Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kursöversikt

Kurserna är på 15 hp och helfart om inget annat anges. a: ges första hälften b: ges andra hälften d: ges på distans h: ges på halvfart k: ges på kvartsfart kv: ges på kvällstid å: ges på åttondelsfart.

Frågor? Kontakta studievägledarna
Lotta Persmark tel. 046-222 37 28 e-post: lotta [dot] persmark [at] biol [dot] lu [dot] se
Christina Ledje tel. 046-222 73 16 e-post: christina [dot] ledje [at] biol [dot] lu [dot] se

Vissa kurser länkar till Lunds universitets kursdatabas

 

Höstterminen 2020

Vårterminen 2021

Period 1 (31/8 2020–30/10 2020)

Period 2 (2/11 2020–15/1 2021) Period 1 (18/1 2021–23/3 2021) Period 2 (24/3 2021–4/6 2021)

Kandidatkurser

Kandidatkurser

Allmän kemi , KEMA20 Biokemi 7,5 hp, h, KEMA03 Allmän kemi, KEMA20 Biokemi 7,5 hp, h, KEMA03
Cell- och mikrobiologi, BIOA10 Cellens kemi, MOBA02 Miljörätt, MNXC01 Biostatistisk grk. 7,5 hp, h, MASB11
Ekologi, BIOC10 Human- och zoofysiologi, BIOC11 Molekylärbiologi, MOBA03 Cellens kemi, MOBA02
Humanbiologi o. evol. 7,5 hp, k, kv, BIOF06 Genetik o. evolution, BIOA11 Botanik och Zoologi, BIOB10 Djurs beteende, BIOF08
Humanfysiologi, BIOC01 Kandidatexamensarbete, BIOK01/MOBK01   Ekologi, BIOC10
Naturvård, S, BIOC05   Försöksdesign & analys för biol, 7,5 hp, BIOB11
  Organisk kemi 7,5 hp, a, KEMA01   Kandidatexamensarbete, BIOK01/MOBK01
      Organisk kemi 7,5 hp, h, KEMA01
      Faunistik & floristik 7,5 hp, b BIOB12

Avancerade kurser

Avancerade kurser

Bioinfo. o. sekv. analys 7,5 hp, a, BINP11 Bearb. o. analys av biol. data, 7,5, h, BIOS14 Akvatisk ekologi, BIOR82 Antibiotika - biol. o. kemi 7,5 hp, a, BIOR56
Immunologi, BIOR85 Ekotoxikologi, BIOR41 Bevarandebiologi, BIOR83 Biologisk miljöövervakning, BIOR39
Limnologi, BIOR17 Evolutionär zooekologi, BIOR81 Bev.biol. – teor. prakt. & utv. met. h, d, S, BIOR70 (ej 2020) Cell o. mol. immunologi, BIOR75
Marinekologi, BIOR65 Farmakologi, BIOR14 DNA-sekvenseringsinformatik I, BINP28 Cell o mol. neurobiologi, BIOR84
Mark- och växtekologi, BIOR78 Fiskeriekologi, BIOR67 DNA-sekvenseringsinformatik II, BINP29 Mikroskopi – Bio-imaging 7,5 hp, b, BIOS08
Molekylärbiol. metodik, BIOR79 Mikrobiologi, BIOR18 Genetisk analys I 7.5 hp, a, BIOR59 Molekylär bioteknik, BIOR31
Mossor, lavar, svampar – bio. nat., BIOR11 Modelleringstek. f. biol. syst. 7,5 hp, h, BIOS13 Genetisk analys II 7,5 hp, b, BIOR60 Molekylärgenetik, BIOR61
Mossor – morf. o. artid. 5 hp, d, BIOR73 Mol. genetik i eukaryota org., BIOR49 Immunologi, BIOR85 Ornitologi, BIOR51
Neurobiologi, BIOR58 Sinnesbiologi, BIOR20 Mol. ekologi o. evolution, BIOR25 Populations- o. samhällsekologi, BIOR69
Populations- o. samhällsekologi, BIOR69 Växtens funktion, BIOR76 Molekylär mikrobiologi, BIOR63 Vattenvård, BIOR66
Programmering i Python, 7,5 hp, b, BINP16   Tillämpad ekotoxikologi, BIOR52 Växternas evol. och adaptation, BIOR77
    Toxikologi, BIOR21 Växternas syst. o. div. 10 hp, o, BIOR72
Projekt/praktik/examensarbete
Sidansvarig: