Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Växternas evolution och adaptation, 15 hp

BIOR77

Kursbeskrivning

Växter kan inte röra sig som djuren och måste därför vara extra bra på att anpassa sig till den plats där de råkar gro. I denna kurs får du en inblick i hur växter anpassar sig, hur de samspelar med andra organismer i sin miljö, och hur nya växtarter kan uppstå som en följd av lokal anpassning och andra processer. Kursen har ett brett innehåll och berör ämnen som naturligt urval, acklimatisering, ekofysiologi, mutualism, pollinationssystem, genetisk variation, artbildning och bevarandebiologi.

Undervisningen utgörs av föreläsningar, laborationer, gruppövningar, fältövningar och seminarier. Dessutom genomför du ett litteraturprojekt inom ett av kursens ämnesområden. Du läser uppsatser, sammanställer fakta och drar slutsatser. Arbetet presenteras skriftligt och under en muntlig redovisning under kursens slutskede.

Exkursioner

I kursen ingår exkursioner till Lunds botaniska trädgård, Biologiska muséet i Lund och några skånska växtlokaler för att illustrera olika fenomen som tas upp på kursen.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen där tonvikten läggs på förståelse av processer och samband som är väsentliga för växters evolution och anpssningsförmåga. En del av kurspoängen utgörs av betyget på litteraturprojektet.

Och sen då...

Efter kursen kan man göra ett examensarbete med växtekologisk eller evolutionär/systematisk inriktning. Kursen ingår som en viktig del i ”Växtbiologispåret”, men är även lämplig att kombinera med avancerade kurser i t ex markekologi och bevarandebiologi.

Sidansvarig:

Studievägledare

Lotta Persmark
Studievägledare
Utbildningskansliet

Telefon: 046-222 37 28
E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Huvudlärare

Stefan Andersson
Professor
Biodiversitet

Telefon: 046-222 44 08
E-post: Stefan [dot] Andersson [at] biol [dot] lu [dot] se

Kurslitteratur

 

Kursperiod

Kursen går under period 2 på vårterminen. Undervisningsspråk är engelska.

Schema

Preliminärt schema (pdf)

Tentamen

Allmän info och uppsamlingstillfällen