Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Humanfysiologi, 15 hp

BIOC01/EXTF15

Kursbeskrivning

Har du någonsin funderat på varför din kropp fungerar som den gör? Kroppens normala funktioner står i centrum i kursen Humanfysiologi. Under kursen studerar du både människokroppens uppbyggnad och funktioner, från den cellulära nivån, över vävnads- och organnivåerna hela vägen upp till helkroppsnivån.

Med det du lär dig på denna kurs kommer du att bättre förstå hur din kropp fungerar varje dag och hur den reagerar på olika utmaningar. Vi kommer att systematiskt gå igenom grundläggande begrepp och principer, signalering inom och mellan celler, nervsystemets och sinnenas funktioner, muskelfysiologi och styrningen av kroppens rörelser, hormoners och andra reglerande substansers roller, hjärtats och blodomloppets funktioner, andningen och dess styrning, njurarnas reglerande och återvinnande funktioner, mag-tarmkanalens nedbrytning av födan och absorption av näringsämnen, reglering av metabolism och kroppstemperatur samt både kvinnlig och manlig reproduktionsfysiologi. Mot kursens slut ska vi hjälpa dig att ”knyta ihop säcken”, så att du kan analysera humanfysiologiska problem och lösa dessa genom att använda och binda samman olika kunskaper.

Introduktionsföreläsningarna öppnar upp nya avsnitt för dig. Sedan ska du själv söka kunskap med hjälp av den engelskspråkiga kursboken och några svenska texter. Du kommer att arbeta i en studiegrupp för att få hjälp, träna samarbete och öva muntlig kommunikation.

Praktiska övningar ger fördjupade insikter i kursstoffet. Under morfologi¬laborationerna belyses sambanden mellan organens och vävnadernas strukturer och funktioner. Under den fysiologiska laborationen får ni tillfälle att studera fysiologiska mekanismer med er själva som försöksobjekt. Resultaten av denna laboration redovisas muntligt. I mitten av kursen anordnas en frivillig råttdissektion som ger en helhetsbild av däggdjurens anatomi. I övrigt används inte försöksdjur på kursen.

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Stoffet är inte uppdelat i flera deltentamina eftersom vi vill veta om du har fått en helhetsförståelse av kroppens mångfald av strukturer och fysiologiska funktioner.

Du hittar en utförlig beskrivning av kursen och av hur gruppstudierna går till i nedanstående pdf-fil.

Sidansvarig:

Studievägledare

Christina Ledje
studievägledare
Utbildningskansliet, Ekologihuset

Telefon: 046-222 73 16
E-post: christina [dot] ledje [at] biol [dot] lu [dot] se

Huvudlärare

Ronald Kröger
Professor
Funktionell zoologi

Telefon: 046-222 05 96
E-post: Ronald [dot] Kroger [at] biol [dot] lu [dot] se

Kurslitteratur HT2018

Widmayer EP, Raff H, and Strang KT: ”Vander’s Human Physiology: The Mechanisms of Body Function”, 14th eller 15th ed, McGraw-Hill, 2016 eller 2018

Kursperiod

Kursen går varje år period 1 på höstterminen. Kursspråk är svenska.

Schema

Schema HT 2018

Preliminärt schema i PDF format

Kursutvärdering

Senaste kursens utvärdering (pdf)

Tentamen

Allmän info och uppsamlingstillfällen