Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ornitologi, 15 hp

BIOR51

Kursbeskrivning

Kursen är en avancerad kurs i ekologi och fokuserar på artkunskap, metodik och grundläggande ekologi om fåglar. Kursen bygger på lärande av metoder för att studera fåglar i fält, fältbestämning av fåglar (med avseende på igenkänning av arter mha utseende och sång) samt teori om fåglars morfologiska, fysiologiska och ekologiska anpassningar. Mer specifikt innebär fältstudierna att du lär dig grunderna för ringmärkning av fåglar (hur man plockar fåglar ur slöjnät, hur man art-, köns- och åldersbestämmer fåglar i handen), fågeltaxering (både linje- och häckfågeltaxering), samt studier av holkhäckande fåglar (där du får följa upp häckningen hos dina egna mesfågelpopulationer i två områden, Linnebjär och Frueräften). Vidare ägnas 4 dagar åt längre exkursioner till olika områden och habitat i Skåne. Kursen avslutas med ett eget projekt där du använder dig av de metoder och den kunskap du inhämtat på kursen för en egen undersökning. Undervisning sker i form av exkursioner, föreläsningar, gruppövningar och eget projekt.

Exkursion

Vi gör en heldagsexkursion till sydvästra Skånes strandängar (Eskilstorps ängar, Knösen (Skanör), Skanörs Hamn). En halvdagsexkursion i Vomb och Krankesjö-området där vi studerar fågelarter i bland- och barrskog, samt torr gräsmark. En tvådagars exkursion med övernattning till nordöstra Skåne och Österlen (t.ex. Hammarsjön, Stenshuvud, östra Skånes stränder, Kåseberga/Hammar, Fyledalen) – här ser vi lite andra arter i den av modernt jordbruk mindre påverkade miljön på Österlen. Under kursen har vi också minst 10 exkursioner till våra två studieområden Linnebjär och Frueräften, där vi utför inventering, holkstudier och ringmärkning av fåglar.

Projekt

Vi utför ett projekt i grupper om 2-3 studenter under kursens 2-3 sista veckor. I detta projekt jobbar du med ornitologiska studier i fält och/eller lab. Du samlar in och bearbetar data och drar slutsatser. Arbetet presenteras sedan skriftligt (vilket betygsätts) och kortfattat muntligt.

Tentamen

Redan andra veckan ges en kort tentamen för att kontrollera att alla lärt sig fågelartkunskap (namn och grundläggande kännetecken). Precis innan du börjar med det egna arbetet har vi en skriftlig tentamen med avseende på teoretisk kunskap inom ornitologi. Vidare betygsätter vi det skrivna och muntligt presenterade egna projektet, samt ett ”konferensframförande” där framför allt experimentdesign och den ekologisk/evolutionära diskussionen är det som värderas.

Och sen då...

Kursen ger en bra grund för att lära sig känna igen fåglar i fält och i handen. Den ger grundläggande kunskaper om hur man studerar fåglar, både i samband med grundforskning och vid tillämpade studier. Kursen passar de som vill fortsätta en forskarkarriär med fåglar som studieobjekt, men är också perfekt för den mer allmänt naturintresserade som vill lära sig mer om fåglar och hur man känner igen dem. En annan grupp som har nytta av kursen är de biologer som är mest intresserade av tillämpad biologi och ser en framtid på t.ex. en länsstyrelse – för dessa är inventeringsmetoderna bra att lära sig.

Sidansvarig:

Studievägledare

Lotta Persmark
Studievägledare
Utbildningskansliet

Telefon: 046-222 37 28
E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Huvudlärare

Anders Hedenström
Professor, KVA Särskild Forskare
Evolutionär ekologi

Telefon: 046-222 41 42
E-post: Anders [dot] Hedenstrom [at] biol [dot] lu [dot] se

Kurslitteratur

F. Gill. 2007. Ornithology. 3d edition.

Kursperiod

Kursen går under period 2 på vårterminen. Undervisningsspråk är engelska.

Schema

Preliminärt schema (pdf; 906 kB)

Tentamen

Allmän info och uppsamlingstillfällen