Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Mossor – morfologi och identifiering, 5 hp

BIOR73

Kursbeskrivning

Mossor är viktiga komponenter i många olika slags miljöer, särskilt i biom som karaktäriseras av hög luftfuktighet och/eller låg temperatur, t ex arktisk tundra, fjällhed, boreal skog, våtmarker, bergsregnskog eller låglandsregnskog. Totalt finns det ungefär 22 000 kända arter, varav mer än 1200 är kända från Skandinavien. Mossorna kan delas in i tre huvudgrupper – bladmossor, levermossor och nålfruktsmossor – som utvecklades och divergerade tidigt i samband med att växterna började kolonisera land. De har behållit sin nyckelposition i ekosystemen med uppgifter typ primärproduktion (fotosyntes), vattenhantering och näringscirkulation. Dessa roller har historiskt ofta hamnat i skymundan av högre växter, men modern forskning har lyft fram mossornas betydelse och betonat deras position som evolutionära länkar mellan de första landväxterna och senare utvecklade grupper (ormbunkar, barrväxter, blomväxter).

Du kommer att studera representanter för de olika mossgrupperna och lära känna deras morfologi, reproduktiva strategier, habitatkrav och ekologiska roller. Du kommer att lära dig att använda den botaniska terminologi som är speciell för mossor. Experter på olika grupper kommer att inviga dig i artbestämningens hemligheter. Du kommer att få en överblick över mossornas fylogeni och diversitet. Mossorna har en livscykel som domineras av den haploida generationen, vilket kontrasterar mot alla andra landväxter som i stället domineras av den diploida generationen. Du kommer undersöka de olika stadierna i denna livscykel och få inblickar i de konsekvenser den får för mossornas genetik.

Studenter på exkursion

Vi lägger också särskild vikt vid att förmedla en djupare förståelse för artkoncept som tillämpas på mossor och därmed också en kritisk hållning till sådana artkoncept. Denna kunskap kan tillämpas i såväl praktiskt bevarandearbete som taxonomisk forskning.

Kursen är valbar inom det nordiska mastersprogrammet i systematik och biodiversitet NABIS (Nordic Academy of Biodiversity and Systematics Studies) och kan också läsas inom mastersprogrammet i biologi med specialisering mot bevarandebiologi eller växtekologi, eller som fristående kurs.

Nätbaserad undervisning

Första delen av kursen kommer att vara nätbaserad. Det innebär att du kommer att läsa kurslitteratur med stöd av inläsningsanvisningar. Du kommer också att utforska databaser och andra nätbaserade verktyg.

Fältkurs

Den senare delen av kursen kommer att vara förlagd till en fältstation i Sydsverige. Du kommer att träna artidentifiering i fält och vid mikroskop under sakkunnig ledning.

Examination

Examinationen består på två inlämningsuppgifter och ett identifieringsprov. Betygsättningen grundar sig på en sammanvägning av inlämningsuppgifterna och identifieringsprovet.

Och sen då...

Det är möjligt att fördjupa sig ytterligare inom kryptogambotanik genom att läsa BIOR11 Mossor, lavar, svampar 15 hp. Artkunskap är nyckeln till biologisk yrkesverksamhet med inriktning mot naturvård, bevarandebiologi, miljöövervakning och systematik/taxonomi.

Sidansvarig:

Mossa

Huvudlärare

Nils Cronberg
lektor
Biodiversitet

Telefon: 046-222 89 74
E-post: Nils [dot] Cronberg [at] biol [dot] lu [dot] se

Kurslitteratur

Se schemat

Kursperiod

Kursen går period 1 på höstterminen. Kursspråk är engelska.

Schema

Schema för kursen mossor – morfologi och identifiering (pdf; 901 kB)

Kursutvärdering

Senaste kursens utvärdering (pdf)

Tentamen

Allmän info och uppsamlingstillfällen