Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Naturvård, 15 hp

BIOC05

Kursbeskrivning

Kursen fokuserar på ekologens uppgifter/kontaktytor i samhället vad gäller naturvård. Hur och av vilka sköts den svenska skogen och hur kan man som ekolog påverka skötseln? Hur har kulturlandskapet utvecklats och hur sköter man i dag ett konventionellt respektive ekologiskt jordbruk, är frågor som tas upp under kursen. Kommunerna har planmonopol dvs de har till uppgift att planera markanvändningen inom kommunen; var ska det byggas bostäder, var ska det finnas fritidsområden, hur ska vattnet i kommunen användas. Under kursen studeras hur olika kommuner sköter sina uppgifter. Att bilda naturreservat är ett viktigt sätt att undandra mark från markägarens rätt att enligt lagarna använda sin mark för produktion av olika slag och vi studerar hur man bildar naturreservat och vi undersöker skötselplaner. Natura 2000 är ett europeiskt nätverk av skyddad natur och för varje område ska det finnas en "bevarandeplan".

Exkursion

Vi har flera exkursioner under kursen. Vid exkursionerna förs anteckningar, vilka sedan ingår i kurslitteraturen. Redan första veckan besöker vi flera olika naturreservat, vilka också är Natura 2000 område. Vi diskuterar målsättningen med skötseln i olika delområden och jämför skötsel- och bevarandeplan. Andra veckan åker vi till centrala och norra Skåne i tre dagar för att studera skogsbruk och kulturlandskap. Vi träffar en avverkningsledare från Skogssällskapet och tittar på maskinell avverkning. Vi möter även representanter för Skogsvårdsstyrelsen som är den myndighet som ska se till att Skogsvårdslagen följs. Ädellövskogskötsel och naturvård inom skogsbruket ingår också dessa dagar. Senare på kursen ägnas en exkursionsdag åt jordbruk av olika storlek och inriktning.

Projektarbete

I Kommunplaneprojektet studeras översiktsplan, miljöplan, naturvårdsplan, grönplaner mm med utgångspunkten i om biodiversiteten i kommunen kan bevaras. Du intervjuar den naturvårdsansvarige i kommunen och tar reda på hur väl han/hon lyckas.

Tentamen

Under kursens gång genomförs två seminarietentor i grupp med all kurslitteratur tillgänglig. Därtill kommer en frivillig tentamen för den som vill försöka på VG på kursen.

Och sen då...

Kursen riktar sig framförallt till dem som vill arbeta inom en kommun eller på en Länsstyrelse och är i kombination med Biologisk miljöövervakning och Bevarandebiologi en utmärkt bas för att arbeta med naturvårdsproblem. Bra komplement är även kurser i GIS, floristik, faunistik och kursen Mossor, lavar, svampar - biodiversitet och naturvård.

Sidansvarig:

Studievägledare

Lotta Persmark
Studievägledare
Utbildningskansliet

Telefon: 046-222 37 28
E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Huvudlärare

Åke Lindström
professor
Biodiversitet

Telefon: 046-222 49 68
E-post: Ake [dot] Lindstrom [at] biol [dot] lu [dot] se

Kurslitteratur

Se schemat

Kursperiod

Kursen går period 2 på höstterminen. Kursspråk är svenska.

Schema

Schema (pdf)

Tentamen

Allmän info och uppsamlingstillfällen