Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kandidatprogrammet i molekylärbiologi

180 högskolepoäng

Molekylärbiologistudenter i laboratoriet

Utbildningen i molekylärbiologi på grundläggande nivå vid Lunds universitet täcker hela kedjan av livets mekanismer från molekyl till organismnivå. I början av utbildningen studerar du ämnena cellbiologi, mikrobiologi och genetik. Sedan läser du kurser i kemi, inklusive biokemi, organisk- och oorganisk kemi. Under dessa kurser får du mycket träning i laborativt arbete. Du lär dig också statistik och bioinformatikmoment så du vet hur hur man hanterar data, vilket behövs eftersom de nya molekylärbiologiska teknikerna levererar allt större datamängder. Du studerar vidare humanfysiologi och fördjupar dig i cellens kemi och molekylärbiologi. Under programmet har du möjlighet att välja 45-60 hp valfria kurser och sedan avslutar du programmet med ett examensarbete om 15 eller 30 hp.

Du studerar i moderna lokaler och laboratorier med avancerad utrustning. Laborationer är en mycket viktig del av utbildningen så du får mycket träning i att hantera labb-utrustning, göra analyser och experiment. Dina lärare är även forskare så du kommer i kontakt med aktuell forskning vid Biologiska institutionen, där vi har flera världsledande forskargrupper!

Läs mer om institutionens forskning

Alla länkar under "studiegång" och "examen" går till Lunds universitets centrala utbildningssidor.

Studiegång

År 1
Cell- och mikrobiologi 15 högskolepoäng (BIOA10)
Genetik och evolution 15 högskolepoäng (BIOA11)
Allmän kemi 15 högskolepoäng (KEMA20)
Organisk kemi 7,5 högskolepoäng (KEMA01)
Biostatistik 7,5 högskolepoäng (MASB11)

År 2
Humanfysiologi 15 högskolepoäng (BIOC01)
Cellens kemi 15 högskolepoäng (MOBA02)
Molekylärbiologi 15 högskolepoäng (MOBA03)
Valfri kurs 15 högskolepoäng

År 3
Valfri kurs 30-45 högskolepoäng, t.ex. utbytesstudier
Kandidatexamensarbete 15hp/30hp MOBK01/MOBK10

Valbara och valfria kurser

Under de sista terminerna  på kandidatprogrammet har du möjlighet att skapa en egen utbildningsprofil genom de kurser du väljer. Du kan t.ex. läsa utomlands som utbytesstudent, välja kurser så att du kan bli biologilärare, eller läsa avancerade masterskurser för att fördjupa dig i molekylärbiologi eller närliggande ämnen som biokemi eller biomedicin. Du kan också bredda dig. Vid Lunds universitet finns ett enormt utbud av kurser vilket ger dig en unik möjlighet att få läsa det just du är intresserad av. Om du t.ex. har läst någon utbildning tidigare på akademisk nivå (ej basårsnivå), kan du använda dessa kurser som valfria kurser i programmet. 

Planerar du att bli forskare kanske du väljer avancerade kurser för att fördjupa dig inom ett speciellt forskningsområde. Siktar du på att bli lärare kan du till exempel läsa mer biologi, miljö, geologi och fysik så du får rätt ämneskombination för att kunna undervisa i både biologi och naturkunskap. Alternativt läsa mer biologi och kemi för att undervisa i biologi och kemi.

Utbytesstudier

Som student vid Biologiska institutionen har du stora möjligheter att plugga en termin eller två vid ett av våra många partneruniversitet. Många tar chansen under sitt tredje år.

Mer information om utbytesstudier på fakultetens webbplats

Praktik och projektkurser

Det är viktigt att få arbetslivserfarenhet och kontakter under utbildningen. Under en praktikkurs får du insikt i vilka kunskaper och färdigheter som krävs av en biolog på en arbetsplats och om detta verkar vara rätt för dig

Vi erbjuder våra studenter att göra både projekt och praktikkurser inom programmet. Dessa kurser innebär att du är berättigad till CSN och de ger poäng precis som andra kurser.

Mer information om Praktik och Projekt 

Examensarbete

Kandidatexamensarbetet är den avslutande ”kronan på verket” efter dina tre års studier på kandidatprogrammet! Här får du möjlighet att fördjupa dig inom ett ämnesområde/projekt som intresserar dig, att arbeta självständigt och att träna och förbättra en hel rad olika färdigheter, t.ex. projektplanering, presentationsteknik, vetenskapligt skrivsätt, datahantering, litteratursökning och att ge feedback. När projektet är genomfört redovisar du det skriftligt och muntligt.

Så här gör man examensarbete

Våra mastersprogram

De flesta av våra studenter går vidare till en masterutbildning eller annan kompletterande utbildning och det är bra att  börja planera tidigt så du kommer in där du vill läsa vidare. Därför har vi många informationsmöten och bjuder in alumner för att hjälpa dig när du planerar din utbildning.

Läs mer om våra masterprogram.

Vill du bli lärare?

Vill du bli lärare är det bra att kombinera biologi med ett annat undervisningsämne, tex. kemi eller naturkunskap. Men du kan också ha filosofi, historia eller matte som ditt "andraämne". Det viktiga är att du planerar vilka kurser, förutom molekylärbiologi och biologi, du läser. Efter dina ämnesstudier söker du till en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).

Träffa Frida, som läst molekylärbiologi och sedan vidareutbildat sig till lärare (film på Utbildningsvetenskap, LU)

Läs mer om kompletterande pedagogisk utbildning hos Utbildningsvetenskap, LU.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden för biologer och molekylärbiologer med examen från Lunds universitet är god! Efter en masterexamen i molekylärbiologi (som de allra flesta tar) får ungefär häften en doktorandtjänst och de flesta övriga får ett jobb inriktat mot molekylärbiologi.

Läs mer om arbetsmarknaden och vad våra studenter gör efter examen på vår Karriär-sida.

Examen

Naturvetenskaplig kandidatexamen, huvudområde molekylärbiologi.

I examen som är 180 hp (tre år) ska ingå:

  • Cell- och mikrobiologi 15 högskolepoäng (BIOA10)
  • Genetik och evolution 15 högskolepoäng (BIOA11)
  • Humanfysiologi 15 högskolepoäng (BIOC01)
  • Molekylärbiologi 15 högskolepoäng (MOBA03)
  • Allmän kemi 15 högskolepoäng (KEMA20)
  • Organisk kemi 7,5 högskolepoäng (KEMA01)
  • Biostatistik 7,5 högskolepoäng (MASB11)
  • Examensarbete i molekylärbiologi 15 eller 30 högskolepoäng (MOBK01/MOBK10)
  • Valfria kurser 45-60 högskolepoäng

 

 

Kandidatprogram molekylärbiologi: 

Nivå: Grundläggande
Poäng: 180 högskolepoäng
Programstart: Höst
Undervisningsspråk: Svenska

Ansökan, förkunskapskrav, kursplan och senaste antagningspoäng på Lunds universitets centrala webbplats

Porträtt av Christina Ledje. Foto.

Christina Ledje

Studievägledare molekylärbiologi, internationell koordinator

Telefon: 046 222 73 16
E-post: Christina [dot] Ledje [at] biol [dot] lu [dot] se