig grundläggande begrepp och definitioner om bland annat hur organismer uppkommit, vad som räknas som liv, och hur arter bildas. Hur en cell är uppbyggd och skillnaden mellan celler hos mikroorganismer, växter och djur är andra saker du lär dig. Under sista delen av kursen studerar du bakteriernas systematik, tillväxt och näringskrav och hur de påverkar människan och miljön.

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursbeskrivningen, förkunskapskrav och senaste antagningspoäng för kursen Cell- och mikrobiologi.

Kurslitteratur hösten 2020

Biology (2019) 5 edition, Brooker, Widmaiers, Graham & Stilling, McGrawHill. ISBN: 9781260569988
Introduktion till Mikrobiologi, 3 upplagan. 2017, Carlsson & Linder, Studentlitteratur, ISBN: 9789144118857

Schema

Senaste schema för kursen Cell- och mikrobiologi hösten 2020 i schemaprogrammet TimeEdit

Frågor

Vår studievägledare Christina Ledje svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Fredrik Johansson
Biträdande universitetslektor

Djurens beteende BIOF08, 15 högskolepoäng

Undervisningsspråket är engelska. Kursen går under andra delen av vårterminen.

Kort om kursen

På kursen får du förståelse och kunskap om olika djurbeteenden som till exempel fortplantningsbeteenden, parningssystem, sociala beteenden och kognition. Du lär dig även färdigheter kring försöksdjursetik, "animal welfare", beteendestudier liksom människans beteende. Kursen utgör en bra grund för fortsatta studier av djur inom zoologi eller ekologi, och passar utmärkt för dig som behöver kompetens inom djurskydd eller har ett allmänt djurintresse.

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursbeskrivningen och förkunskapskrav för kursen Djurens beteende.

Kurslitteratur våren 2020

Animal Behavior, 2 edition, (2015), Breed and Moore, Academic Press, ISBN:978-0-12-801532-2.

Schema

Senaste schema för kursen Djurens beteende i schemaprogrammet TimeEdit

Frågor

Vår studievägledare Lotta Persmark svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Anders Brodin
Professor

Ekologi BIOC10, 15 högskolepoäng

Undervisningsspråket är svenska. Kursen går under både under första delen av höstterminen och andra delen av vårterminen.

Kort om kursen

Du lär dig grunderna i ekologi, evolution och ekologisk teori. En stor del av ekologin handlar om att kunna resonera utifrån evolutionära ekologiska linjer. Därför har vi en seminarieserie som en röd tråd igenom kursen. Kursen kopplar också den teoretiska sidan med många praktiska moment där du får möjlighet att träna design av experiment, rapportskrivning, muntlig presentation och kritiskt granskade av vetenskapliga rapporter. 

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursbeskrivningen, förkunskapskrav och senaste antagningspoäng för kursen Ekologi.

Kurslitteratur hösten 2020

Elements of Ecology, 2015, Smith, R.L. (egentligen Smith & Smith) , 9 upplagan, ISBN 9781292077406, men går även med 2013, 8 upplagan, ISBN 9781292027593 eller 2012, 8 upplagan. ISBN: 9780321796578.

Schema

Senaste schema för ekologikursen i schemaprogrammet TimeEdit

Frågor?

Vår studievägledare Lotta Persmark svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Christioffer Johansson
Universitetslektor

Ekologi BIOC12, 7,5 högskolepoäng

Undervisningsspråket är svenska. Kursen går under andra delen av vårterminen.

Kort om kursen

Kursens övergripande mål är att du ska förstå de olika nivåerna inom ekologin, från individ till ekosystem, samt redogöra för grundläggande ekologiska processer och beskriva olika typer av ekologiska system. I kursen ingår seminarier, övningar i populationsteori och statistik samt en kortare fältövning.

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursbeskrivningen och förkunskapskrav för kursen Ekologi.

Kurslitteratur våren 2020

Elements of Ecology, 9 internationella upplagan (2015) Smith and Smith, ISBN: 9781292077406.
Utdelat material

Schema

Senaste schema för kursen Ekologi i schemaprogrammet TimeEdit

Frågor

Vår studievägledare Lotta Persmark svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Höstterminen

Magne Friberg
Universitetslektor

Vårterminen

Christoffer Johansson
Universitetslektor

Faunistik och floristik BIOB12, 7,5 högskolepoäng

Undervisningsspråket är svenska. Kursen går under andra delen av vårterminen.

Kort om kursen

Genom observationer, insamlat material och bestämningslitteratur lär du dig mer om både växt- och djurgrupper och arter. Kursen omfattar bland annat bestämningsövningar av ryggradslösa djur och kärlväxter och demonstrationer av arter i sin naturliga miljö.

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursbeskrivningen och förkunskapskrav för kursen Faunistik och floristik.

Kurslitteratur våren 2020

Svensk småkrypsfauna (2004) Gärdenfors, U., Hall, R., Hansson, C., och Wilander, P.  Studentlitteratur
Insekter (2004) Dowes, P., Hall, R., Hansson, C., och Sandhall, Å. (kan köpas från Mediatryck, Lunds universitet)
Svensk flora. Fanerogamer och kärlkryptogamer (2013) 29 upplagan, Krok & Almquist, ISBN 9789147100590
Botanik - systematik, evolution, mångfald (2008) Widén M.  & Widén B., Studentlitteratur.

Schema

Senaste schema för kursen Faunistik och floristik i schemaprogrammet TimeEdit

Frågor

Vår studievägledare Lotta Permark svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Faunistikdelen

Erik Svensson
Professor

Floristkdelen

Nils Cronberg
Lektor

Floristik BIOB05, 4 högskolepoäng

Undervisningsspråket är svenska. Kursen går på sommaren.

Kort om kursen

Floristik är färdigheten att känna igen och identifiera växter i naturen. Under kursen lär du dig hur växter är byggda och den terminologi som används i floror och annan botanisk litteratur. Du lär dig också att identifiera växter med hjälp av bestämningslitteratur. Vidare går vi igenom de stora och viktiga växtfamiljerna i den nordiska floran och vi talar också om växters pollination, spridning och biologi i stort samtidigt som vi tittar på växterna i fält. Till kursen hör också att lära in runt 200 växter utantill, bland annat våra vilda buskar och träd.

Kurslitteratur sommaren 2020

Krok & Almqvist, Svensk flora, fanerogamer och kärlkryptogamer, (2013) 29 upplagan, Krok & Almquist, ISBN 9789147100590

Frågor

Vår studievägledare Lotta Persmark svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Mikael Hedrén
Professor

Floristik – fortsättningskurs BIOF03, 7,5 högskolepoäng

Undervisningsspråket är svenska. Kursen går på sommaren vart annat år. Nästa gång 2021.

Kort om kursen

Kursen ger dig djupare kunskap om kärlväxter. Förutom att du för ökad artkännedom får du även träning i att använda bestämningslitteratur, analysera växtsamhällen och genomföra självständiga inventeringar av floran. Du lär dig mer om arters ekologi och hur de uppträder i naturliga växtsamhällen. Du får också en orientering av viktiga nyttoväxter.

Kurslitteratur

Svensk flora, fanerogamer och ormbunksväxter, 2013, Krok & Almqvist, 29 upplagan.

Frågor

Vår studievägledare Lotta Persmark svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Stefan Andersson
Professor

Fältfaunistik BIOF04, 7,5 högskolepoäng

Undervisningsspråket är svenska. Kursen går på sommaren vart annat år. Nästa gång 2022.

Kort om kursen

Faunistik är läran om ett områdes djurliv (fauna) och de ingående arternas utbredning. På den här kursen lär du dig artkunskap, bestämningsmetodik och tillämpningar av faunistik (att undersöka ett områdes fauna) inom naturvårdsarbete. Du studerar särskilt insekter, men arbetar också mycket med fåglar och ett antal andra grupper. Du får först en god grund genom att arbeta med redan insamlat material, och sedan går vi successivt över till en ökande grad av fältbestämning i djurens naturliga habitat. I möjligaste mån arbetar vi med levandefångst och frisläppande. Under kursen kommer du att träffa specialister på särskilda djurgrupper och möta personer som använder faunistik inom sitt naturvårdsarbete.

