Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kurslitteratur

Vårterminen 2020
Följande kurslitteratur gäller vårterminen 2020. Med reservation för ändringar.

Grundkurser

Botanik och zoologi BIOB10

Animal Diversity, 8:e upplagan (2017) Cleveland P. and Hickman Jr., mcGraw Hill  ISBN: 9781259756887 eller
Animal Diversity, 7:e upplagan (2014) Cleveland P. and Hickman Jr., mcGraw Hill  ISBN: 9781259095559
Biology, 5'th ed (2019), Brooker, McGrawHill, ISBN 9781260569988
Botanik: systematik, evolution, mångfald, 1 uppl. (2008) M. Widén och B. Widén, Studentlitteratur, ISBN: 978914404304


Djurs beteende BIOF08

Animal Behavior, 2´nd edition, (2015), Breed and Moore, Academic Press, ISBN:978-0-12-801532-2


Ekologi BIOC10

Elements of Ecology, 9.e internationella uppl (2015) Smith and Smith, ISBN: 9781292077406

Utdelat material


Ekologi, 7,5 hp BIOC12

Elements of Ecology,  9.e internationella uppl (2015) Smith and Smith, ISBN: 9781292077406.
Utdelat material


Faunistik och floristik BIOB12

Svensk småkrypsfauna (2004) Gärdenfors, U., Hall, R., Hansson, C., och Wilander, P.  Studentlitteratur
Insekter (2004) Dowes, P., Hall, R., Hansson, C., och Sandhall, Å. (kan köpas från Mediatryck, Lunds universitet)
Svensk flora. Fanerogamer och ormbunksväxter (2013) 29 uppl., Krok & Almquist, ISBN10 9147100591
Botanik - systematik, evolution, mångfald (2008) Widén M.  & Widén B., Studentlitteratur


Floristik 4 hp BIOB05

Krok & Almqvist, Svensk flora, fanerogamer och ormbunksväxter, 2013 (29 uppl).


Fältfaunistik 7,5 hp BIOF04

Insekter - en fälthandbok av Douwes m.fl. ISBN 9174240390
Fågelguiden av Svensson m.fl., 2a uppl. ISBN 9789174240399


Försöksdesign och analys för biologer BIOB11

Statistical and data handling skills in biology, 4th ed., Ennos & Johnsson (2018), Pearson, ISBN 978-1-292-08603


Kandidatexjobb BIOK01/MOBK01

Utdelat material


Molekylärbiologi MOBA03

Molecular biology of the cell, 6th Ed., Alberts B et al., (2014) Garland Science


Avancerade kurser

Akvatisk ekologi BIOR82

Utdelat material


Antibiotika - biologi och kemi BIOR56

Antibiotics: Challenges, Mechanisms, Opportunities. C. Walsh and T. Wencewicz, ASM Press, (2016), print ISBN 9781555819309, e-ISBN 9781555819316. Finns som e-bok via Biologibiblioteket


Bevarandebiologi BIOR83

Utdelat material


Biologisk miljöövervakning BIOR39

Handbook of Biodiversity Methods (2006), Hill, Fasham, Tucker, Shewry and Shaw, Cambridge Univ Press, ISBN-978-0521-82368-5


Cellulär och molekylär immunologi BIOR75

Janeway’s Immunobiology; 9th ed. (2016) Murphy, Garland Publishing Inc.


Cellulär och molekylär neurobiologi BIOR84

Principles of Neurobiology, (2016) Author: Liqun Luo, Garland Science, CRC press


DNA-sekvenseringsinformatik I BINP28

Utdelat material


DNA-sekvenseringsinformatik II BINP29

Utdelat material


Genetisk analys I och II BIOR59/BIOR60

An Introduction to Genetic Analysis, 11th ed., Griffiths AJF, Wessler SR, Carroll SB & Doebley J, (2015). W. H. Freeman & Co


Immunologi BIOR85

Basic Immunology, 6th ed (2019), Abbas A K & Lichtman A H, Saunders/Elsevier


Mikroskopi - Bio-Imaging BIOS08

Optical Imaging Techniques in Cell Biology, 2nd edition (2012), Guy Cox, CRC Press, ISBN: 978-1-4398-4828-9. Finns som e-bok för studenter registrerade på kursen.


Miljörätt MNXC01 (kurssida på institutionen för handelsrätt)

Den svenska miljörätten, Iustus förlag, 4 uppl. Michanek och Zetterberg, Ennos & Johnsson (2017) 9789176789513
En introduktion till förvaltningsrätten, 12 uppl., (2018), Warnling Conradson, Norstedts Juridik,
Miljölagar, Natlikan förlag, uppl. VT-20


Molekylär bioteknik BIOR31

Utdelat material


Molekylär ekologi och evolution BIOR25

Rowe, Sweet & Beebee (2017) An introduction to Molecular Ecology (third edition), Oxford University Press (ISBN: 9780198716990)


Molekylärgenetik BIOR61

Molecular Biology - Principles of Genome Function. Craig, N.L., Cohen-Fix, O., Green, R., Greider, C.W., Storz, G., Wolberger, C, 2014. 2nd ed. Oxford University Press, Oxford, UK


Molekylär mikrobiologi BIOR63

Molecular Genetics of Bacteria, 4th edition by Larry Snyder et al., ASM Press, (2013) ISBN: 978-1-55581-627-8


Ornitologi BIOR51

Ornithology: foundation, analysis, and application (2018), Johns Hopkins University Press. Morrison L. et al. (ed). ISBN 9781421424712 (hardcover), ISBN 1421424729 (electronic)


Populations- och samhällsekologi BIOR69

Community Ecology, 2nd ed. (2019) Mittelbach G. G. and McGill, B. J. Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-883586-8


Tillämpad ekotoxikologi BIOR52

Utdelat material


Toxikologi BIOR21

Mechanistic Toxicology. The molecular basis of how chemicals disrupt biological targets, Urs A. Boelsterli., Taylor & Francis 2007 Du behöver inte köpa den nyaste upplagan. PDF-versionen på nätet från 2003 fungerar bra.


Vattenvård BIOR66

Utdelat material


Växternas evolution och adaptation BIOR77

Utdelat material inklusive utvalda artiklar och rapporter
Plant Physiological Ecology 2'nd ed (2008), Lambers H, Chapin FS & Pons TL.
Plant Physiology and Development (2014) ​Taiz L. et al.  Sinauer Assoc.


Växters systematik och diversitet BIOR72

Plant Systematics: A Phylogenetic Approach, fourth edition (2016), Judd, Campbell, Kellogg, Stevens & Donoghue, Sinauer. ISBN 978-1605353890

Sidansvarig:

Studievägledare

Christina Ledje
Studievägledare, Internationell koordinator, Lektor
Utbildningskansliet

Telefon: 046-222 73 16
E-post: Christina [dot] Ledje [at] biol [dot] lu [dot] se

Lotta Persmark
Studievägledare
Utbildningskansliet

Telefon: 046-222 37 28
E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se