Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Viktigt att veta om plagiat och fusk

Biologiska institutionen har fastslagit vissa regler och rutiner för att motverka och hantera fusk i olika former och samtidigt uppmuntra studenterna till självständigt tänkande under utbildningen. Det är viktigt för dig som student att förstå att fusk inte bara är ”formellt” felaktigt och kan få allvarliga konsekvenser, t.ex. avstängning. Det motverkar också dina möjligheter att utveckla ett akademiskt förhållningssätt.

För att försäkra oss om att du har förstått vilka regler som gäller ska du vid kursstart intyga att du tagit del av och förstått vilka regler som gäller beträffande fusk. Är du det minsta osäker om vilka regler som gäller ska du prata med din kursledare (tex. beträffande samarbete när man gör projekt, vilket material du få ha med på examinationen, plagiering etc.).

Plagiat

Plagiering innebär att man använder en annan persons verk (det kan vara en text, en bild, ett musikstycke etc) utan att referera till källan. Man tar helt enkelt tar åt sig ”äran” för något man faktiskt inte har gjort. Detta klassas inom universitetet som ”fusk”, precis på samma sätt som om man skulle ha en fusklapp på tentan. Men nästan värre är att det motverkar att man lär sig skriva självständigt och akademisk hederlighet. Plagiering är den form av ”fusk” studenter oftast anmäls för.

Några uppenbara fall av plagiat är till exempel:

 • Att använda någon annans arbete och presentera det som om man själv har skrivit det
 • Att kopiera något direkt från internet utan att ange källan (om det är ordagrant kopierat måste man dessutom använda ”citat-tecken”)
 • Att använda någon annans idé och skriva om denna som om den var ens egen (dvs. utan att ange källan)

Men se upp med att även det här räknas som plagiat:

 • Att använda en annan författares text som man ”skriver om”, men då bara byter ut några ord här och där (detta är plagiering oavsett om man anger referensen eller inte)
 • Att återanvända delar av ett arbete man gjort på en tidigare kurs, utan att tydligt referera till detta (observera att precis som i fallet ovan måste man skriva om texten helt, trots att den är ens egen från början)

På universitetsbibliotekets webb kan du läsa mer om plagiering.

Regler för inlämning av skriftliga arbeten, t.ex. projekt- eller examensarbeten

Alla rapporter som omfattar mer än en veckas arbete ska lämnas in via Urkund (som är ett granskningsverktyg som spårar eventuella plagiat). Detta gäller den version av rapporten du lämnar in för bedömning, vilket i allmänhet är slutversionen. Är du det minsta osäker på om du har använt andras texter eller citerat på ett korrekt sätt ska du prata med kursledaren innan du skickar in din rapport.

Läs mer om Urkund här

Regler vid hemtentamen

Kursledaren kommer tydligt att förklara vilka regler som gäller, tex. beträffande i vilken grad man får samarbeta. Var noga med att citera och hantera texter från källor på ett korrekt sätt (så att det inte bedöms som plagiat). Är du det minsta osäker på vad som gäller ska du fråga din kursledare. Du skall också vara medveten om att alla arbeten lämnas in via Urkund.

Regler vid salsskrivning (skriftlig tentamen)

 • Tentamensvakten kan bestämma hur ni ska placera er i lokalen.
 • Du får inte lämna skrivningslokalen under de första 30/60 minuterna och inte heller komma in efter de första 30/60 minuterna. Kursledaren bestämmer om det är 30 eller 60 minuter som gäller (det beror på tentamens omfattning).
 • Du får inte ha jacka eller väska vid skrivplatsen.
 • Du får inte ha mobiltelefon, I-pod eller annan elektronisk utrustning vid skrivplatsen (skall lämnas i undanlagd jacka/väska). Det är alltså inte tillåtet att ha t.ex. en mobiltelefon i fickan, även om telefonen är avstängd.
 • Toalettbesök får endast göras av en student i taget.
 • Om ni får använda miniräknare under tentan kan dessa eventuellt bli kontrollerade av tentamensvakten.
 • Du skall visa upp giltig ID-handling.

Ditt ansvar som student (enligt Juridiska enheten vid Lunds universitet):

”Som student har Du ansvar för att Du tar del av den information institutionen ger avseende vad som är och inte är tillåtet vid tentamen, uppsats etc. Observera att olika regler gäller vid olika institutioner. Även samma institution kan ha olika regler på olika kursmoment. Det är Ditt ansvar att ta del av den information som ges!”

Detta händer om fusk misstänks

Alla fall av misstänkt fusk anmäls till Rektor. Kursansvarig lärare tar kontakt med studierektor. Dessa går igenom fallet och gör tillsammans en anmälan till Rektor. Studierektor meddelar studenten att den har blivit anmäld.

Rektor låter utreda ärendet med hjälp av juridiska enheten. När ärendet är tillräckligt utrett lämnas det till disciplinnämnden för prövning och nämnden fattar sedan slutligt beslut i ärendet.

Om disciplinnämnden beslutar att studenten fälls för fusk får studenten antingen varning och avstängning. Avstängning innebär att man under tiden för avstängningen inte får delta i någon form av verksamhet inom ramen för utbildningen vid Lunds universitet, dvs. man får inte delta i undervisning, prov, seminarier, vistas i laboratorielokaler etc. Ett beslut om avstängning kan gälla upp till sex månader och man har inte rätt till studiemedel under avstängningsperioden.

Sidansvarig:

Studievägledare

Biologi

Lotta Persmark
Studievägledare
Utbildningskansliet

Telefon: 046-222 37 28
E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Studievägledare

Molekylärbiologi

Christina Ledje
studievägledare
Utbildningskansliet, Ekologihuset

Telefon: 046-222 73 16
E-post: christina [dot] ledje [at] biol [dot] lu [dot] se