Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Populations- och samhällsekologi, 15 hp

BIOR69

Kursbeskrivning

Kursen är en avancerad kurs i ekologi och fokuserar framför allt på populations- och samhällsekologisk teoribildning. Ekologiska teorier om bland annat konkurrens, predation, samhällsekologi och trofiska interaktioner behandlas dels på föreläsningar och dels på seminarier på läroboken och vetenskapliga artiklar. Förutom att ge insikter i ekologisk teori syftar kursen till att ge en ökad förståelse för hur man identifierar ekologiska problemställningar, designar studier för att testa dessa, samt hur man analyserar och presenterar resultaten. Detta gör vi dels genom praktiska övningar som direkt anknyter till de teoretiska momenten, dels genom en regional exkursion och dels genom ett projektarbete i slutet av kursen.

Exkursion

Den regionala exkursionen sker i internatform i östra Skåne under en vecka. Varje dag tillbringas i en viss naturtyp där vi identifierar ekologiska problem, ställer upp hypoteser och designar studier som genomförs under dagen. På kvällen analyseras och presenteras de data som samlats in under dagen.

Litteraturprojekt

I ett individuellt litteraturprojekt sammanställs information från vetenskapliga artiklar. För att underlätta informationssökning får studenterna en introduktion till databassökning (ffa ISI). Litteraturprojektet redovisas muntligt vid ett seminarium.

Tentamen

Den ekologiska kunskapsförståelsen kontrolleras vid en tentamen där studenterna får läsa en autentisk vetenskaplig artikel i vilken diskussionsdelen klippts bort. Uppgiften är att skriva en diskussion baserat på de resultat som ges i artikeln. Förmågan att bearbeta och sammanställa ekologiska data testas genom att varje student får ett dataset som ska analyseras statistiskt.

Och sen då...

Kursen är förkunskapskrav till de forskarförberedande kurserna Evolutionär zooekologi och Bevarandebiologi. Förutom en god teoretisk grund inom populations- och samhällsekologi ger kursen en stor insikt i hur man genomför, men även kritiskt granskar, ekologiska studier.

Sidansvarig:

Studievägledare

Lotta Persmark
Studievägledare
Utbildningskansliet

Telefon: 046-222 37 28
E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Huvudlärare

Christer Brönmark
Professor
Akvatisk ekologi

Telefon: 046-222 3702
E-post: christer [dot] bronmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Kurslitteratur

Mittelbach, Gary, G. 2012. Community Ecology. Sinauer Associates, MA, USA. ISBN 978-0-87893-509-3

Kursperiod

Kursen går både på höstterminen period 1 och vårterminen period 2. Kursspråket är engelska.

Kursutvärdering

Senaste kursens utvärdering (pdf)

Schema

Schema(pdf; 94 kB)

Tentamen

Allmän info och uppsamlingstillfällen