Litteratur sommaren  2020

Insekter - en fälthandbok av Douwes et. al. ISBN 9174240390
Fågelguiden av Svensson et. al., 2 upplagan. ISBN 9789174240399

Frågor

Vår studievägledare Lotta Persmark svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Andreas Nord
Forskare

Försöksdesign och analys för biologer BIOB11, 7,5 högskolepoäng

Undervisningsspråket är svenska, Kursen går under andra delen av vårterminen.

Kort om kursen

Vi börjar kursen med att kartlägga kopplingen mellan modern biologisk undersökande vetenskap och metoder, hypotestestning samt etik inom forskning. Sedan behandlar vi grundläggande statistik- och sannolikhetsteori, datahantering, statistiska analysmetoder för biologiska experiment, experimentell design samt utvärdering av experiment.

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursbeskrivningen och förkunskapskrav för kursen Försöksdesign och analys för biologer.

Kurslitteratur våren 2020

Statistical and data handling skills in biology, 4 upplagan, Ennos & Johnsson (2018), Pearson, ISBN 978-1-292-08603

Schema

Senaste schema för kursen Försöksdesign och analys för biologer i schemaprogrammet TimeEdit

Frågor

Vår studievägledare Lotta Persmark svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Anders Nilsson
Professor

Genetik och evolution BIOA11, 15 högskolepoäng

Undervisningsspråket är svenska. Kursen går andra delen av höstterminen.

Kort om kursen

I kursen behandlar vi bland annat nedärvningssystem, mekanismer för könsbestämning, meios, rekombination, genkartering och kromosomanalys. Ytterligare områden som ingår i kursen är differentieringsgenetik, transkription och translation. I kursen studerar du även evolutionära processer på såväl organism som gennivå samt populationsgenetik. Du kommer få en introduktion för grundläggande statistiska metoder som chi-två test och sannolikhetsräkning. Dessutom lär du dig olika begrepp inom genteknik, inklusive genetisk modifikation av organismer samt exempel på gentekniska applikationer. 

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursbeskrivningen, förkunskapskrav och senaste antagningspoäng för kursen Genetik och evolution.

Kurslitteratur hösten 2021

Pierce Benjamin A., Genetics - a Conceptual Approach, 7th ed., WH Freeman, 2020.


Schema

Senaste schema för kursen Genetik och evolution i schemaprogrammet TimeEdit

Frågor

Vår studievägledare Christina Ledje svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Torbjörn Säll
Professor

Humanbiologi och evolution BIOF06, 7,5 högskolepoäng

Undervisningsspråket är svenska. Kursen är en kvällskurs med en studietakt på 25%. Den går under hela höstterminen.

Kort om kursen

Under kursens gång får du lära dig bland annat om människans ursprung, evolution av sjukdomar, stress och immunförsvar, mänskliga livshistorieegenskaper och hur de har utvecklats genom naturligt urval. I kursen ingår två obligatoriska litteraturseminarier för att ge en fördjupning inom centrala frågeställningar kring människans evolutionsbiologi.

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursbeskrivningen, förkunskapskrav och senaste antagningspoäng för kursen Humanbiologi och evolution.

Kurslitteratur hösten 2020

Utdelat material

Schema

Senaste schema för kursen Humanbiologi och evolution i schemaprogrammet TimeEdit

Frågor?

Vår studievägledare Lotta Persmark svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Erik Svensson
Professor

Humanfysiologi BIOC01, 15 högskolepoäng

Undervisningsspråket är svenska. Kursen går första delen av höstterminen.

Kort om kursen

Efter den här kursen kommer du bättre förstå hur din kropp fungerar varje dag och hur den reagerar på olika utmaningar. Vi kommer att systematiskt gå igenom grundläggande begrepp och principer, signalering inom och mellan celler, nervsystemets och sinnenas funktioner, muskelfysiologi och styrningen av kroppens rörelser, hormoners och andra reglerande substansers roller, hjärtats och blodomloppets funktioner, andningen och dess styrning, njurarnas reglerande och återvinnande funktioner, mag-tarmkanalens nedbrytning av födan och absorption av näringsämnen, reglering av metabolism och kroppstemperatur samt både kvinnlig och manlig reproduktionsfysiologi. Mot kursens slut ska vi hjälpa dig att ”knyta ihop säcken”, så att du kan analysera humanfysiologiska problem och lösa dessa genom att använda och binda samman olika kunskaper. 

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursbeskrivningen, förkunskapskrav och senaste antagningspoäng för kursen Humanfysiologi.

Kurslitteratur hösten 2020

Vander’s Human Physiology: The Mechanisms of Body Function (2018) 15 upplagan, Widmayer EP, Raff H, och Strang KT., McGraw-Hill.

Schema

Senaste schema för kursen Humanfysiologi i schemaprogrammet TimeEdit

Frågor

Vår studievägledare Christina Ledje svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Martin Andersson
Forskare

Human- och zoofysiologi BIOC11, 15 högskolepoäng

Undervisningsspråket är svenska. Kursen går under andra delen av höstterminen.

Kort om kursen

Kursens behandlar allmänna principer för organs och vävnaders uppbyggnad och funktion samt fysiologiska styrmekanismer. Vi studerar människans och andra djurs organsystem och jämför dem utifrån ett fysiologiskt perspektiv. Särskild hänsyn tar vi också till evolutionära anpassningar, inklusive adaptation till miljöfaktorer som energitillgång, temperatur, syrgas- och koldioxidhalter samt vattentillgång och osmolaritet. I kursen ingår också etiska aspekter på användande av försöksdjur och ett fysiologiskt inriktat projektarbete. 

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursbeskrivningen, förkunskapskrav och senaste antagningspoäng för kursen Human- och zoofysiologi.

Kurslitteratur hösten 2020

Animal Physiology(2016) R W Hill, G A Wyse, and M Anderson, 4 upplagan, International Edition, Sinauer Associates, ISBN: 9781605357379

Schema

Senaste schema för kursen Human- och zoofysiologi i schemaprogrammet TimeEdit

Frågor

Vår studievägledare Lotta Persmark svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Caroline Isaksson
Forskare

Miljörätt för naturvetare MNXC01, 15 högskolepoäng

Undervisningsspråket är svenska. Kursen ges under den första delen av vårterminen. Vi ger kursen i samarbete med institutionen för handelsrätt.

Kort om kursen

Du lär dig de viktigaste rättsreglerna inom svensk miljörätt som handlar om samhällets åtgärder för skydd av den yttre miljön. Du får också en orientering över viktiga miljöregler inom EU-rätten och annan internationell rätt. Du kommer också att titta på hur myndigheterna tillämpar lagstiftningen och vilka åtgärder kommuner och företag gör med anledning av lagstiftningen.

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursbeskrivning och förkunskapskrav för kursen Miljörätt för naturvetare.

Kurslitteratur våren 2020

Den svenska miljörätten, 2017, Michanek, G., Zetterberg, C. 4 upplagan.
En introduktion till förvaltningsrätten, 2018, Warnling Conradson, W., Norstedts Juridik, 12 upplagan
Miljölagar, 2020, Natlikan förlag, (säljs genom Kompendieshopen, Holger Crafoords ekonomicentrum I, Tycho Brahes väg 1)
Utdelat material

Referenslitteratur

Rättsregler – En introduktion till juridiken, 2019, Hydén, H., Hydén, T. Studentlitteratur, 8 upplagan
Introduktion till EUs miljörätt, 2014, Nilsson, A., Santérus förlag, 4 upplagan

Schema

Senaste schemat för kursen Miljörätt för naturvetare i schemaprogrammet TimeEdit

Frågor

Vår studievägledare Lotta Persmark svarar på antagningsfrågor. Kursfrågor svarar kursens administratör Pernilla Håkansson Pernilla [dot] Hakansson [at] har [dot] lu [dot] se på.

Molekylärbiologi MOBA03, 15 högskolepoäng

Undervisningsspråket är svenska. Kursen går under första delen av vårterminen.

Kort om kursen

Det övergripande målet för kursen är att ge dig en bred biokemisk och molekylärbiologisk kunskap om hur eukaryota celler fungerar. Kursen börjar med en översikt över det genetiska materialets organisation och reglering av genuttryck. Därefter följer block om metabolism, cellmembranet, extracellulär matrix och cellvägg, samt vesikeltransport och signaltransduktion. I kursen ingår även ett moment om genmodifierade organismer. Detta moment tar upp såväl teoretiska möjligheter som praktiska tillämpningar och tillhörande risker och etiska övervägande vid användning av genetiskt modifierade växter.

