Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nordiskt masterprogram i biodiversitet och systematik

120 högskolepoäng

Det nordiska mastersprogrammet i biodiversitet och systematik (NABIS) är ett internationellt program i samarbete mellan ledande universitet i Sverige, Danmark och Norge. Undervisningsspråket är engelska. Du antas till universitet där du gör ditt examensarbete. Genom programmet får du tillgång till en mängd specialiserade kurser som de medverkande universiteten ger.

Som NABIS-student lär du dig den systematiska och taxonomiska kunskap som vi behöver i vårt samhälle för att motverka en minskande biodiversitet. När du är färdig med programmet kommer du att ha en bred översikt över levande organismer och ha en specialisering inom en eller flera organismgrupper. Du lär dig teoretiska grunden för artbildning och evolutionära processer. Du kommer också att ha god kunskap om såväl traditionella systematiska metoder som moderna fylogenetiska och molekylära verktyg. Det ger dig möjlighet att vetenskapligt beskriva nya arter, generera DNA-data och använda biodiversitetsdatabaser.

Programmet är utvecklat för att möta dina individuella intressen och mål. Vårt sortiment med 22 kurser ger ett stort urval av olika ämnen fördelade inom fyra kategorier – identifiering, klassificering, systematisk teori och vetenskapliga verktyg/tekniker. Två kurser är obligatoriska, och studiegången ska innehålla minst en kurs från varje kategori. The främsta lärarna och specialisterna från de medverkande universiteten är engagerade i kurserna. Som NABIS-student får du möjlighet att besöka olika lär- och forskningsmiljöer i de nordiska länderna och knyta kontakter med aktiva forskare under din studietid.

Kurserna är webbaserade i kombination med praktiska fält- och labbpass där du, dina kursare och lärare träffas under en intensiv period på universitetet eller vanligen på en fältstation.

Som NABIS-student blir du antagen till det universitet där du gör ditt examensarbete. När du blir antagen sätter du tillsammans med din handledare ihop en individuell studiegång där kurserna som ska vara med i din masterexamen ingår. Ni bestämmer ämnet för examensarbetet och kopplar projektet till en forskargrupp. Längden på examensarbetet kan variera mellan 30, 45 och 60 högskolepoäng. Examensarbetet kan sträcka sig över flera terminer och kan blandas med kurser som ger praktisk eller teoretisk träning.

Karriär

TFör att möta det globala hotet med en minskande biodiversitet behövs det specialister som är vana vid både moderna molekylära metoder och traditionella morfologiska taxonomiska begrepp. De här kunskaperna är nödvändiga på institutioner som zoologiska museum, botaniska trädgårdar, biodiversitetscenter och universitet, men också inom allmänna naturvårdsorganisationer på olika nivåer, inom icke-statliga organisationer och som biodiversitetskonsulter inom den privata sektorn. Programmet ger dig en bra grund för att fortsätta med studier på forskarnivå.

Mer information finns på NABIS webbplats (på engelska)

Förkunskapskrav för NABIS

Kandidatexamen i biologi (180 högskolepoäng eller motsvarande examen som är baserad på minst 90 högskolepoäng kurser i biologi. Alla poäng in examen måste vara från ett av godkänt universitet. Din universitetsutbildning måste också innehålla ett examensarbete, uppsats eller motsvarande bevis på att du kan skriva vetenskapligt.

Krav på kunskaper i engelska

I. Engelska B på svensk gymnasienivå

eller

II. Språktest
TOEFL IBT (webbaserad) – ett resultat på minst 90 poäng, med minst 20 på den skrivna delen FOEFL (pappersbaserad) – ett resultat på minst 575 poäng, med minst 4,5 på den skrivna delen IELTS – ett resultat på minst 6,5 med ingen del under 5,5. Resultaten får inte vara äldre än två år vid ansökningstillfället

eller

III. Dispens
Vissa studenter kan få dispens från att skicka in ett formellt bevis på engelska B. Se en lista över dispenser på antagning.se

Rekommenderad studiegång

Tillsammans med den lokala programkoordinatorn sätter du ihop en individuell studiegång med valda kurser från NABIS-programmet. Vi rekommenderar att du går de två obligatoriska kurserna under ditt första år.

På NABIS webb finns det ett tidsschema för när de valbara och obligatoriska kurserna går (på engelska).

Sidansvarig:

Studievägledare

Lotta Persmark
Studievägledare
Utbildningskansliet

Telefon: 046-222 37 28
E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Programkoordinator

Nils Cronberg
Lektor
Biodiversitet

Telefon: 046-222 89 74
E-post: Nils [dot] Cronberg [at] biol [dot] lu [dot] se