Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Akvatisk ekologi

120 högskolepoäng
Frågor om vattenkvalitet och hur marina ekosystem och ekosystem i sötvatten fungerar blir alltmer viktigt på en planet som hela tiden förändras. Vid Lunds universitet har vi en masterutbildning i akvatisk ekologi som ger dig hög kompetens inom både marin ekologi och sötvattensekologi (limnologi). Vi blandar friskt mellan salt och sött och detta ger dig inte bara en bredare insikt i akvatiska ekosystem, utan ökar också din möjlighet att få ditt drömjobb efter genomgången utbildning.

Vattnet i vår natur och de ekologiska sambanden i sjöar, våtmarker, dammar och rinnande vatten står i centrum i detta programmet. Kurserna ger kunskap om teorier och modeller som förklarar fysikaliska processer och oorganiska och organiska ämnens kretslopp i vatten. Här diskuteras samspelet mellan organismer både mellan och inom olika populationer i den akvatiska näringsväven, varvid även beteendevetenskapliga aspekter belyses. Dessutom övas kemiska analyser, provtagningsmetodik samt artkunskap inom organismgrupperna plankton, ryggradslösa djur, alger, andra undervattensväxter och fisk. Människans påverkan, t ex effekter av övergödning, försurning och klimatförändringar, på akvatiska system diskuteras. I utbildningen ingår även tillämpade kurser som behandlar viktiga områden som arbetsmarknaden förväntar sig att en biolog med akvatisk inriktning ska behärska, såsom EU:s ramdirektiv för vatten, användande av geografiska informationssystem (GIS), miljögifternas spridningsvägar och påverkan på akvatiska ekosystem, samt genomförande av åtgärdsprogram för att reparera skadade vattenmiljöer. Den avancerade kursen akvatisk ekologi baseras på grundläggande vetenskapsteori. Genom kritisk läsning, referat och seminariediskussioner erhålls fördjupade kunskaper i akvatisk teori och metodik och en god grund för både fortsatta studier, forskning och yrkesverksamhet.
 

Arbetsmarknad

Kan man få ett arbete när man studerat akvatisk ekologi? Svaret är definitivt ja. De allra flesta av våra studenter får efter examen relevanta arbeten inom vattenvården, t ex som kommunekologer, på länsstyrelser eller inom konsultföretag. I arbetsuppgifterna inom län och kommun ingår t ex miljöövervakning (fältprovtagningar, utvärderingsarbete), rådgivning, samt bedömning av åtgärder som kan återverka på vatten. Om man brinner för forskning inom akvatisk ekologi så finns det också goda chanser att fortsätta vid ett universitet eller högskola med forskning och undervisning.

I Lunds universitets databas för studentarbeten hittar du gjorda examensarbeten för masterexamen i biologi

Programmet ges i sin helhet på engelska. För mer information se vår engelska webb.

Programmet startar på höstterminen och du kan söka i den första eller den andra ansökningsomgången (info på University Admissions).

Förkunskapskrav och anmälan (i Lunds universitets kursdatabas)

Sidansvarig:

Studievägledare

Lotta Persmark
Studievägledare
Utbildningskansliet

Telefon: 046-222 37 28
E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Programkoordinator

Per Carlsson
universitetslektor
Akvatisk ekologi

Telefon: 046-222 84 35
E-post: Per [dot] Carlsson [at] biol [dot] lu [dot] se