Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Människans fysiologi, 7,5 hp

EXTG50 (tidigare TEK015)

Du ska anmäla dig till omtentamen tidigast en månad före och senast en vecka innan tentamenstillfället. Du anmäler dig till huvudläraren, Fredrik Johansson.

Kursbeskrivning

Kursupplägg

Kursens stomme består av ett antal föreläsningar som lyfter fram centrala delar och begrepp inom fysiologin. Som en hjälp i inlärningen finns ett moment i kursen som vi kallar handledda gruppstudier. Gruppstudierna innebär att du läser hemma och sedan på schemalagda gruppmöten träffas för att diskutera stoffet. Gruppens storlek på ett sådant möte är ca 4-6 personer per grupp. Till gruppmötena kommer du få ut instuderingsfrågor som kan fungera som vägledning till viktiga avsnitt av kursstoffet eller delar som ibland kan upplevas som svårare. För att få denna studieform att fungera så bra som möjligt är det viktigt att du är förberedd och aktiv på gruppmötena. Ju bättre påläst du är på de delar som du ska diskutera på gruppstudierna, ju mer har du ut av momentet. En fördel med gruppstudier är att du tänker mer på vad du läser, något som gör att du lättare blir intresserad och får en djupare förståelse av ämnet. Eftersom du börjar inläsningen från kursens start, slipper du också stressig intensivläsning inför tentamen. En viktig fördel är också att du får kontinuerligt hjälp med studierna och kan få återkoppling på den egna utvecklingen. Alla grupper får vid varje gruppmöte hjälp av en handledare med de problem eller frågor som deltagarna inte kan lösa själva. På så sätt kan du kontinuerligt under kursens gång kontrollera att du har förstått de centrala delarna av kurskraven.

Laboration

Förutom föreläsningar och gruppstudier kommer vi att erbjuda en laboration under kursen. Denna belyser anatomi och morfologi (d.v.s. hur vävnader och organ är uppbyggda) som är av vikt för att förstå fysiologin (d.v.s. hur vävnader och organ fungerar). På laborationen kommer även fysiologiska fenomen och begrepp att illustreras. Ni kommer bland annat att arbeta med anatomiska modeller.

Tentamen

Tentamen på kursstoffet äger rum i form av en skriftlig tentamen vid kursslutet.

Sidansvarig:

Huvudlärare

Marcus Stensmyr
Universitetslektor
Funktionell zoologi

Telefon: 046-222 37 87
E-post: Per_Fredrik [dot] Johansson [at] biol [dot] lu [dot] se (M)arcus [dot] Stensmyr [at] biol [dot] lu [dot] se

Kurslitteratur

HT2019

Widmayer EP, Raff H, and Strang KT: ”Vander’s Human Physiology: The Mechanisms of Body Function”, 15th ed, McGraw-Hill, 2018.

Kursperiod

Kursen går på höstterminen under årskurs 2 av utbildningen i teknisk nanovetenskap. Kursspråket är svenska.

Schema

HT 2019

Schema för EXTG50 (TimeEdit)

Tentamen

Allmän info och uppsamlingstillfällen