Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Human- och zoofysiologi, 15 hp

BIOC11

Kursbeskrivning

Kursens övergripande mål är att studenten ska kunna beskriva hur kroppen är uppbyggd, redogöra för viktiga fysiologiska processer och hur dessa regleras, samt göra jämförelser mellan olika djurgrupper och relatera fysiologiska anpassningar till olika miljöer.

Kursens behandlar allmänna principer för organs och vävnaders uppbyggnad och funktion samt fysiologiska styrmekanismer. Människans och andra djurs organsystem studeras och jämförs utifrån ett fysiologiskt perspektiv. Särskild hänsyn tas också till evolutionära anpassningar, inklusive adaptation till miljöfaktorer som energitillgång, temperatur, syrgas- och koldioxidhalter samt vattentillgång och osmolaritet. I kursen ingår också etiska aspekter på användande av försöksdjur och ett fysiologiskt inriktat projektarbete.

Sidansvarig:

Studievägledare

Biologi

Lotta Persmark
Studievägledare
Utbildningskansliet

Telefon: 046-222 37 28
E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Huvudlärare

Martin N. Andersson
Forskare
Funktionell zoologi

Telefon: 046-222 93 44
E-post: martin_n [dot] andersson [at] biol [dot] lu [dot] se

Kursperiod

Kursen går period 2 på höstterminen. Kursspråk är svenska.

Kurslitteratur

Du hittar all kurslitteratur på vår kurslitteratursida.

Kursutvärdering

Senaste kursens utvärdering (pdf)

Schema

Preliminärt schema (pdf)

Tentamen

Allmän info och uppsamlingstillfällen