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursbeskrivningen och förkunskapskrav för kursen Molekylärbiologi.

Kurslitteratur våren 2020

Molecular biology of the cell, 6 upplagan, Alberts B et al., (2014) Garland Science

Schema

Senaste schema för kursen Molekylärbiologi i schemaprogrammet TimeEdit

Frågor

Vår studievägledare Christina Ledje svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Urban Johanson
Professor

Allan Rasmusson
Professor

Naturvård BIOC05, 15 högskolepoäng

Undervisningsspråket är svenska. Kursen går andra delen av höstterminen.

Kort om kursen

Kursen fokuserar på ekologens uppgifter och kontaktytor i samhället vad gäller naturvård. Hur och av vilka sköts den svenska skogen och hur kan du som ekolog påverka skötseln? Hur har kulturlandskapet utvecklats och hur sköter man i dag ett konventionellt respektive ekologiskt jordbruk, är frågor som vi tar upp under kursen. Kommunerna har planmonopol det vill säga de har till uppgift att planera markanvändningen inom kommunen; var ska det byggas bostäder, var ska det finnas fritidsområden, hur ska vattnet i kommunen användas. Under kursen studerar du hur olika kommuner sköter sina uppgifter. Att bilda naturreservat är ett viktigt sätt att undandra mark från markägarens rätt att enligt lagen använda sin mark för produktion av olika slag och vi studerar hur en bildning av naturreservat går till. Vi undersöker också skötselplaner.

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursbeskrivningen, förkunskapskrav och senaste antagningspoäng för kursen Naturvård.

Kurslitteratur 2020

Biologisk Mångfald i Sverige, Monitor 22 (2011) Bernes C. Naturvårdsverket, ISBN: 978-91-620-1290-S
Skogsdynamik och arters bevarande (2005) Nicklasson M och Nilsson S.G. Studentlitteratur, ISBN: 97891440034461
Det skånska kulturlandskapet (2002) Emanuelsson, U. et. al.

Frivillig

Naturvårdskedjan: för en effektiv naturvård, CBM´s skriftserie 48 (2011). Almstedt Jansson M et al. Centrum för Biologisk Mångfald, ISBN: 9789189232600

Schema

Senaste schema för kursen Naturvård i schemaprogrammet TimeEdit

Frågor

Vår studievägledare Lotta Persmark svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Åke Lindström
Professor

Kurser på avancerad nivå

När du läst kurser på grundnivå kan du gå vidare och läsa kurser på avancerad nivå. De olika kurserna har olika förkunskapskrav och kräver oftast att du har läst vissa speciella kurser.

Akvatisk ekologi BIOR82, 15 högskolepoäng

Undervisningsspråket är engelska. Kursen går under första delen av vårterminen.

Kort om kursen

Kursen är en avancerad kurs i ekologi, med både limnisk och marin anknytning. Den här kursen ger dig insikt i vetenskaplig metodik, fördjupad kunskap i teoribildningar och angreppssätt och förbereder dig för limnologisk och marinekologisk forskning och yrkesverksamhet.

För mer information om kursen hittar du på vår engelska webbplats.

Kurslitteratur våren 2020

Utdelat material

Rekomenderat

How to write and publish a scientific paper av Robert A. Day
How to write and illustrate a scientific paper av Björn Gustavii
Writing Scientific Research Articles, Strategy and Steps av Margaret Cargill och Patrick O´Connor eller liknande.

Schema

Senaste schema för kursen Akvatisk ekologi i schemaprogrammet TimeEdit

Frågor

Vår studievägledare Lotta Persmark svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Christer Brönmark
Professor

Antibiotika – biologi och kemi BIOR56, 7,5 högskolepoäng

Undervisningsspråket är engelska. Kursen går under andra delen av vårterminen.

Kort om kursen

Kursen ger detaljerade kunskaper om antibiotika ur både ett biologiskt och kemiskt perspektiv. Du får även insikter i bakteriefysiologi och i industriella och kliniska aspekter av antibiotika samt förståelse för evolution av antibiotikaresistens.

För mer information om kursen hittar du på vår engelska webbplats.

Kurslitteratur våren 2020

Antibiotics: Challenges, Mechanisms, Opportunities, 2016, C. Walsh and T. Wencewicz, ASM Press, print ISBN 9781555819309, e-ISBN 9781555819316. Finns som e-bok på American Society for Microbiology's webbplats via Biologibiblioteket.

Schema

Senaste schema för kursen Antibiotika – biologi och kemi i schemaprogrammet TimeEdit

Frågor?

Vår studievägledare Christina Ledje svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Klas Flärdh
Professor

Bearbetning och analys av biologiska data BIOS14, 7,5 högskolepoäng

Undervisningsspråket är engelska. Kursen går på halvfart under andra delen av höstterminen.

Kort om kursen

Kursen ger en introduktion till SPSS/R, binomial-, poisson- och normal distribution, beskrivande statistik och grafer, testande av hypoteser, t-test, ANOVA, korrelation, regression, multipla och icke-linjära regressioner, chi-två, G-tester, log-linjär modellering, logistisk regression och överlevnad, diskriminant, PCA- och klusteranalyser.

För mer information om kursen hittar du på vår engelska webbplats.

Kurslitteratur hösten 2020

Experimental Design and Data Analysis for Biologists, 2017 Gerry P Quinn and Michael J Keough, Cambridge University Press. ISBN: 9780198787839

Rekommenderas

Getting Started with R - An introduction for biologists, 1 upplagan (2012), Beckerman och Petchey, ISBN: 978-0-19-960162-2, eller 2 upplagan (2017) ISBN: 9780198787846. Finns som ebok.

Schema

Senaste schema för kursen Bearbetning och analys av biologiska data i schemaprogrammet TimeEdit

Frågor

Vår studievägledare Christina Ledje svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Jessica Abbott
Forskare

Bevarandebiologi BIOR83, 15 högskolepoäng

Undervisningsspråket är engelska. Kursen går under första delen av vårterminen.

Kort om kursen

Under den här kursen fokuserar vi på de vetenskapliga grunderna för naturvården. En viktig del av kursen är att ge dig en fördjupad kunskap om sådan teori som är väsentlig för bevarandebiologin, till exempel populationsdynamik i små populationer och i heterogena landskap samt bevarandegenetik. Kursen berör också de etiska överväganden som måste göras inom naturvården. Föreläsningarna behandlar bland annat biodiversitetens globala mönster och ekosystemfunktioner, bevarandegenetik, genetiska metoder inom naturvården, populationsdynamik, demografi, metapopulationsekologi, reservatsplanering, störningsekologi och beteendeekologiska verktyg för bevarandearbetet. 

För mer information om kursen hittar du på vår engelska webbplats.

Kurslitteratur våren 2020 

Utdelat material

Schema

Senaste schema för kursen Bevarandebiologi i schemaprogrammet TimeEdit

Frågor

Vår studievägledare Lotta Persmark svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Ola Olsson
Universitetslektor

Bevarandebiologi – teori, praktik och utvärderande metoder BIOR70, 15 högskolepoäng

Undervisningsspråket är svenska. Kursen går på halvfart under vårterminen.

Kort om kursen

Utifrån bevarandebiologiska teorier och modeller ger kursen kännedom om hur modern ekologisk och genetisk vetenskap kan användas i praktiskt arbete med bevarande av hotade arter och skyddsvärd natur. 

Kurslitteratur 2020

Conservation biology, (2002), Pullin A.S., Cambridge University Press. Boken finns som ebok via Lunds universitet.

Kompendier

Frågor

Vår studievägledare Lotta Persmark svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Nils Cronberg
Universitetslektor

Lars Pettersson
Forskare

Bioinformatik och sekvensanalys BINP11, 7,5 högskolepoäng

Undervisningsspråket är engelska. Kursen går under första delen av höstterminen.

Kort om kursen

Bioinformatik är ett multidisciplinärt fält i gränslandet mellan biologi, datavetenskap, fysik och medicin. Under det senaste årtiondet har ny teknologi inom genomik och proteomik revolutionerat modern forskning i biologi och medicin. Det innebär att det produceras stora mängder data. För att kunna hantera det här är det mycket viktigt att biomedicinare och biologer har kunskaper i bioinformatik.

