Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Marinekologi, 15 hp

BIOR65

Kursbeskrivning

Marinekologi är en avancerad kurs i biologi och har som mål att:

  1. Beskriva och analysera strukturer, funktioner och dynamik hos olika marina ekosystem.
  2. Beskriva och analysera människans påverkan på marina ekosystem både lokalt och globalt.
  3. Beskriva, förklara och använda provtagnings- och analysmetoder inom marin ekologi.
  4. Använda den vetenskapliga processen: analysera ett problem, skapa hypoteser, utforma experiment/fältundersökningar, analysera, tolka och presentera resultat muntligt och skriftligt.
  5. Tolka, utvärdera och presentera vetenskaplig litteratur muntligt och skriftligt.

Kursen presenterar strukturen och funktionen hos olika marina ekosystem (främst de svenska, men också oceanerna, djuphavet och korallrev). Trofiska interaktioner, flöden av energi och ämnen mellan land, luft och den marina miljön samt mänsklig påverkan på marina ekosystem behandlas också.

I kursen ingår övning i kemiska analyser, provtagningsmetodik samt artkunskap inom plankton, evertebrater, makroalger och fisk. Undervisningen ges i form av föreläsningar, fältarbete, laborationer, seminarier och i gruppdiskussioner.

Exkursioner

En veckas exkursion ingår i kursen där vi jämför marina ekosystem i Östersjön med västkusten med avseende på struktur och funktion. Under denna fältkurs reser vi med minibussar, bor på vandrarhem och har med oss motorbåt och provtagningsutrustning. Under fältdagarna provtar vi olika delar av ekosystemen (pelagialen, makroalgers zonering och associerad fauna, hårdbotten- och mjukbottenfauna samt fisksamhällen. Exkursionsarbetet bedrivs i form av flera grupprojekt som studenterna planerat och designat i förväg. Vi har också en fältdag där vi studerar bottendjur på större djup i norra Öresund.

Projekt

Grupprojekten från fältveckan redovisar studenterna i form av muntliga och skriftliga presentationer. Under kursen gör de också ett individuellt projektarbete som innehåller problemformulering, litteratursökning samt muntlig och skriftlig redovisning. Projektarbetena syftar till att både öva försöksplanering och presentationsteknik, men också att träna syntes av marinekologisk vetenskaplig information.

Tentamen

Den marinekologiska kunskapsförståelsen kontrollerar vi i form av en individuell skriftlig tentamen. Denna utgör grunden för 50% av slutbetyget. Studentens prestationer inom exkursioner, grupparbeten och det individuella projektarbetet utgör resten.

Och sen då...

Kursen erbjuder en grund för fortsatta studier och yrkesverksamhet inom akvatisk ekologi samt ger behörighet till Fiskeriekologi (BIOR67) och Akvatisk ekologi (BIOR68).

Sidansvarig:

Studievägledare

Lotta Persmark
Studievägledare
Utbildningskansliet

Telefon: 046-222 37 28
E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Huvudlärare

Per Carlsson
Universitetslektor
Akvatisk ekologi

Telefon: 046-222 84 35
E-post: Per [dot] Carlsson [at] biol [dot] lu [dot] se

Kurslitteratur

Kaiser, M.J. et al. (2011) Marine Ecology: Processes, Systems, and Impact, Oxford Universty Press. ISBN 978-0-19-922702-0.

Kursperiod

Kursen går period 1 på höstterminen. Kursspråk är engelska.

Schema

Preliminärt schema (pdf; 215 kB)

Kursutvärdering

Senaste kursens utvärdering (pdf)

Tentamen

Allmän info och uppsamlingstillfällen