Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Limnologi, 15 hp

BIOR17/TEK035

Kursbeskrivning

Kursen är en avancerad kurs i ekologi och har som mål att ge kännedom om de limniska ekosystems funktion och struktur. Vi behandlar teorier och modeller kring fysikaliska processer och kemiska kretslopp i relation till organismerna och deras interaktioner. Vidare behandlas den så kallade mikrobiella loopen och trofiska interaktioner. Slutligen visar vi på människans påverkan på akvatiska system. I kursen ingår övning i kemiska analyser, provtagningsmetodik samt artkunskap i plankton, evertebrater, makrofyter och fisk. Undervisningen ges i form av föreläsningar, laborationer, och i gruppdiskussioner.

Exkursion

En veckas fältkurs ingår i kursen och är förlagd vid Aneboda Fältstation i Småland. Dessutom studeras en näringsrik skånsk sjö under en endagsexkursion. Under fältdagarna övar vi provtagning i olika typer av sjöar, och analys av vattenkemi, plankton, makrofyter, bottenfauna och fisk. Exkursionsarbetet bedrivs i form arv flera grupprojekt som planerats och designats i förväg av studenterna.

Projekt

Grupprojekten från fältveckan redovisas i form av muntlig och skriftlig presentation vid kursens slut. Syftet är både att öva försöksplanering och presentationsteknik, men också att tränas i syntes av limnologisk information.

Tentamen

Förmåga att identifiera akvatiska organismer testas individuellt vid två artkunskapsduggor under kursens gång. Den limnologiska kunskapsförståelsen kontrolleras i form av en individuell skriftlig tentamen.

Och sen då...

Kursen erbjuder en grund för fortsatta studier och yrkesverksamhet inom limnologi. Kursen är förkunskapskrav till tre av våra övriga kurser; Fiskeriekologi (BIOR67), Akvatisk Ekologi (BIOR68) och Vattenvård (BIOR66).

Sidansvarig:

Studievägledare

Lotta Persmark
Studievägledare
Utbildningskansliet

Telefon: 046-222 37 28
E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Huvudlärare

Anders Persson
forskare
Akvatisk ekologi

Telefon: 046-222 84 27
E-post: Anders [dot] Persson [at] biol [dot] lu [dot] se

Kurslitteratur

Brönmark, C. & Hansson, L.-A. 2005, 2nd edition. The biology of lakes and ponds. Oxford University Press. 285 pp ISBN 0 19 851612 4

Kursperiod

Kursen går period 1 på höstterminen. Kursspråk är engelska.

Schema

Schema (pdf; 41 kB)

Tentamen

Allmän info och uppsamlingstillfällen