Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Cell- och mikrobiologi, 15 hp

BIOA10

Kursbeskrivning

Kursen börjar med en introduktion till organismernas uppkomst, indelning och mångfald, inklusive definition och uppkomst av liv, fylogenier, systematik, taxonomi, artbegrepp, artbildning och biogeografi. Biologiska och molekylärbiologiska modellorganismer introduceras.

I kursen behandlas därefter cellens uppbyggnad och sammansättning hos mikroorganismer, växter och djur. Struktur och funktion av biomolekyler som proteiner, nukleinsyror och membran behandlas. Under kursen går man också igenom mekanismer för energiomvandling och dess olika steg. Celldifferentiering och exempel på olika specialiserade djurceller (från t.ex. nerv- och immunsystemet) ingår, liksom cellcykeln, inklusive mitos, samt DNA-struktur och DNA-replikation.

I den sista delen av kursen behandlas bakteriers systematik, tillväxt och näringskrav. I denna del ingår  metoder för sterilisering och desinfektion, antibiotikas inverkan på bakterietillväxt samt exempel på hur mikroorganismer används och påverkar människan och miljön.

Begreppen hypotesbildning och experimentupplägg introduceras.

Sidansvarig:

Studievägledare

Lotta Persmark
Studievägledare
Utbildningskansliet

Telefon: 046-222 37 28
E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Huvudlärare

Huvudlärare: Fredrik Johansson,

Biträdande universitetslektor

Funktionell zoologi

Telefon: 046-222 17 80
E-post: per_fredrik [dot] johansson [at] biol [dot] lu [dot] se

Kurslitteratur Ht 2018:

Biology, 3rd ed,Brooker, Widmaiers, Graham & Stilling,  McGrawHill. ISBN: 978-981-4581-85-1 
Introduktion till Mikrobiologi, 3:a uppl. 2017, Carlsson & Linder, Studentlitteratur, ISBN: 9789144118857

Kursperiod

Kursen går varje år period 1 på höstterminen. Kursspråk är svenska.

Schema

Preliminärt schema (pdf)

Tentatillfällen

Omtentamen och uppsamlingstentor