Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Modellering av biologiska system, 7,5 hp

BIOS13

Kursbeskrivning

Kursen ges på 50% och pågår från slutet av oktober/början av november till januari två dagar per vecka och kan  läsas parallellt med  BIOS14 Bearbetning och analys av biologiska data 7,5 hp som också ges på halvfart.

Kursen passar bra för dig som vill ha en inblick i biologisk modellering under din mastersutbildning, en djupare förståelse för hur modeller fungerar och vad de ska vara bra för. Naturen är komplex, ofta samverkar flera faktorer också i till synes enkla skeenden. Modeller är bra verktyg för att reda ut komplicerade orsakssamband, för att skaffa sig en förståelig bild av ett skeende, eller bara för att presentera sina tankar för andra på ett sätt som undviker missförstånd. Modeller är också nödvändiga verktyg för att göra förutsägelser om framtiden, testa olika scenarier, o.s.v.. I en bra modell kan man manipulera en faktor i taget, något som kan vara omöjligt ute i naturen. Kursen vänder sig till alla biologi-studenter - vi strävar efter att ge exempel från så många delar av biologin som möjligt.

Studenterna skall efter avslutad kurs kunna:

  • i allmänna termer redogöra för modellers tolkning, användningsområden och begränsningar.
  • lösa matematiska uppgifter inom grundläggande algebra och analys
  • grundläggande programmering i R
  • beskriva hur neurala nät och genetiska algoritmer används inom modellering
  • utföra modellering av ett biologiskt system utifrån en given uppgift eller frågeställning,
  • anpassa en modell till befintliga data
  • använda matematiska och numeriska metoder för att analysera enklare dynamiska, statiska eller probabilistiska modeller, såsom stabilitetsanalys, optimering eller riskanalys.

Tentamen

Examination sker genom obligatoriska övningar och en skriftlig tentamen i slutet av kursen.

Om du kan lösa följande matematiska problem (pdf) är du väl förberedd för modelleringskursen. Om inte, och du fortfarande vill gå kursen, är det starkt rekommenderat att uppdatera din matte innan kursstart.

Sidansvarig:

Studievägledare

Lotta Persmark
Studievägledare
Utbildningskansliet

Telefon: 046-222 37 28
E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Huvudlärare

Jörgen Ripa
Forskare
Evolutionär ekologi

Telefon: 046-222 37 70
E-post: Jorgen [dot] Ripa [at] biol [dot] lu [dot] se

Kurslitteratur

 

Kursperiod

Kursen går under period 2 på höstterminen. Kursspråk är engelska.

Kursutvärdering

Senaste kursens utvärdering (pdf)

Schema

Preliminärt schema (pdf; kB)

Tentamen

Allmän info och uppsamlingstillfällen