Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Projekt och praktikkurser

Kurserna är tillgängliga för studenter på kandidat- och masternivå på biologiska institutionen vid Lunds universitet. De är även öppna utbytesstudenter på institutionen. Vi uppmuntrar alla våra studenter att göra praktik eller projekt under sin utbildning. Det ger värdefulla kontakter och arbetserfarenhet. Observera att alla praktikkurser ligger på kandidatnivå

Information om projektkurserna finns på den engelska websidan

Praktik i Biologi och Molekylärbiologi

Kursbeskrivning

Kursen Praktik  ger dig möjlighet att praktisera på en biologisk arbetsplats. Under en praktik följer vad som sker på arbetsplatsen och utför de uppgifter som handledaren anvisar. Du kan också göra en praktik för att få praktisk träning inom ett område som det ordinarie kursutbudet inte omfattar. Praktik på 15 respektive 30 hp bör göras utanför universitet och högskola. Du kan gå kursen i början av din utbildning för att få insikt i arbetslivet innan du väljer inriktning. Eller så går du den i slutet av din utbildningen för att få kontakter och erfarenhet och kanske en fot in på arbetsmarknaden. För många har erfarenheterna från kursen påverkat de fortsatta studiernas inriktning och därmed den kommande yrkesinriktningen. Så välj inriktning och plats för arbetet med stor omsorg.

Observera att du själv måste leta upp en praktikplats och ta kontakt med en handledare. Praktiken redovisas både muntligt och skriftligt.

Praktik

Planering

Planeringen måste göras i god tid. Kontakta en arbetsplats och hör om de har någon plats för dig och en lämplig handledare, eller prata med någon lärare eller med kursledaren om lämplig arbetsplats. Har du egna kontakter så är det inget som hindrar att du själv söker upp dessa. Kursansvarig ska godkänna arbetsplatsen. Skriv en kort praktikplan och fyll i anmälningsblanketten (pdf) som ska skrivas under både av studenten och handledare, och lämna in dessa till kursansvariga lärare så att du kan bli registrerad.

Genomförande

Det praktiska arbetet ska vara ca fyra veckor. Lön förutsätts inte utbetalas eftersom du gör arbetet inom ramen för ordinarie utbildning. Om du ändå blir erbjuden praktiklön hindrar vi givetvis inte dig att ta emot den. Men den får inte innebära att du binder upp dig för en arbetsprestation som minskar dina möjligheter att som praktikant gå runt och se vad som görs på andra avdelningar inom arbetsplatsen. Gör du arbetet på sommaren har du rätt att söka extra studiemedel. Efter praktiken ska du be din handledare att skriva ett intyg på att du genomfört praktiken under den den planerade perioden.

Rapportskrivning

Normalt skall rapporten omfatta ca 3 tre A4-sidor. Rapporten skall ha en ordentlig och täckande rubrik. På samma sida ska också rapportförfattarens namn stå med adress, kurs och kurstermin, samt handledarens namn och adress. Praktikrapport består inledningsvis av en presentation av arbetsplatsen, dess organisation och verksamhet. Därefter följer en beskrivning av det arbete man tagit del i och som avslutning egna erfarenheterna från praktikperioden Alla sidor skall numreras. Har du varit med och framställa rapporter eller dylikt under din praktik bör dessa bifogas rapporten. Den skriftliga rapporten ska vara kursledaren tillhanda senast tre veckor efter praktikens sista dag.

Muntlig redovisning

Muntlig redovisning sker i grupper om cirka fem studenter och en lärare. Redovisningstillfällen erbjuds vanligen i september, november och i maj.

Checklista

Innan arbetet påbörjas ska du:

  • Tagit preliminär kontakt med kursledaren med förslag på projekt eller praktik
  • Erhållit godkännande av praktikplatsen/projektet
  • Skrivit praktikplan och fyllt i registreringsunderlag och lämnat till kursansvarig

Efter praktikarbetet ska du:

  • Be din handledare skriva ett intyg på att du genomfört praktiken
  • Skicka den skriftliga rapporten till kursansvarig och redovisa praktiken muntligt

Kursansvarig Biologi: Lotta Persmark
Kursansvarig Molekylärbiologi: Christina Ledje

 

Praktisera utomlands!

Du kan få Erasmus+ praktik stipendium för att praktisera eller göra projekt i andra Europeiska länder.

Sidansvarig:

Studievägledare

Christina Ledje
Studievägledare, Internationell koordinator, Lektor
Utbildningskansliet

Telefon: 046-222 73 16
E-post: Christina [dot] Ledje [at] biol [dot] lu [dot] se

Lotta Persmark
Studievägledare
Utbildningskansliet

Telefon: 046-222 37 28
E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Kartor

Terminstider

Vårterminen 2019

Period 1: 21/1–22/3
1a: 21/1–20/2
1b: 21/2–22/3
Period 2: 25/3–7/6
2a: 25/3–29/4
2b: 2/5–7/6

Påsklov: 18/4–22/4
Valborg: 30/4
Förste maj: 1/5
Kristi himmelsfärd: 30–31/5
Sveriges nationaldag: 6/6

Höstterminen 2019

Period 1: 2/9–1/11
1a: 2/9–1/10
1b: 2/10–1/11
Period 2: 4/11–17/1
2a:4/11–3/12
2b: 4/12–17/1

Jullov: 21/12–6/1

Vårterminen 2020

Period 1: 20/1–23/3
1a: 20/1–19/2
1b: 20/2–23/3
Period 2: 24/3–5/6
2a: 24/3–29/4
2b: 4/5–5/6

Påsklov: 9/4–13/4
Valborg: 30/4
Förste maj: 1/5
Kristi himmelsfärd: 21–22/5