Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kurslitteratur

Höstterminen 2020
Följande kurslitteratur gäller vårterminen 2020. Med reservation för ändringar.

Grundkurser

Cell- och mikrobiologi BIOA10

Biology (2019) 5'th ed, Brooker, Widmaiers, Graham & Stilling,  McGrawHill. ISBN: 9781260569988
Introduktion till Mikrobiologi, 3:a uppl. 2017, Carlsson & Linder, Studentlitteratur, ISBN: 9789144118857


Ekologi BIOC10

Elements of Ecology, 2015, Smith, R.L. (egentligen Smith & Smith) , 9 ed, ISBN 9781292077406, men går även med 2013, 8 ed, ISBN 9781292027593 eller 2012, 8 ed. ISBN: 9780321796578.


Genetik och evolution BIOA11

Genetics - a Conceptual Approach (2016) 6th ed., Pierce Benjamin A., WH Freeman. Ev. ny upplaga


Human- och zoofysiologi BIOC11

Animal Physiology (2016) R W Hill, G A Wyse, and M Anderson, 4:e upplagan, International Edition, Sinauer Associates, ISBN: 9781605357379


Humanbiologi och evolution BIOF06

Utdelat material


Humanfysiologi BIOC01

Vander’s Human Physiology: The Mechanisms of Body Function (2018) 15th ed, Widmayer EP, Raff H, and Strang KT., McGraw-Hill,


Naturvård BIOC05

Obligatoriska

Biologisk Mångfald i Sverige, Monitor 22 (2011) Bernes C. Naturvårdsverket, ISBN: 978-91-620-1290-S
Skogsdynamik och arters bevarande (2005) Nicklasson M och Nilsson S.G. Studentlitteratur, ISBN: 97891440034461
Det skånska kulturlandskapet (2002) Emanuelsson, U. m.fl.

Frivillig

Naturvårdskedjan: för en effektiv naturvård, CBM´s skriftserie 48 (2011). Almstedt Jansson M et al. Centrum för Biologisk Mångfald, ISBN: 9789189232600


Avancerade kurser

Bearbetning och analys av biologiska data BIOS14

Experimental Design and Data Analysis for Biologists (2017) Gerry P Quinn and Michael J Keough, Cambridge University Press. ISBN: 9780198787839
Dessutom rekommenderas: Getting Started with R - An introduction for biologists, 1'st ed (2012), Beckerman and Petchey, ISBN: 978-0-19-960162-2, or 2'nd ed (2017) ISBN: 9780198787846. Finns som ebok


Bioinformatik och sekvensanalys BINP11

Bioinformatics and Functional Genomics, 2015, 3rd Ed., Jonathan Pevsner, Wiley-Blackwell, ISBN: 978-1-118-58178-0
Utdelat material


Ekotoxikologi BIOR41

Principles of ecotoxicology (2012) Walker, C.H., Hopkin, S.P., Sibly, R.M. & Peakall, D.B. 4th ed., Taylor & Francis, NY. ISBN-13: 9781439862667


Evolutionär zooekologi BIOR81

Evolutionary Analysis (2015), 5th ed., Herron JC & Freeman S., Pearson Education. ISBN 10: 1-292-06127-8 (global Edition)


Farmakologi BIOR14

Principles of Pharmacology – The pathophysiologic Basis of Drug Therapy. (2016) 4 ed, Golan, D. E. (ed) Lippincott W & W, ISBN: 9781496320575 (International ed)


Fiskeriekologi BIOR67

Marine Fisheries Ecology. (2001) Jennings, S., M. J. Kaiser, & J. D. Reynolds, Blackwell Science, Oxford. ISBN 0-632-05098-5


Immunologi BIOR85

Basic Immunology; Abbas A K & Lichtman A H, 6th ed., Saunders/Elsevier, 2019


Limnologi BIOR17

The Biology of lakes and ponds, Brönmark, C. & L-A. Hansson (2018) 3rd edition. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-871360-9


Marinekologi BIOR65

Marine Ecology: Processes, Systems, and Impact (2011) Kaiser, M.J. et al., Oxford Universty Press. ISBN 978-0-19-922702-0