Du får både en praktisk och teoretisk överblick av databassökningar, sekvensuppställning, gen och fylogenetisk prognos och genomanalys. De praktiska övningarna visar hur beräkningsmetoder kan användas vid verkliga undersökningar av biomedicinska och biologiska problemställningar. 

För mer information om kursen hittar du på vår engelska webbplats.

Kurslitteratur hösten 2020

Bioinformatics and Functional Genomics, 2015, 3 upplagan, Jonathan Pevsner, Wiley-Blackwell, ISBN: 978-1-118-58178-0
Utdelat material

Schema

Senaste schema för kursen Bioinformatik och sekvensanalys i schemaprogrammet TimeEdit

Frågor

Vår studievägledare Lotta Persmark svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Dag Ahrén
Universitetslektor

Biologisk miljöövervakning BIOR39, 15 högskolepoäng

Undervisningsspråket är engelska. Kursen går under andra delen av vårterminen.

Kort om kursen

Kursen är en avancerad kurs i ekologi och kan ses som en del i en utbildning inom naturvård. På föreläsningar, seminarier och exkursioner behandlar vi generella metoder för hur du kan genomföra övervakningsprogram och dokumentationer. Metoder för inventering av olika organismer studerar vi dels i föreläsningsform och dels på exkursioner. Under kursen kommer vi att koncentrera oss på att samla data, både i fält och genom att studera GIS-kartor, från området Kulturens Östarp.

För mer information om kursen hittar du på vår engelska webbplats.

Kurslitteratur våren 2020

Handbook of Biodiversity Methods (2006), Hill, Fasham, Tucker, Shewry and Shaw, Cambridge University Press, ISBN-978-0521-82368-5

Schema

Senaste schema för kursen Biologisk miljöövervakning i schemaprogrammet TimeEdit

Frågor

Vår studievägledare Lotta Persmark svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Olof Hellgren
Forskare

Cellulär och molekylär immunologi BIOR75, 15 högskolepoäng

Undervisningsspråket är engelska. Kursen går under andra delen av vårterminen.

Kort om kursen

På den här kursen lär du dig både teoretiska och praktiska kunskaper i cellulär och molekylär immunologi. Du får också insikt i aktuell forskning och träning i problemlösning, resultatvärdering och rapportering.

För mer information om kursen hittar du på vår engelska webbplats.

Kurslitteraturvåren 2020

Janeway’s Immunobiology 9 edition (2016) Murphy, Garland Publishing Inc

Schema

Senaste schema för kursen Cellulär och molekylär immunologi i schemaprogrammet TimeEdit

Frågor

Vår studievägledare Christina Ledje svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Daniel Engelbertsen
Biträdande forskare

Lars Råberg
Universitetslektor

Cellulär och molekylär neurobiologi BIOR84, 15 högskolepoäng

Undervisningsspråket är engelska. Kursen går under andra halvan av våren.

Kort om kursen

Kursen ger en översikt över de viktigaste principerna och teknikerna inom cellulär och molekylär neurobiologi. Ett viktigt syfte med kursen är att du ska förstå de metoder som används inom detta viktiga ämne och du ska kunna relatera detta till aktuell forskning inom området. En central del av kursen rör tillämpning av de tekniker som driver forskningsområdet framåt, inklusive optogenetisk manipulation (att med hjälp av ljus aktivera eller stänga av nervbanor) och geneditering för att kontrollera neurala kretsar och identifiera neurala funktioner.

För mer information om kursen hittar du på vår engelska webbplats.

Kurslitteratur våren 2020

Principles of Neurobiology, (2016) Liqun Luo, Garland Science, CRC press

Schema

Senaste schema för kursen Cellulär och molekylär neurobiologi i schemaprogrammet TimeEdit

Frågor

Vår studievägledare Christina Ledje svara på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Marcus Stensmyr
Universitetslektor

David O'Carroll
Professor

DNA-sekvenseringsinformatik I BINP28, 7,5 högskolepoäng

Undervisningsspråket är engelska. Kursen går under första halvan av våren.

Kort om kursen

Den här “hands on”-kursen ger dig erfarenhet och verktyg för att kunna analysera data från “next generation sequencing”. Kursen fokuserar på analys av transkriptomdata, amplikondata och genomdata.

För mer information om kursen hittar du på vår engelska webbplats.

Kurslitteratur våren 2020

Utdelat material

Frågor

Vår studievägledare Lotta Persmark svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Anna Runemark
Forskare

DNA-sekvenseringsinformatik II BINP29, 7,5 högskolepoäng

Undervisningsspråket är engelska. Kursen går under första delen av vårterminen.

Kort om kursen

Denna “hands on”-kurs kommer ge dig ytterligare erfarenhet av att kunna analysera data från “next generation sequencing”. Vi fokuserar särskilt på fördjupad analys efter assemblering av transkriptomdata, amplikondata och genomdata.

För mer information om kursen hittar du på vår engelska webbplats.

Kurslitteratur våren 2020

Utdelat material

Frågor

Vår studievägledare Lotta Persmark svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Dag Ahrén
Universitetslektor

Ekotoxikologi BIOR41, 15 högskolepoäng

Undervisningsspråket är engelska. Kursen går under andra delen av höstterminen.

Kort om kursen

Kursen är en avancerad kurs i ekologi och har som mål att ge dig kännedom om ekotoxikologiska teorier, modeller, problemställningar och arbetsmetoder. Vi behandlar teorier och modeller rörande toxikologiska testmetoder och endpoints, fördelnings-, spridnings-, och fugacitetskoncept, bioackumulering och biomagnifiering. Ekotoxikologiska effekter studeras på olika organisationsnivåer, biokemisk–fysiologisk-, cell-, organism-, populations-, samhälls-, och ekosystemnivå. I kursen ingår vetenskapsteori, övning i toxikologiska testmetoder, modellering av bioackumulering, biomagnifikation och fördelning. 

För mer information om kursen hittar du på vår engelska webbplats.

Kurslitteratur hösten 2020

Principles of ecotoxicology (2012) Walker, C.H., Hopkin, S.P., Sibly, R.M. & Peakall, D.B. 4 upplagan, Taylor & Francis, NY. ISBN-13: 9781439862667

Schema

Senaste schema för kursen Ekotoxikologi i schemaprogrammet TimeEdit

Frågor

Vår studievägledare Lotta Persmark svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Olof Berglund
Universitetslektor

Evolutionär zooekologi BIOR81, 15 högskolepoäng

Undervisningsspråket är engelska. Kursen går andra delen av höstterminen.

Kort om kursen

Vi fokuserar på förståelsen av evolutionära processer på individ-, populations- och artnivå. Grundläggande för kursen är att du lär dig att förstå hur evolutionära processer fungerar hos djur och lär dig tänka ”evolutionärt” kring ekologiska frågeställningar, som till exempel kostnader – vinster med olika beteenden eller olika utformning av kroppsegenskaper.  

För mer information om kursen hittar du på vår engelska webbplats.

Kurslitteratur 2020

>Evolutionary Analysis (2015), 5 edition, Herron JC & Freeman S., Pearson Education. ISBN 10: 1-292-06127-8 (global Edition)

Schema

Senaste schema för kursen Evolutionär zooekologi i schemaprogrammet TimeEdit

Frågor

Vår studievägledare Lotta Persmark svarar på all frågor om kursen.

Huvudlärare

Dennis Hasselquist
Professor

Susanne Åkesson
Professor

Farmakologi BIOR14, 15 högskolepoäng

Undervisningsspråket är engelska. Kursen går under andra delen av höstterminen.

Kort om kursen

Kursens innehåll varierar något från gång till gång. Följande är kursens centrala innehåll eller "core curriculum". Försöksdjurskunskap är ett grundläggande moment och som vi behandlar både teoretiskt och praktiskt. Experimentell farmakologisk metodik exemplifierar vi med olika operationstekniker och i in vitro-försök med isolerade organ. Under allmän farmakologi studerar du receptorteori, farmakokinetik, verkningsmekanismer och klinisk prövning. Beroende på de studerandes önskemål och tillgängliga lärarresurser, behandlar vi under speciell farmakologi olika teman, som till exempel hormonfarmaka, cytostatika, psykofarmaka, astmaterapi, antiarytmika och farmakognosi. 

För mer information om kursen hittar du på vår engelska webbplats.

