Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Cellens biologi 7,5 hp

EXTA70 (tidigare TEK295)

Kursbeskrivning

Kursen är en introduktion till cellbiologi för alla studenter inom teknisk nanovetenskap. Den ger också grunden inom cellbiologi för fortsatta biologi- eller medicinstudier för de studenter som vill specialisera sig mot en medicinskbiologisk inriktning.

Kursens ämnesinnehål kan delas in i fem delar

 1. Gener och DNA
 2. Cellers diversitet
 3. Cellens olika strukturer och funktioner
 4. Djurcellen
 5. Metodik

Det är viktigt att du hänger med och läser i kursboken enligt inläsningsanvisningarna redan från början. Du får gärna höra av dej till oss i lärarlaget om det är något du undrar över.

Tentamen

Det blir en skriftlig tenta som kommer att omfatta de sidor i kursboken som angivits i inläsningsanvisningarna, material som delats ut under föreläsningarna och det som tagits upp under föreläsningarna och övningar. För att få godkänt på kursen måste du också ha deltagit i och fått godkänt på labbar och övningar.

Kursens mål

Kunskapsmål: Efter genomgången kurs ska du ha fått kunskap och förståelse om

 • skillnader och likheter i olika celltypers uppbyggnad och inre struktur,
 • fotosyntes och respiration,
 • uppbyggnad och replikation av DNA,
 • genexpression och dess reglering.

Färdighetsmål: Under kursen ska du ha fått experimentell träning i och erfarenhet av

 • grundläggande rutiner i användandet av allmän laboratorieutrustning för cellbiologiskt arbete,
 • mikroskopiska studier och tolkning av mikroskopiska bilder av olika celltyper och cellkomponenter.

Attitydmål: Du ska efter genomgången kurs förstå och kunna diskutera hur en levande cell är uppbyggd och hur de olika livsnödvändiga processerna i cellen fungerar och samverkar.

Kursplan på LTHs webbplats.

Sidansvarig:

Huvudlärare

Per Fredrik Johansson
Biträdande lektor
Funktionell zoologi

Tel: 046-222 93 51

E-post: Per_Fredrik [dot] Johansson [at] biol [dot] lu [dot] se

Kurslitteratur

HT2018:
Essential Cell Biology, 4th ed, Alberts et al, ISBN: 978-0815344544

Kursperiod

Kursen ges på svenska på höstterminen under årskurs 2 av utbildningen i Teknisk nanovetenskap.

Schema

 

Tentamen

Allmän info och uppsamlingstillfällen