Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Molekylär ekologi och evolution, 15 hp

BIOR25

Kursbeskrivning

Kursen är en avancerad kurs i biologi och fokuserar på att du skall lära dig metodik och grundläggande teori om molekylära metoder (metoder att studera DNA), speciellt sådana som är användbara för studier inom evolution och ekologi. Centralt är att förstå den ekologiska betydelsen av genetisk variation t.ex. för artbildning, anpassningar till olika miljöer, beteende, spridning och interaktioner mellan parasit och värd, samt att behärska grunderna för olika typer av metoder som används för att detektera och analysera variation på gen-, genom- och proteinnivå inom och mellan individer, populationer och arter. Kursen bygger mycket på praktiskt lärande genom våtlabbar (t.ex. DNA-extraktion, PCR, sekvensering, mikrosatellitanalyser) och torrlabbar (datoranalyser av DNA-sekvensdata, microarrays, fylogenetiska trädanalyser). De teoretiska momenten berör grunderna i molekylär evolution, populationsgenetik och genomorganisation. Kursen börjar med ett två veckor långt grupprojekt där du genom att samla in organismer i fält och sedan analysera DNA kan bestämma art/släkte på dessa organismer. Kursen slutar med ett eget projekt där du använder dig av de metoder och den kunskap du inhämtat under kursen.

Exkursion

Vi gör en två dagars exkursion med övernattning på Stensoffa ekologiska station vid Krankesjön. Där samlar vi in organismer (kärlväxter, fåglar, insekter, svampar, fiskar) i fält och försöker grupp/artbestämma dem. Därefter tar vi prover till våtlabbet och extraherar fram DNA som vi analyserar vidare genom PCR och sekvensering. Slutligen kommer vi att jämföra våra DNA sekvenser med kända sekvenser för samma gen från arter som kan passa med den organism vi undersöker (finns på Internet i GenBank) och på så sätt identifiera art/släkte.

Projekt

Ett projekt (i grupper om 2-3 studenter) utförs under kursens 2-3 sista veckor. I detta projekt jobbar du med DNA-analyser (våta och/eller torra) i små projekt som du varit med att utforma. Du samlar in och bearbetar molekylära data och drar slutsatser. Arbetet presenteras sedan muntligt (vetenskapligt innehåll betygsätts) och översiktligt skriftligt (abstract med figurer).

Tentamen

Skriftlig tentamen sker innan det egna arbetet påbörjas och utgör 80% av kurspoängen, medan det egna arbetet utgör 20% av kurspoängen.

Och sen då...

Kursen passar de som vill fortsätta en forskarkarriär inom biologi (inklusive ekologi) där metoder för att studera DNA kan vara goda hjälpmedel. Denna kurs kan med fördel tas tillsammans med andra fördjupningskurser t.ex. Evolutionär zooekologi, Växters evolution och diversitet, Markekologi, Bevarandebiologi etc. Men kursen är också lämplig för den generellt intresserade biologen som vill jobba utanför universiteten, eftersom de metoder du lär dig används och påverkar så många olika områden i vårt samhälle och denna påverkan kan antas bli ännu mer tydlig framöver.

Sidansvarig:

Studievägledare

Lotta Persmark
Studievägledare
Utbildningskansliet

Telefon: 046-222 37 28
E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Huvudlärare

Staffan Bensch
Professor
MEMEG

Telefon: 046-222 42 92
E-post: Staffan [dot] Bensch [at] biol [dot] lu [dot] se

Kurslitteratur

Molecular Ecology: Second edition. 2011. Freeland, JR., Kirk, H., Petersen, SD. Wiley-Blackwell, ISBN 978-0-470-748233-6

Kursperiod

Kursen går under period 1 på vårterminen. Undervisningsspråk är engelska.

Schema

Schema (pdf; 39 kB)

Kursutvärdering

Senaste kursens utvärdering (pdf)

Tentamen

Allmän info och uppsamlingstillfällen