Kurslitteratur hösten 2020

Principles of Pharmacology – The pathophysiologic Basis of Drug Therapy. (2016) 4 upplagan, Golan, D. E. (ed) Lippincott W & W, ISBN: 9781496320575 (International ed)

Schema

Senaste schema för kursen Farmakologi i schemaprogrammet TimeEdit

Frågor

Vår studievägledare Christina Ledje svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Bodil Sjögreen
Universitetslektor

Genetisk analys I BIOR59, 7,5 högskolepoäng

Undervisningsspråket är svenska. Kursen går under första delen av vårterminen.

Kort om kursen

På kursen Genetisk analys I fördjupar du dig inom områdena transmissionsgenetik (inklusive kopplingsanalys), kvantitativ genetik och populationsgenetik. Vi utgår ifrån att du redan har gått en grundläggande kurs i genetik. Du studerar både analys av mendelska egenskaper och av icke-mendelska nedärvningsfenomen. Speciellt inriktar vi oss på hur vi med hjälp av korsningsdata och stamträdsdata kan skilja mellan olika former av nedärvning. Kursen tar också upp kopplingsanalys och kartering samt de grundläggande begreppen inom kvantitativ genetik. 

För mer information om kursen hittar du på vår engelska webbplats.

Kurslitteratur våren 2020

An Introduction to Genetic Analysis, 11 upplagan, Griffiths AJF, Wessler SR, Carroll SB & Doebley J, (2015). W. H. Freeman & Co

Schema

Senaste schema för kursen Genetisk analys I i schemaprogrammet TimeEdit

Huvudlärare

Torbjörn Säll
Professor

Genetisk analys II BIOR60, 7,5 högskolepoäng

Undervisningsspråket är engelska. Kursen går under första delen av vårterminen.

Kort om kursen

Kursens Genetisk analys II fungerar som en fortsättning på Genetisk analys I. Ett avsnitt behandlar DNA-sekvensers evolution. Ett annat tar upp statistiska metoder i genetiken. Speciellt behandlar vi "maximum likelihood"-metoden och dess tillämpningar inom genkartering. Dessutom introducerat vi några grundläggande begrepp från sannolikhetsteorin som vi sedan tillämpar på kvantitativa genetiska modeller. Ett avsnitt med populationsgenetik ingår också i denna kurs, men här behandlar vi koalescensteorin. 

För mer information om kursen hittar du på vår engelska webbplats.

Kurslitteratur våren 2020

An Introduction to Genetic Analysis, 11 upplagan, Griffiths AJF, Wessler SR, Carroll SB; Doebley J, (2015). W. H. Freeman

Schema

Senaste schema för kursen Genetisk analys II i schemaprogrammet TimeEdit

Frågor

Vår studievägledare Christina Ledje svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Torbjörn Säll
Professor

Immunologi BIOR85, 15 högskolepoäng

Undervisningsspråket är engelska. Kursen går både under första delen av höstterminen.  

Kort om kursen

Immunologiska metoder som vi praktiserar under kursens gång är: immunprecipitation i gel, radio/enzym-immunoassay, elektroforetisk separation, immunoblotting, immunhistologi, isolering och karaktärisering av antikroppar, immunisering, cellaktivering, cytotoxicitet, cellseparation, flödescytometri och passiv kutan anafylaxis.

Kursens teoridel behandlar immunkemi (immunglobuliners struktur och funktion, antigen- och antikroppsreaktioner, komplementsystemet), cellulär immunologi (lymfoida celler och organ, effektorceller, immunregulation m.m.) samt immunbiologi (infektionsförsvar, överkänslighetsreaktioner, transplantations- och tumörimmunologi och immunförsvarets utveckling).

För mer information om kursen hittar du på vår engelska webbplats.

Kurslitteratur hösten 2020

Basic Immunology; Abbas A K & Lichtman A H, 6 upplagan, Saunders/Elsevier, 2019

Schema

Senaste schema för kursen Immunologi i schemaprogrammet TimeEdit

Frågor

Vår studievägledare Christina Ledje svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Lars Råberg
Universitetslektor

Limnologi och marinekologi – organismer och habitat BIOR86, 15 högskolepoäng

Undervisningsspråket är engelska. Kursen går under första delen av höstterminen.

Kort om kursen

Under kursens första del presenteras vattnets fysikaliska och kemiska egenskaper, arter inom de olika organismgrupperna, samt relationer inom och mellan populationer och deras miljö. Effekter av människans inverkan på akvatiska system diskuteras.

Under kursens andra del genomförs exkursioner till olika akvatiska habitat, typiska för södra Sverige, varvid sambanden mellan abiotiska förhållanden och organismers anpassningar studeras. Prov för analys av vattenkemi, mikroorganismer, växt- och djursamhällen insamlas och analyseras i laboratoriemiljö. Under det praktiska arbetet, som genomförs i projektgrupper, skaffar sig studenterna erfarenheter av de viktigaste fält- och laboratoriemetoderna samt kunskap om vad som karaktäriserar olika akvatiska miljöer. Du kommer också att göra ett individuellt projekt under kursen.

För mer information om kursen hittar du på vår engelska webbplats.

Kurslitteratur hösten 2021

Inte fastställd

Schema

Det finns inget schema till denna kurs.

Frågor

Vår studievägledare Lotta Persmark svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Anders Persson
Universitetslektor

 

Limnologi och marinekologi – koncept och processer BIOR87, 15 högskolepoäng

Undervisningsspråket är engelska. Kursen går under den andra delen av höstterminen.

Kort om kursen

Kursen omfattar bakterieproduktion, primärproduktion, konkurrens, predator-bytes interaktioner,migrations- och utbredningsmönster i tid och rum samt vilka konsekvenser dessa processer har för funktionen av akvatiska ekosystem. I kursen ingår orientering om och användning av akvatiska databaser för att med hjälp av tidsserier studera förändringar och människans inverkan på akvatiska ekosystemgenom t ex klimatförändringar, eutrofiering, brunifiering eller fiske. Kursen omfattar även introduktion till vissa grundläggande molekylära tekniker.

För mer information om kursen hittar du på vår engelska webbplats.

Kurslitteratur hösten 2021

Inte fastställd

Schema

Inget schema än.

Frågor

Vår studievägledare Lotta Persmark svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Per Carlsson
Universitetslektor

Mark- och växtekologi BIOR78, 15 högskolepoäng

Undervisningsspråket är engelska. Kursen går under den första delen av höstterminen.

Kort om kursen

På kursen i mark- och växtekologi studerar du hur kemiska/ fysikaliska faktorer i marken påverkar olika arter (markdjur och mikrober). Vi studerar också interaktioner mellan växterna och markorganismerna samt vilken betydelse dessa interaktioner har för näringscirkulation, jordmånsbildning och jorderosion.

För mer information om kursen hittar du på vår engelska webbplats.

Kurslitteratur hösten 2020

The nature and properties of soil (2016) 15th international edition, Weil, R.R., Brady, N.C., Pearson education limited. ISBN 9781292162232
Soil Microbiology, ecology, and biochemistry (2015) 4 edition, Paul, E.A, Elsevier. ISBN: 9780124159556. Finns som e-resurs på Biologibiblioteket.
Plants and vegetation: origins, processes, consequences (2007) Keddy, P.A., Cambridge university press. ISBN: 9780521864800. Finns som e-resurs på Biologibiblioteket.

Schema

Senaste schema för kursen Mark- och växtekologi i schemaprogrammet TimeEdit

Frågor

Vår studievägledare Lotta Persmark svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Johannes Rousk
Professor

Mikrobiologi BIOR18, 15 högskolepoäng

Undervisningsspråket är engelska. Kursen går under andra delen av höstterminen.

Kort om kursen

Kursen ger en bred orientering i modern mikrobiologi, avsedd både för dig som vill specialisera dig vidare inom ämnet och för dig som vill gå vidare mot någon annan inriktning. Vi går igenom mikroorganismernas mångfald, funktion och fysiologi, diskuterar vikten av molekylärbiologisk metodik for att studera dem, och ger en introduktion till ekologisk, medicinsk och industriell mikrobiologi. Kursen ger också grundlig träning i mikrobiologiskt laboratoriearbete. 

För mer information om kursen hittar du på vår engelska webbplats.

