Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Akvatisk ekologi

120 högskolepoäng

Utbildning riktar sig till Dig som vill studera och arbeta som akvatisk ekolog. I centrum står vattnet i vår natur och de ekologiska sambanden i sjöar, våtmarker, dammar och rinnande vatten. Kurserna ger kunskap om teorier och modeller som förklarar fysikaliska processer och oorganiska och organiska ämnens kretslopp i vatten. Här diskuteras samspelet mellan organismer både mellan och inom olika populationer i den akvatiska näringsväven, varvid även beteendevetenskapliga aspekter belyses. Dessutom övas kemiska analyser, provtagningsmetodik samt artkunskap inom organismgrupperna plankton, evertebrater, makrofyter och fisk. Människans påverkan, t ex effekter av övergödning, försurning och klimatförändringar, på akvatiska system diskuteras. I utbildningen ingår även tillämpade kurser som behandlar viktiga områden som arbetsmarknaden förväntar sig att en biolog med akvatisk inriktning ska behärska, såsom EU:s ramdirektiv för vatten, användande av geografiska informationssystem (GIS) samt genomförande av åtgärdsprogram för att rehabilitera skadade vattenmiljöer. Den avancerade kursen akvatisk ekologi baseras på grundläggande vetenskapsteori. Genom kritisk läsning, referat och seminariediskussioner erhålls fördjupade kunskaper i limnisk teori och metodik och en god grund för både fortsatta studier, forskning och yrkesverksamhet.

Arbetsmarknad

Kan man få ett arbete när man studerat akvatisk ekologi? Svaret är ett otvetydigt ja. De allra flesta av våra studenter får efter examen relevanta arbeten inom vattenvården, t ex som kommunekologer, på länsstyrelser eller inom konsultföretag. I arbetsuppgifterna inom län och kommun ingår t ex miljöövervakning (fältprovtagningar, utvärderingsarbete), rådgivning, samt bedömning av åtgärder som kan återverka på vatten.

I Lunds universitets databas för studentarbeten hittar du gjorda examensarbeten för masterexamen i biologi

Programmet ges i sin helhet på engelska. För mer information se vår engelska webb.

Programmet startar på höstterminen och du kan söka i den första eller den andra ansökningsomgången (info på University Admissions).

Förkunskapskrav och anmälan (i Lunds universitets kursdatabas)

Sidansvarig:

Studievägledare

Lotta Persmark
Studievägledare
Utbildningskansliet

Telefon: 046-222 37 28
E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Programkoordinator

Per Carlsson
universitetslektor
Akvatisk ekologi

Telefon: 046-222 84 35
E-post: Per [dot] Carlsson [at] biol [dot] lu [dot] se