Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Molekylärbiologi, 15 hp

MOBA03

Kursbeskrivning

Det övergripande målet för MOBA03 är att ge er en bred biokemisk och molekylärbiologisk kunskap om hur eukaryota celler fungerar. Kursen börjar med en översikt över det genetiska materialets organisation och reglering av genuttryck. Därefter följer block om metabolism, cellmembranet, extracellulär matrix och cellvägg, samt vesikeltransport och signaltransduktion.

Vid varje föreläsning delar vi ut ca 10 instuderingsfrågor som du får tillfälle att diskutera i gruppövningar. Efter varje gruppövning följer en lärarledd gemensam frågestund där du kan få svar på eventuella kvarstående frågetecken.

Kursen innehåller två laborationer där du får möjlighet att lära dig att transformera växter och studera hur metabolismen reglerar genuttryck.

I MOBA03 ingår även ett moment om genmodifierade organismer. Detta moment tar upp såväl teoretiska möjligheter som praktiska tillämpningar och tillhörande risker och etiska övervägande vid användning av genetiskt modifierade växter.

I slutet av kursen får du möjlighet till fördjupning och integrering av tidigare erhållna kunskaper i ett grupparbete om enskilda utvecklingsbiologiska mutanter. Det är vår ambition att du skall finna MOBA03 intressant och omväxlande på ett sätt som stimulerar och underlättar din inlärning.

Sidansvarig:

Studievägledare

Molekylärbiologi

Christina Ledje
studievägledare
Utbildningskansliet, Ekologihuset

Telefon: 046-222 73 16
E-post: christina [dot] ledje [at] biol [dot] lu [dot] se

Huvudlärare

Urban Johanson
Professor
Biokemi och Strukturbiologi

Telefon: 046-222 41 94
E-post: Urban [dot] Johanson [at] biochemistry [dot] lu [dot] se

Allan Rasmusson
Professor
Molekylär cellbiologi

Telefon: 046-222 93 81
E-post: Allan [dot] Rasmusson [at] biol [dot] lu [dot] se

Kurslitteratur

Du hittar all kurslitteratur på vår kurslitteratursida.

Kursperiod

Kursen ges period 1 på vårterminen. Undervisningsspråket är svenska.

Kursutvärdering

Senaste kursens utvärdering (pdf)

Schema

Schema för kursen Molekylärbiologi vårterminen 2020 (pdf)

Tentamen

Allmän info och uppsamlingstillfällen