Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Faunistik, 3 hp

BIOB04

Kursbeskrivning

Faunistikstudierna ger kunskaper om den svenska djurvärlden med tonvikt på ryggradslösa djur. Du lär sig känna igen de stora djurgrupperna och ett urval av vanliga arter, men det väsentligaste är att du lär sig hantera bestämningsböcker. Under övningarna arbetar du med kvalificerad bestämningslitteratur för identifiering av ryggradslösa djur. Att kursen är koncentrerad till ryggradslösa djur beror främst på att dessa, till skillnad mot ryggradsdjur, inte kan identifieras genom att jämföras med bilder. Med kursböckerna kan du bestämma ner till familjenivå. Att på en kort grundkurs bestämma ryggradslösa djur till artnivå är av praktiska skäl omöjligt. Den svenska faunan omfattar många tusen arter och varje djurgrupp kräver sin speciella bestämningslitteratur för artbestämning. Eftersom du under bestämningsövningarna lär dig utvärdera och hantera de kännetecken som är speciella för varje djurgrupp, kommer du ändå efter avslutad kurs att ha tillräckliga kunskaper för att på egen hand, och med annan litteratur, bestämma flertalet ryggradslösa djur till art.

Under studierna lär du dig insamlingsteknik och du arbetar huvudsakligen med material som du själv har samlat in. Detta är viktigt för att du skall känna att du har förmåga att identifiera i stort sett alla ryggradslösa djur du möter i naturen. Under fältövningar samlar du i olika biotoper: på land, i sötvatten och i havet. Av praktiska skäl begränsar vi oss till makroskopiska och frilevande djur. Eftersom flertalet kännetecken fordrar förstoring för att kunna ses, är det oftast nödvändigt att samla in djuren och studera dem på laboratoriet. Få ryggradslösa djur kan med säkerhet bestämmas med de kännetecken man kan se ute i naturen.

Kan endast sökas inom kurspaketet Organismbiologi

Sidansvarig:

Studievägledare

Lotta Persmark
Studievägledare
Utbildningskansliet

Telefon: 046-222 37 28
E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Huvudlärare

Erik Svensson
Professor
Evolutionär ekologi

Telefon: 046-222 38 19
E-post: Erik [dot] Svensson [at] biol [dot] lu [dot] se

Kurslitteratur

Se schemat (pdf; 530 kB)

Kursperiod

Kursen går under period 2 på vårterminen. Kursspråket är svenska.

Schema

Schema (pdf; 530 kB)

Tentatillfällen

Omtentamen och uppsamlingstentor