Arbetsmarknaden svänger i takt med konjunkturerna. Det går ibland uppåt för en bransch och nedåt för en annan. Då är det viktigt att ha kunskaper hur det ser ut för olika yrken innan du börjar söka jobb. Vad jobbar biologer och molekylärbiologer med? Arbetsmarknaden är bred och varierad och vi vill tillsammans med dig skapa en så bra grund som möjligt inför din framtida karriär.

För både biologer och molekylärbiologer är möjligheterna att få doktorandtjänster vid universitet och högskola goda. Det finns också möjlighet att söka doktorandtjänster utomlands. Studenter med masterexamen från Lunds universitet har gott internationellt rykte.

För biologer finnas arbeten vid länsstyrelser och kommuner och statliga verk med handläggning, inventeringar och utredningar och administration inom natur- och miljövård. Många biologer jobbar som konsulter inom den privata sektorn.

För molekylärbiologer finns arbeten inom utveckling och forskning eller försäljning inom läkemedels- och livsmedelsindustrin, på sjukhuslaboratorier eller på bioteknik- och växtförädlingsföretag.

För att få en mer detaljerad bild av studenternas karriärval tog vi kontakt med 305 studenter som examinerades mellan 2011-2014. 143 studenter med en masterexamen hade en doktorandtjänst i Sverige eller utomlands, 127 hade andra har andra biologirelaterade yrken på myndigheter, kommuner, universitet, privat sektor eller egen konsultverksamhet. 14 hade anställningar som inte var biologirelaterade. 13 hade vidareutbildat sig till lärare, läkare, veterinär och kiropraktor. 8 var vid tillfället arbetslösa.