Kurslitteratur hösten 2021

Slonczewski and Foster (2017) Microbiology - An Evolving Science, 4th ed (W.W.Norton and Company, Inc) eller Slonczewski et al. (2020) Microbiology - An Evolving Science, 5th ed (W.W.Norton and Company, Inc) 
 

Schema

Senaste schema för kursen Mikrobiologi i schemaprogrammet TimeEdit

Frågor

Vår studievägledare Christina Ledje svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Fredric Carlsson
Universitetslektor

Mikroskopi – Bio-Imaging BIOS08, 7,5 högskolepoäng

Undervisningsspråket är engelska. Kursen går under andra delen av vårterminen.

Kort om kursen

Kursen ger en teoretisk bakgrund till de vanligast förekommande mikroskopimetoderna, olika typer av biomarkörer och optimering av mikroskopiska preparat. Ett praktiskt projektarbete ingår, där du framställer och analyserar preparat med fluorescerande markörer. Kursen omfattar även demonstrationer av avancerade forskningsmikroskop. Den behandlar grundläggande teori för metoder som förbättrar upplösningen, framför allt upplösningen på djupet (z-led), och synliggörandet av små strukturer vid den optiska upplösningens gräns. Här läggs tonvikten på konfokal lasersvepmikroskopi och dekonvolutionsmikroskopi. Kursen omfattar även en demonstration av ett mikroskopisystem med ”live-imaging”, som visualiserar förlopp i levande celler.

Kursen riktar sig framför allt till dem som funderar på fortsatta studier eller arbete med biomedicinsk forskning inom universitet eller näringsliv.

För mer information om kursen hittar du på vår engelska webbplats.

Kurslitteratur våren 2020

Optical Imaging Techniques in Cell Biology, 2 upplagan(2012), Guy Cox, CRC Press, ISBN: 978-1-4398-4828-9. Finns som e-bok för studenter registrerade på kursen.

Schema

Senaste schema för kursen Mikroskopi – Bio-Imaging i schemaprogrammet TimeEdit

Frågor

Vår studievägledare Christina Ledje svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

David O'Carroll
Professor

Modellering av biologiska system BIOS13, 7,5 högskolepoäng

Undervisningsspråket är engelska. Kursen går på halvfart under andra delen av höstterminen.

Kort om kursen

Kursen pågår från slutet av oktober/början av november till januari två dagar per vecka och du kan läsa den parallellt med  BIOS14 Bearbetning och analys av biologiska data 7,5 hp som också går på halvfart.

Kursen passar bra för dig som vill ha en inblick i biologisk modellering under din mastersutbildning och få en djupare förståelse för hur modeller fungerar och vad de ska vara bra för. 

För mer information om kursen hittar du på vår engelska webbplats.

Utdelade kompendier

Schema

Senaste schema för kursen Modellering av biologiska system i schemaprogrammet TimeEdit

Frågor

Vår studievägledare Lotta Persmark svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Jörgen Ripa
Forskare

Molekylärbiologisk metodik BIOR79, 15 högskolepoäng

Undervisningsspråket är engelska. Kursen går under första delen av  höstterminen.

Kort om kursen

Vi går igenom molekylärbiologiska metoder både teoretiskt och praktiskt. Genom laborationer får du lära dig hur du använder dig av metoderna. Du kommer också att utvärdera laborationerna med hjälp av den metodteori som du lärt dig. Du kommer att lära dig hur du planerar och sätter upp experiment. Vi kommer inte att använda metoderna för att belysa en biologisk frågeställning, utan det är själva metoderna som kommer att vara i fokus.

För mer information om kursen hittar du på vår engelska webbplats.

Kurslitteratur hösten 2020

Wilson and Walker’s Principles and Techniques of Biochemistry and Molecular Biology, 2018, 8 edition, Hofmann A and Clokie, S, Cambridge Univ Press, ISBN 978-1-316-61476-1. Finns som e-bok.

Schema

Senaste schema för kursen Molekylärbiologisk metodik i schemaprogrammet TimeEdit

Frågor

Vår studievägledare Christina Ledje svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Olivier Van Aken
Universitetslektor

Molekylär bioteknik BIOR31, 15 högskolepoäng

Undervisningsspråket är engelska. Kursen går under andra delen av vårterminen.

Kort om kursen

Kursen ger fördjupad kunskap i tillämpad molekylärbiologi, produktion av heterologa proteiner i odlade insektsceller (så kallat Baculovirus Expression Vector System), jäst och dess användning inom industrin och om utveckling av läkemedel. En stor del av kursen handlar om entreprenörskap – innovationer, patent, start av bioteknikföretag och om lagstiftningen kring molekylär bioteknologi, praktik i teoretisk projektplanering samt en förberedelse för arbete inom bioteknikindustrin. Flertalet föreläsare kommer från större och mindre företag i regionen, samt från företag specialiserade på patent och från organisationer som hjälper till att starta företag. 

För mer information om kursen hittar du på vår engelska webbplats.

Kurslitteratur våren 2020

Utdelat material

Schema

Senaste schema för kursen Molekylär bioteknik i schemaprogrammet TimeEdit

Frågor

Vår studievägledare Christina Ledje svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Mats Hansson
universitetslektor

Molekylär ekologi och evolution BIOR25, 15 högskolepoäng

Undervisningsspråket är engelska. Kursen går under första delen av vårterminen.

Kort om kursen

Vi fokuserar på att du skall lära dig metodik och grundläggande teori om molekylära metoder (metoder att studera DNA), speciellt sådana som är användbara för studier inom evolution och ekologi. Centralt är att förstå den ekologiska betydelsen av genetisk variation för artbildning, anpassningar till olika miljöer, beteende, spridning och interaktioner mellan parasit och värd, samt att behärska grunderna för olika typer av metoder som används för att detektera och analysera variation på gen-, genom- och proteinnivå inom och mellan individer, populationer och arter. Kursen bygger mycket på praktiskt lärande genom våtlabbar (DNA-extraktion, PCR, sekvensering, mikrosatellitanalyser) och torrlabbar (datoranalyser av DNA-sekvensdata, microarrays, fylogenetiska trädanalyser).

För mer information om kursen hittar du på vår engelska webbplats.

Kurslitteratur våren 2020

An introduction to Molecular Ecology (2017), Rowe, Sweet Beebee, (third edition), Oxford University Press(ISBN: 9780198716990)

Schema

Senaste schema för kursen Molekylär ekologi och evolution i schemaprogrammet TimeEdit

Frågor

Vår studievägledare Lotta Persmark svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Staffan Bensch
Professor

Molekylärgenetik BIOR61, 15 högskolepoäng

Undervisningsspråket är engelska. Kursen går under andra delen av vårterminen.

Kort om kursen

Fokus ligger på att förstå centrala principer och grundläggande mekanismer för det genetiska materialets struktur, replikation, expression, variation, och evolution, samt på metodik för molekylärgenetisk analys och genteknik. Vi bygger vidare på kunskaper från tidigare kurser, och kommer att utveckla, fördjupa och bredda dina insikter och färdigheter i molekylärbiologi och molekylärgenetik. Kursen understryker gemensamma drag hos olika typer av organismer, och fungerar därför inom utbildningar med många olika inriktningar. Ett genomgående tema är att förstå molekylärgenetiken som en experimentell vetenskap och hur kunskapen är baserad på experimentella evidens. Träning i att läsa, utvärdera och diskutera av vetenskapliga artiklar kommer att vara ett viktigt inslag, liksom övningar i att inhämta, sammanfatta och presentera information i ämnet. Kursen ger också orientering och teoretisk kunskap om molekylärgenetiska metoder och verktyg, och den ger inblickar i hur dessa används och bidrar till framsteg inom områden som medicinsk genetik, cancerforskning, bioteknik, populationsgenetik, evolution, och ekologi. 

För mer information om kursen hittar du på vår engelska webbplats.

Kurslitteratur våren 2020

Molecular Biology & Principles of Genome Function. Craig, N.L., Cohen-Fix, O., Green, R., Greider, C.W., Storz, G., Wolberger, C, 2014. 2 edition Oxford University Press, Oxford, UK

Schema

Senaste schema för kursen Molekylärgenetik i schemaprogrammet TimeEdit

Frågor

Vår studievägledare Christina Ledje svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Marita Cohn
Universitetslektor

Molekylär genetik i eukaryota organismer BIOR49, 15 högskolepoäng

Undervisningsspråket är engelska. Kursen går under andra delen av höstterminen.

