Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Tillämpad ekotoxikologi, 15 hp

BIOR52/TEK097

Kursbeskrivning

Kursen är en avancerad kurs i biologi och miljövetenskap och beskriver hur man tillämpar de ekotoxikologiska teorierna som du lärt dig på kursen i ekotoxikologi (BIOR41) i yrkes- och forskningsverksamhet. Övergripande mål är att du ska förstå och identifiera ekotoxikologins roll i samhället och att träna på att använda dina ekotoxikologiska kunskaper för att lösa samhällsproblem orsakade av kemikalieanvändning. Vi behandlar olika aktuella och historiska (t ex Minamata och BT Kemi) ekotoxikologiska problemområden i samhället och hur man tar fram strategier för att angripa och kommunicera dessa problem inom forskningsvärlden, myndigheter och övriga samhället. Kursen består av föreläsningar, gruppseminarier, studiebesök och två större projekt som löper under hela kursen.

Studiebesök

Under kursen åker vi på ett antal studiebesök för att se hur man utnyttjar ekotoxikologiska kunskaper och problemställningar i samhället. Vi besöker kemikalieindustrier, konsultbyråer, avfallsanläggningar, saneringsföretag och myndigheter för att få en bred bild av var de behöver ekotoxikologer.

Projekt

Två stora projekt löper under hela kursen. Det ena är ett vetenskapligt projekt där du själva väljer problemområde, ställer upp hypoteser, designar försöksuppställning/provtagningsstrategi för att testa hypoteserna och genomför provtagning och analys. Projektet redovisar du skriftligen och med poster. Det andra projektet är ett tillämpat uppdrag. Vi får förslag/uppdrag från företag och myndigheter (konsult-, industri-, och tillverkningsföretag, kommuner, länsstyrelser, kemikalieinspektionen, SNF, kustbevakningen, åklagarmyndigheten) på aktuella problemområden som de behöver få belysta eller utredda. Du utreder dessa problemområden och avlägger en skriftlig rapport till uppdragsgivarna.

Tentamen

Vid slutet av kursen håller vi ett offentligt redovisningsseminarium i konferensformat. Du redovisar då muntligen dina tillämpade uppdrag samt vetenskapliga projekt (posterpresentation). Ingen skriftlig tentamen ingår i kursen utan betyg sätter vi efter prestationer på seminarier och skriftliga och muntliga prestationer på projektarbetena.

Och sen då...

Kursen erbjuder insikt i och tillämpning av professionell verksamhet för en ekotoxikolog och är en grund för fortsatt yrkesverksamhet ute i arbetslivet eller vid universitet.

Sidansvarig:

Studievägledare

Lotta Persmark
Studievägledare
Utbildningskansliet

Telefon: 046-222 37 28
E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Huvudlärare

Olof Berglund
Lektor
Akvatisk ekologi

Telefon: 046-222 37 50
E-post: Olof [dot] Berglund [at] biol [dot] lu [dot] se

Kurslitteratur

Utdelat material

Kursperiod

Kursen går under period 1 på vårterminen. Undervisningsspråk är engelska.

Schema

Schema (pdf; 41 kB)

Tentamen

Allmän info och uppsamlingstillfällen