Kandidatprogram

Program 180 högskolepoäng | 3 år | Kandidatexamen

Ett kandidatprogram innebär tre års heltidsstudier och leder fram till en kandidatexamen.

En person står och pratar framför ett flertal lyssnare ute i naturen. Foto.

Vanligen läser du ett basblock med obligatoriska kurser och därefter valbara kurser inom ditt huvudområde eller i något annat ämne. Du avslutar din kandidatutbildningen med ett självständigt arbete, ett examensarbete.

Efter kandidatexamen kan du läsa vidare inom ett masterprogram, motsvarande 2 års heltidsstudier. Du kan också komplettera din utbildning inom andra områden för att till exempel bli lärare.

På de flesta av våra kurser på grundnivå är undervisningsspråket svenska, medan det är engelska på kurserna på avancerad nivå.

Biologiska institutionen ger två kandidatprogram, ett i biologi och ett i molekylärbiologi.

Beskrivning av kandidatprogrammet i biologi, förkunskapskrav, ingående kurser och senaste intagningspoäng på Lunds universitets centrala webbplats

Beskrivning av kandidatprogrammet i molekylärbiologi, förkunskapskrav, ingående kurser och senaste intagningspoäng på Lunds universitets centrala webbplats