Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ekologi, 15 hp

BIOC02

Kursbeskrivning

Du lär dig grunderna i ekologi, evolution och ekologisk teori. En stor del av ekologin handlar om att kunna resonera utifrån evolutionära ekologiska linjer. Därför har vi en seminarieserie som en röd tråd igenom kursen. Kursen kopplar också den teoretiska sidan med många praktiska moment där du får möjlighet att träna design av experiment, rapportskrivning, muntlig presentation och kritiskt granskade av vetenskapliga rapporter.

Exkursioner

Tidigt på kursen gör vi en heldagsexkursion, där du får tillfälle att se och diskutera de viktigaste naturtyperna i vårt landskap. Vi tittar på växtsamhället, markförhållanden och fågellivet så att du har en praktisk grund att stå på när vi kommer till de teoretiska momenten.

På den ekologiska laborationen får du vara med och göra en studie med ekologiska förtecken och avancerad teknik. Det kan t.ex. handla om genetisk variation hos olika individer, näringsupptagning i växter eller toxicitet hos olika ämnen.

I grupp får du belysa en ekologisk frågeställning. Det innebär att gruppen ska designa en vetenskaplig studie där ni genomför fältarbete, analyserar data och sammanställer en vetenskaplig rapport.

På denna övning får du lära dig mer om både sjöars och rinnande vattens ekologi. Du är ute en eller två dagar i fält och tittar både på vattenkvalité och de organismer som lever i vattnet.

Projekt

Efter den teoretiska delen av kursen kommer du att få omsätta dina nyvunna kunskaper i praktiken genom att arbeta med ett självvalt projekt. Du kommer att jobba i en grupp om 2-5 personer och ni får möjlighet att välja mellan ett laboratorieprojekt eller ett fältprojekt. Syftet med arbetet är att du får fördjupa dig inom ett område du är speciellt intresserad av, träna mer på försöksdesign och statistik lika väl som att skaffa dig ökade kunskaper i vetenskaplig rapportskrivning.

Tentamen

Under kursen har du en skriftlig tenta. För att få godkänt på hela kursen måste du ha godkänt på tentan, godkända inlämningsuppgifter, godkänd projektrapport och ha deltagit i alla obligatoriska moment. Slutbetyget avgörs genom en sammanvägning av dessa moment.

Sidansvarig:

Studievägledare

Lotta Persmark
Studievägledare
Utbildningskansliet

Telefon: 046-222 37 28
E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Huvudlärare

Caroline Isaksson, huvudlärare höstterminen
Universitetslektor, Evolutionär ekologi
Telefon: 046-222 17 80
E-post: Caroline [dot] Isaksson [at] biol [dot] lu [dot] se

Christoffer Johansson, huvudlärare vårterminen
Professor, Biologiska institutionen
Telefon: 046-222 4955
E-post: Christoffer [dot] johansson [at] biol [dot] lu [dot] se

Kurslitteratur

Smith, R.L. (egentligen Smith & Smith): Elements of Ecology, 2015, 9 ed, ISBN 9781292077406, men går även med 2013, 8 ed, ISBN 9781292027593 eller 2012, 8 ed. ISBN: 9780321796578. Dessutom kompendier som finns tillgängliga på Live@Lund.

Kursperiod

Kursen går under period 1 på höstterminen och under period 2 på vårterminen. Undervisningsspråket är svenska.

Schema

Preliminärt schema (pdf)

Kursutvärdering

Senaste kursens utvärdering (pdf)

Tentamen

Allmän info och uppsamlingstillfällen