Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Zoofysiologi, 7,5 hp

BIOB09

Kursbeskrivning

Detta är en kurs i djurens fysiologi och handlar om djurens fysiologiska anpassningar till sin miljö. Det handlar om hur arktiska djur överlever vid låga temperaturer, hur kameler och andra ökendjur klarar av vattenbrist, hur dykande djur tåler syrgasbrist, hur vattenlevande djur klarar av olika salthalter i vattnet och mycket annat. Det handlar också om hur olika djurgrupper utvecklat olika lösningar bland annat när det gäller transport av syrgas och koldioxid, cirkulation av blod eller hemolymfa samt exkretion av ämnen som finns i överskott eller är skadliga för djuret.

Kunskaper i zoofysiologi är av stor betydelse för ekologer. Ekologer studerar relationerna hos en djurart till sin miljö. Miljön inkluderar dels fysikaliska och kemiska faktorer som temperatur, salthalt och syrgastillgång, dels biotiska faktorer som skapas av andra organismer i ekosystemet. För att få en fullständig bild måste ekologen också ta hänsyn till hur djurens organ och vävnader är anpassade till sin miljö. Detta är zoofysiologi. En stor del av dagens ekologiska forskning rör sig i gränslandet mellan ekologi och zoofysiologi.

Kursen är teoretisk och undervisningen består av föreläsningar kombinerade med grupparbeten. Grupparbetena avser att underlätta förståelsen av stoffet och förbereda studenterna för tentamen.

Tentamen är skriftlig med dels kunskapskontrollerande frågor, dels problemfrågor. Kursboken är för omfattande för att läsas i sin helhet, så ett urval kommer att göras. Ämnen som behandlas under kursen är bland andra följande: transport av syrgas och koldioxid, blodcirkulation, dykning, energimetabolism, temperatureffekter, temperaturreglering, osmoreglering samt kväveexkretion.

Zoofysiologin har naturligtvis en hel del principer och mekanismer gemensamma med humanfysiologin (människans fysiologi). Men de fysiologiska skillnaderna inom djurvärlden är stora och man hittar dessutom många mekanismer hos andra djur som inte återfinns hos människan. Zoofysiologin är därför ett eget ämne och överlappet mellan kurserna BIOB09 Zoofysiologi och BIOC01 Humanfysiologi är mycket små. Det ska dock nämnas zoofysiologin inspirerat många humanfysiologer. Lösningen på många humanfysiologiska problem har kommit genom att man utnyttjat nya försöksdjur, i stället för de tradtionella mössen, råttorna och marsvinen. Exempel på sådana försöksdjur är grodor, bläckfiskar, pirålar, bananflugor och spolmaskar.

Sidansvarig:

Studievägledare

Lotta Persmark
Studievägledare
Utbildningskansliet

Telefon: 046-222 37 28
E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Huvudlärare

Eric Warrant
Professor
Funktionell zoologi

Telefon: 046-222 93 41
E-post: Eric [dot] Warrant [at] biol [dot] lu [dot] se

Kurslitteratur

R W Hill, G A Wyse, and M Anderson (2012) Animal physiology, 3 ed, Sinauer Associates,  ISBN-10: 0878935592, ISBN-13: 978-0878935598

Kursperiod

Kursen går period 2 på höstterminen. Kursspråk är svenska.

Schema

Schema för zoofysiologikursen (pdf; 67 kB)

Tentamen

Allmän info och uppsamlingstillfällen