Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Genetisk analys II, 7,5 hp

BIOR60

Kursbeskrivning

Kurserna Genetisk analys I och Genetisk analys II ger teoretiska kunskaper och färdigheter som är användbara inom stora delar av biologin, såväl inom grundforskning som inom biologins tillämpningsområden. Speciellt gäller detta områden där man analyserar genetiska data både i form av markördata och sekvenser. Exempel på specifika sådana områden är associationsstudier inom medicinsk forskning, växtförädling och djurförädling. Vid sådana studier utnyttjar man både markörer och kvantitativ genetik. Dessutom skall sägas att DNA ur olika aspekter studeras inom nästan alla biologins grenar, t.ex. inom fysiologi, ekologi och systematik.

Kursens Genetisk analys II fungerar som en fortsättning på Genetisk analys I. Ett avsnitt behandlar DNA-sekvensers evolution. Ett annat tar upp statistiska metoder i genetiken. Speciellt behandlas "maximum likelihood"-metoden och dess tillämpningar inom genkartering. Dessutom introduceras några grundläggande begrepp från sannolikhetsteorin som sedan tillämpas, bl.a. annat på kvantitativa genetiska modeller. Ett avsnitt med populationsgenetik ingår också i denna kurs, men här behandlas koalescensteorin. Denna teori är den nya inriktningen inom populationsgenetiken som analyserar DNA-sekvensvariation som ett resultat av hur individer och deras kromosomer är släkt med varandra. Avslutningsvis ingår ett moment där studenterna får lära sig att själv konstruera evolutionsgenetiska modeller. Liksom i kursen Genetisk analys I ingår laborativa övningar där man tillämpar metoder och begrepp som ingår i kursen.

Sidansvarig:

Studievägledare

Christina Ledje
studievägledare
Utbildningskansliet, Ekologihuset

Telefon: 046-222 73 16
E-post: christina [dot] ledje [at] biol [dot] lu [dot] se

Huvudlärare

Torbjörn Säll
Professor
Molekylär cellbiologi

Telefon: 046-222 78 58
E-post: Torbjorn [dot] Sall [at] biol [dot] lu [dot] se

Kurslitteratur

Vårterminen 2019

An Introduction to Genetic Analysis, 11th ed., Anthony J.F. Griffiths, Susan R. Wessler, Richard C. Lewontin, Sean B. Carroll , (2015). W. H. Freeman & Co

Kursperiod

Kursen går under period 1 på vårterminen. Undervisningsspråk är engelska.

Kursutvärdering

Senaste kursens utvärdering (pdf)

Schema

Schemat för kursen genetisk analys II, VT2019 (pdf)

Tentamen

Allmän info och uppsamlingstillfällen