Kort om kursen

Kursen behandlar det genetiska materialets struktur och funktion i eukaryota organismer. Du studerar genomets organisation och mekanismerna för genexpression på fördjupad nivå, med en stark koppling till den senaste forskningen inom molekylär genetik. Stor vikt lägger vi på modern molekylärgenetisk metodik vilket tjänar som en förberedelse för forskarutbildning och yrkesverksamhet.

För mer information om kursen hittar du på vår engelska webbplats.

Kurslitteratur hösten 2021

Molecular Biology of the Gene, 7 edition; Watson et al., Pearson Education Inc. 2013-2014

Schema

Senaste schema för kursen Molekylär genetik i eukaryota organismer i schemaprogrammet TimeEdit

Frågor

Vår studievägledare Christina Ledje svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Marita Cohn
Universitetslektor

Molekylär mikrobiologi BIOR63, 15 högskolepoäng

Undervisningsspråket är engelska. Kursen går under första delen av vårterminen.

Kort om kursen

Under den här kursen får du insikter i hur gener är organiserade och reglerade i bakterier och deras virus. Kursen omfattar molekylärbiologiska aspekter av gener, proteiner, proteinkomplex och andra biomolekyler som ger struktur och upprätthåller organismens funktioner. Användningen av genteknik och moderna tekniker såsom transkriptomik, proteomik och sekvensanalys ingår i kursen.

För mer information om kursen hittar du på vår engelska webbplats.

Kurslitteratur våren 2020

Molecular Genetics of Bacteria, 4 edition by Larry Snyder et al, ASM Press, (2013) ISBN: 978-1-55581-627-8

Schema

Senaste schema för kursen Molekylär mikrobiologi i schemaprogrammet TimeEdit

Frågor

Vår studievägledare Christina Ledje svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Claes von Wachenfeldt
Universitetslektor

Mossor, lavar, svampar – biodiversitet och naturvård BIOR11, 15 högskolepoäng

Undervisningsspråket är svenska. Kursen går vart annat år under första delen av höstterminen. Nästa gång 2022.

Kort om kursen

Kursen ger en bred utbildning med inriktning mot biodiversitet och naturvård. Det är vår erfarenhet att en god kunskap om artdiversitet och naturvårdsbiologi inom kryptogamgrupperna (liksom inom kärlväxter och insekter) prioriteras av arbetsgivare inom naturvårdssektorn. Vi föreslår att du kombinerar kursen med kurser i floristik och faunistik samt naturvård, biologisk miljöövervakning och/eller bevarandebiologi. 

För mer information om kursen hittar du på vår engelska webbplats.

Kurslitteratur hösten 2020

Svampar, 1992, Ryman, S. & Holmåsen, I., Stenströms bokförlag
Mossor – en fältguide, 2016, Hallingbäck T., Naturcentrum, ISBN 9789185221301
Fältflora över signaler i skog – lavar, mossor, kärlväxter, 2017, Salomon L., BoD
Svenska skorplavar och svampar som växter på dem, 2001, Foucard T., Stenströms bokförlag. Slut hos förlaget, men finns som referenslitteratur under kursen.

Frivillig litteratur

Skyddsvärd skog, 2019, Nitare J., Skogsstyrelsen
Bladmossor: Sköldmossor–blåmossor, 2005, Hallingbäck T. (redaktör), Nationalnyckeln
Bladmossor: Kompaktmoosor–kapmossor, 2009, Hallingbäck T. (redaktör), Nationalnyckeln
Bladmossor: Vitmossor–knappnålsmossor, 2019, Lönnel N. & Hallingbäck T, Nationalnyckeln

Schema

Senaste schema för kursen Mossor, lavar, svampar – biodiversitet och naturvård i schemaprogrammet TimeEdit

Frågor

Vår studievägledare Lotta Persmark svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Nils Cronberg
Universitetslektor

Mossor – morfologi och artidentifiering BIOR73, 5 högskolepoäng

Undervisningsspråket är engelska. Kursen är nätbaserad och går under första delen av höstterminen.

Kort om kursen

Du studerar representanter för de olika mossgrupperna och lär känna deras morfologi, reproduktiva strategier, habitatkrav och ekologiska roller och lär dig att använda den botaniska terminologi som är speciell för mossor. Experter på olika grupper kommer att inviga dig i artbestämningens hemligheter. Du kommer att få en överblick över mossornas fylogeni och diversitet, även undersöka de olika stadierna i denna livscykel och få inblickar i de konsekvenser den får för mossornas genetik. Vi lägger också särskild vikt vid att förmedla en djupare förståelse för artkoncept som tillämpas på mossor och därmed också en kritisk hållning till sådana artkoncept. Denna kunskap kan tillämpas i såväl praktiskt bevarandearbete som taxonomisk forskning.

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursbeskrivningen, förkunskapskrav och senaste antagningspoäng för kursen Mossor – morfologi och artidentifiering.

Kurslitteratur hösten 2020

Introduction to Bryophytes. A. Vanderpoorten & G. Goffinet. Cambridge University Press 2009. ISBN: 9780511537202 (tillgänglig som e-bok via Lunds universitet)
Mosses and liverworts of Britain and Ireland – a field guide. British Bryological Society. 2010. ISBN: 9780956131010 Kan beställas direkt från British Bryological Society
Bryophyte Ecology. Volume 1. Physiological Ecology. Glime, Janice M.
2007 E-bok sponsrad av Michigan Technological University and the International Association of Bryologists.

Frågor

Vår studievägledare Lotta Persmark svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Nils Cronberg
Universitetslektor

Neurobiologi BIOR58, 15 högskolepoäng

Undervisningsspråket är engelska. Kursen går under första delen av höstterminen.

Kort om kursen

Vår kurs ger en introduktion i ämnet som du kan bygga på med andra mer specialiserade kurser, ett examensarbete, egen forskning eller ett jobb i ett av de stora biomedicinska företagen. Även om du inte vill fortsätta i ämnet, så får du en gedigen överblick över neurobiologin som är lika viktigt om du skall bli beteendevetare, ekolog, vetenskapsjournalist eller lärare. 

För mer information om kursen hittar du på vår engelska webbplats.

Kurslitteratur hösten 2020

Neurosciences - From Molecule to Behavior: a university textbook, G. Galizia and P.M. Lledo (redaktörer) (Springer 2013). Finns som e-bok på Universitetsbiblioteket.

Schema

Senaste schema för kursen Neurobiologi i schemaprogrammet TimeEdit

Frågor

Vår studievägledare Christina Ledje svarar på alla frågor om kursen

Huvudlärare

Eric Warrant
Professor

Ornitologi BIOR51, 15 högskolepoäng

Undervisningsspråket är engelska. Kursen går under anda delen av vårterminen.

Kort om kursen

Vi fokuserar på artkunskap, metodik och grundläggande ekologi om fåglar. Under kursen lär du dig metoder för att studera fåglar i fält, fältbestämning av fåglar (med avseende på igenkänning av arter med hjälp av utseende och sång) samt teori om fåglars morfologiska, fysiologiska och ekologiska anpassningar. 

För mer information om kursen hittar du på vår engelska webbplats.

Kurslitteratur våren 2020

Ornithology: foundation, analysis, and application (2018), Johns Hopkins University Press. Morrison L. et al. (redaktör). ISBN 9781421424712 (hardcover), ISBN 1421424729 (electronic)
Fågelguiden: Europas och Medelhavets fåglar i fält, 2 upplagan Bonniers (engelsk Collins Bird Guide, Svensson L, et al)

Schema

Senaste schema för kursen Ornitologi i schemaprogrammet TimeEdit

Frågor

Vår studievägledare Lotta Persmark svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Anders Hedenström
Professor

Populations- och samhällsekologi BIOR69, 15 högskolepoäng

Undervisningsspråket är engelska. Kursen går under första delen av höstterminen.

Kort om kursen

Kursen fokuserar framför allt på populations- och samhällsekologisk teoribildning. Ekologiska teorier om bland annat konkurrens, predation, samhällsekologi och trofiska interaktioner behandlar vi dels på föreläsningar och dels på seminarier på läroboken och vetenskapliga artiklar. Förutom att få insikter i ekologisk teori får du även en ökad förståelse för hur du identifierar ekologiska problemställningar, designar studier för att testa dessa, samt hur du analyserar och presenterar resultaten

För mer information om kursen hittar du på vår engelska webbplats.

Kurslitteratur hösten 2020

Community Ecology, 2 edition. (2019) Mittelbach G. G. and McGill, B. J. Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-883586-8

Schema

Senaste schema för kursen Populations- och samhällsekologi i schemaprogrammet TimeEdit

Frågor

Vår studievägledare Lotta Persmark svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Stefan Andersson
Professor

Programmering i Python BINP16, 7,5 högskolepoäng

Undervisningsspråket är engelska. Kursen går under första delen av höstterminen.

Kort om kursen

Kursen ger erfarenhet och kunskap i programmering i allmänhet och i Python i synnerhet. Fokus är speciellt på bioinformatiska tillämpningar. Arbetet sker i Linux-miljö och kursen kommer utveckla dina kunskaper inte bara i Python men också i Bash (kommandoskal) och CGI (Common Gateway Interface). 

För mer information om kursen hittar du på vår engelska webbplats.

Kurslitteratur hösten 2020

Utdelade kompendier

Schema

Senaste schema för kursen Programmering i Python i schemaprogrammet TimeEdit

Frågor

Vår studievägledare Lotta Persmark svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Eran Elhaik
Universitetslektor

Sinnesbiologi BIOR20, 15 högskolepoäng

Undervisningsspråket är engelska. Kursen går under andra delen av höstterminen.

Kort om kursen

Vi behandlar syn och annan ljusreception, lukt, smak, hörsel, balanssinne, mekanoreception, elektroreception, magnetoreception samt sinnen för temperatur och infraröd strålning. Du studerar samtliga sinnen  och jämför dem över djurriket. Under kursens gång lär du dig och tränar på att använda metoder av molekylärbiologisk, fysiologisk, morfologisk, etologisk och humanpsykofysisk natur. 

För mer information om kursen hittar du på vår engelska webbplats.

Kurslitteratur hösten 2021

Utdelade kompendier

Schema

Senaste schema för kursen Sinnesbiologi i schemaprogrammet TimeEdit

Frågor

Vår studievägledare Christina Ledje svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Dan-E Nilsson
Professor

Eric Warrant
Professor

Tillämpad ekotoxikologi BIOR52, 15 högskolepoäng

Undervisningsspråket är engelska. Kursen går under första delen av vårteminen.

Kort om kursen

Under kursen lär du dig hur du tillämpar de ekotoxikologiska teorierna som du lärt dig på kursen i ekotoxikologi (BIOR41) i yrkes- och forskningsverksamhet. Vi behandlar olika aktuella och historiska (Minamata och BT Kemi) ekotoxikologiska problemområden i samhället och hur du tar fram strategier för att angripa och kommunicera dessa problem inom forskningsvärlden, myndigheter och övriga samhället.

För mer information om kursen hittar du på vår engelska webbplats.

Kurslitteratur våren 2020

Utdelat material

Schema

Senaste schema för kursen Tillämpad ekotoxikologi i schemaprogrammet TimeEdit

Frågor

Vår studievägledare Lotta Persmark svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Olof Berglund
Universitetslektor

Toxikologi BIOR21, 15 högskolepoäng

Undervisningsspråket är engelska. Kursen går under första delen av vårterminen.

Kort om kursen

Under kursen lär du dig allmän toxikologi med inriktning mot cellulära mekanismer och tekniker. Vi går igenom upptag, omsättning och utsöndring av för organismen skadliga substanser (toxikokinetik). Giftiga substansers verkningssätt på cell-, organ- och organismnivå (toxikodynamik) är andra saker du lär dig. Du får också insikt i toxikologisk metodik med försöksdjurskunskap, in vitro-tekniker och epidemiologi. Speciell toxikologi, som ekotoxikologi, livsmedels- och yrkestoxikologi, genotoxikologi, läkemedelstoxikologi och reproduktionstoxikologi är andra saker du lär dig mer om. 

För mer information om kursen hittar du på vår engelska webbplats.

Kurslitteratur våren 2020

Mechanistic Toxicology. The molecular basis of how chemicals disrupt biological targets, Urs A. Boelsterli, Taylor; Francis 2007 (Du behöver inte köpa den nyaste upplagan. PDF-versionen på nätet från 2003 fungerar bra).

Schema

Senaste schema för kursen Toxikologi i schemaprogrammet TimeEdit

Frågor

Vår studievägledare Christina Ledje svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Stina Oredsson
Professor

Vattenvård BIOR66, 15 högskolepoäng

Undervisningsspråket är engelska. Kursen går under andra delen av vårterminen.

Kort om kursen

Du lär dig att omsätta teoretiska kunskaper inom akvatisk ekologi och hydrologi till praktiskt vattenvårdsarbete. Kursen är således en tillämpad kurs och vi behandlar de viktigaste områden som arbetsmarknaden förväntar sig att du med vattenvårdsinrikting skall behärska. Du får även en god insikt i hur vattenvårdsarbetet fungerar i Sverige genom att du får kontakter med såväl konsultfirmor som länsstyrelser och kommuner. I undervisningen utgår vi från miljökvalitetsmålen som berör akvatiska system.

För mer information om kursen hittar du på vår engelska webbplats.

Kurslitteratur våren 2020

Utdelat material

Schema

Senaste schema för kursen Vattenvård i schemaprogrammet TimeEdit

Frågor

Vår studievägledare Lotta Persmark svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Per Carlsson
Universitetslektor

Växternas evolution och adaptation BIOR77, 15 högskolepoäng

Undervisningsspråket är engelska. Kursen går under andra delen av vårterminen.

Kort om kursen

Under får du en inblick i hur växter anpassar sig, hur de samspelar med andra organismer i sin miljö, och hur nya växtarter kan uppstå som en följd av lokal anpassning och andra processer. Kursen har ett brett innehåll och berör ämnen som naturligt urval, acklimatisering, ekofysiologi, mutualism, pollinationssystem, genetisk variation, artbildning och bevarandebiologi.

För mer information om kursen hittar du på vår engelska webbplats.

Kurslitteraturvåren 2020

Utdelat material inklusive utvalda artiklar och rapporter
Plant Physiological Ecology 2 upplagan (2008), Lambers H, Chapin FS & Pons TL.
Plant Physiology and Development (2014) ​Taiz L. et al. Sinauer Association

Schema

Senaste schema för kursen Växternas evoluton och adaptation i schemaprogrammet TimeEdit.

Frågor

Vår studievägledare Lotta Persmark svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Stefan Andersson
Professor

Växters funktion BIOR76, 15 högskolepoäng

Undervisningsspråket är engelska. Kursen går under andra delen av höstterminen.

Kort om kursen

I den här kursen lär du dig mer om funktionell och strukturell uppbyggnad av växter på organism, organ- och cellnivå. Du lär dig även mer om växters olika livsprocesser och hur dessa samverkar. Vi går igenom växters grundläggande utvecklingsfaser och vad som styr dem.

För mer information om kursen hittar du på vår engelska webbplats.

Kurslitteratur hösten 2020

Plant Physiology and Development (2014) Taiz et al. Sinauer. ISBN: 978-1-60535-353-1

Schema

Senaste schema för kursen Växters funktion i schemaprogrammet TimeEdit

Frågor

Vår studievägledare Lotta Persmark svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Olivier Van Aken
Universitetslektor

Växters systematik och diversitet BIOR72, 10 högskolepoäng

Undervisningsspråket är engelska. Kursen går under andra delen av vårterminen.

Kort om kursen

Kursen ger en uppdatering och fördjupning med avseende på mångfald, släktskapsförhållanden och familjesystematik för ormbunksväxter, gymnospermer och angiospermer. Du får en översikt över modern morfologisk terminologi. Vi diskuterar teorier och modeller rörande fylogeni baserat på det moderna klassifikationssystemet för angiospermer (APG III). Vi presenterar och provar även nätbaserade verktyg. Kursen ger sammanfattningsvis en god kännedom om olika växtfamiljer med särskild tyngdpunkt mot kulturväxter.

För mer information om kursen hittar du på vår engelska webbplats.

Kurslitteratur våren 2020

Plant Systematics: A Phylogenetic Approach, fourth edition (2016), Judd, Campbell, Kellogg, Stevens & Donoghue, Sinauer. ISBN 978-1605353890

Frågor

Vår studievägledare Lotta Persmark svarar på alla frågor om kursen.

Huvudlärare

Nils Cronberg
Lektor