Mark- och växtekologi BIOR78

The nature and properties of soil (2016) 15th international edition, Weil, R.R., Brady, N.C., Pearson education limited. ISBN 9781292162232
Soil Microbiology, ecology, and biochemistry (2015) 4th edition, Paul, E.A, Elsevier. ISBN: 9780124159556. Finns som e-resurs på Biologibiblioteket
Plants and vegetation: origins, processes, consequences (2007) Keddy, P.A., Cambridge university press. ISBN: 9780521864800. Finns som e-resurs på Biologibiblioteket


Mikrobiologi BIOR18

Microbiology - An Evolving Science (2017) 4th ed, Slonczewski and Foster, W.W.Norton and Company, Inc, ISBN: 978-0-393-64051-9


Modellering i biologiska system BIOS13

Utdelade kompendier


Molekylärbiologisk metodik BIOR79

Wilson and Walker’s Principles and techniques of Biochemistry and Molecular Biology, 2018, 8th ed, Hofmann A and Clokie, S, Cambridge Univ Press, ISBN 978-1-316-61476-1. Finns som e-bok


Molekylär genetik i eukaryota organismer BIOR49

Molecular Biology of the Gene, 7th edition; Watson et al., Pearson Education Inc. 2013-2014


Mossor, lavar, svampar – biodiversitet och naturvård BIOR11

Svampar, 1992, Ryman, S. & Holmåsen, I., Stenströms bokförlag
Mossor – en fältguide, 2016, Hallingbäck T., Naturcentrum, ISBN 9789185221301
Fältflora över signaler i skog – lavar, mossor, kärlväxter, 2017, Salomon L., BoD
Svenska skorplavar och svampar som växter på dem, 2001, Foucard T., Stenströms bokförlag. Slut hos förlaget, men finns som referenslitteratur under kursen.

Frivillig litteratur

Skyddsvärd skog, 2019, Nitare J., Skogsstyrelsen
Bladmossor: Sköldmossor–blåmossor, 2005, Hallingbäck T. (red), Nationalnyckeln
Bladmossor: Kompaktmoosor–kapmossor, 2009, Hallingbäck T. (red), Nationalnyckeln
Bladmossor: Vitmossor–knappnålsmossor, 2019, Lönnel N. & Hallingbäck T, Nationalnyckeln


Mossor, morfologi och artidentifiering BIOR73

Obs internetbaserad kurs!

Introduction to Bryophytes. A. Vanderpoorten & G. Goffinet. Cambridge University Press 2009. ISBN: 9780511537202 (tillgänglig som e-bok via LU)
Mosses and liverworts of Britain and Ireland – a field guide. British Bryological Society. 2010. ISBN: 9780956131010 Kan beställas direkt från British Bryological Society
Bryophyte Ecology. Volume 1. Physiological Ecology. Glime, Janice M. 2007 E-bok sponsrad av Michigan Technological University and the International Association of Bryologists


Neurobiologi BIOR58

Neurosciences - From Molecule to Behavior: a university textbook by G. Galizia and P.M. Lledo (Eds.) (Springer 2013 - Finns som e-bok på Universitetsbiblioteket


Populations- och samhällsekologi BIOR69

Community Ecology,   Mittelbach GG & McGill BJ, 2'nd ed, (2019) Sinauer Associates. ISBN13: 9780198835868 (paperbound)


Programmering i Python BINP16

Utdelade kompendier


Sinnesbiologi BIOR20

Utdelade kompendier


Växters funktion BIOR76

Plant Physiology and Development (2014) Taiz et al. Sinauer. ISBN: 978-1-60535-353-1

 

Sidansvarig:

Studievägledare

Christina Ledje
Studievägledare, Internationell koordinator, Lektor
Utbildningskansliet

Telefon: 046-222 73 16
E-post: Christina [dot] Ledje [at] biol [dot] lu [dot] se

Lotta Persmark
Studievägledare
Utbildningskansliet

Telefon: 046-222 37 28
E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se