Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Limnologi och marinekologi - organismer och habitat, 15 hp

BIOR86

Under kursens första del presenteras vattnets fysikaliska och kemiska egenskaper, arter inom de olika organismgrupperna, samt relationer inom och mellan populationer och deras miljö. Effekter av människans inverkan på akvatiska system diskuteras.

Under kursens andra del genomförs exkursioner till olika akvatiska habitat, typiska för södra Sverige, varvid sambanden mellan abiotiska förhållanden och organismers anpassningar studeras. Prov för analys av vattenkemi, mikroorganismer, växt- och djursamhällen insamlas och analyseras i laboratoriemiljö. Under det praktiska arbetet, som genomförs i projektgrupper, skaffar sig studenterna erfarenheter av de viktigaste fält- och laboratoriemetoderna samt kunskap om vad som karaktäriserar olika akvatiska miljöer. Under sista delen av kursen utförs ett individuellt projektarbete. Uppgiften är att definiera ett välavgränsat ämne, söka efter vetenskaplig litteratur, skriva rapport, genomföra en muntlig redovisning, samt ta emot och ge återkoppling till medstudenterna.

Sidansvarig: