Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Botanik, 12 hp

BIOB01. Ingår i kurspaketet Organismbiologi
Botanik är vetenskapen om växtvärlden, men ämnet botanik omfattar inte bara de gröna landväxterna utan även alger och svampar. Detta har en historisk bakgrund, Carl von Linné delade upp naturen i tre riken – växter, djur och mineraler. Gemensamt för växterna var att de är orörliga och fastsittande. Tills ganska nyligen har vetenskapen haft ganska vaga begrepp om hur olika representanter för ”växtriket” är besläktade med varandra. Idag vet vi att de flesta svamparna utgör en egen gren, där många arter är viktiga som nedbrytare av organiskt material. Olika grupper av alger och landväxter förenas genom kloroplastens evolutionära historia och dess förmåga till fotosyntes.

Studenter som sitter på en klippa vid havet och tittar på upptagna alger.

Kursbeskrivning

Kursen inleds med ett moment om växtfysiologi där du studerar växtens olika inre funktioner och hur dessa samspelar med den yttre miljön. Vi går igenom upptag av näringsämnen, upprätthållande av vattenbalans, energiproduktion och hur hormonella system reglerar växternas metabolism och tillväxt. Du får också insikter i principer för modern växtbioteknik och växtförädling. Under systematikmomentet behandlas växternas fylogeni och diversitet, utseende och egenskaper, funktion i naturen och mänskliga användningsområden. Vi går igenom svampar, alger, mossor, lummerväxter, ormbunksväxter, gymnospermer och angiospermer. Momentet ger även inblick i växternas reproduktion och de evolutionära processer som leder till anpassning, differentiering och artbildning hos växter.

Små tobaksplantor planterade i planteringskrukor.

I kursen ingår ett grupparbete där du tillsammans med en kamrat ska tillverka en poster med digital teknik, som vi sedan trycker upp. Ni kan välja mellan olika temata som inbegriper både fysiologi och systematik. Syftet är att ni ska fördjupa er i ett ämne, sammanfatta det på ett slagkraftigt sätt och presentera det för era kurskamrater.

En gul näckrosblomma.

Kursmomenten är varierade och består av föreläsningar, laborationer, mikroskoperingsövningar, studiebesök och gruppövningar. Vi genomför en havsstrandsexkursion, ett besök i Lunds botaniska trädgård och en guidning i det Biologiska muséets botaniska samlingar. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen som är gemensam för fysiologi- och systematikmomenten.

Kursen kan endast sökas inom kurspaketet Organismbiologi.

Ett kornax fotograferat mot en svart bakgrund.
Sidansvarig:

Studievägledare

Lotta Persmark
Studievägledare
Utbildningskansliet

Telefon: 046-222 37 28
E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Huvudlärare

Nils Cronberg
Lektor
Biodiversitet

Telefon: 046-222 89 74
E-post: Nils [dot] Cronberg [at] biol [dot] lu [dot] se

Kurslitteratur

 

Kursperiod

Kursen går under slutet av period 1 och början av period 2 på vårterminen. Undervisningsspråket är svenska.

Schema

Preliminärt schema (pdf; 72 kB)

Tentatillfällen

Omtentamen och uppsamlingstentor