Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Genetisk analys I, 7,5 hp

BIOR59

Kursbeskrivning

Kurserna Genetisk analys I och Genetisk analys II ger teoretiska kunskaper och färdigheter som är användbara inom stora delar av biologin, såväl inom grundforskning som inom biologins tillämpningsområden. Speciellt gäller detta områden där man analyserar genetiska data både i form av markördata och sekvenser. Exempel på specifika sådana områden är associationsstudier inom medicinsk forskning, växtförädling och djurförädling. Vid sådana studier utnyttjar man både markörer och kvantitativ genetik. Dessutom skall sägas att DNA ur olika aspekter studeras inom nästan alla biologins grenar, t.ex. inom fysiologi, ekologi och systematik.

Kursens Genetisk analys I är en fördjupningskurs i områdena transmissionsgenetik (inklusive kopplingsanalys), kvantitativ genetik och populationsgenetik. Den utgår ifrån att studenten redan har gått en grundläggande kurs i genetik. Kursen omfattar både analys av mendelska egenskaper och av icke-mendelska nedärvningsfenomen. Speciellt inriktas undervisningen på hur man med hjälp av korsningsdata och stamträdsdata kan skilja mellan olika former av nedärvning. Kursen tar också upp kopplingsanalys och kartering samt de grundläggande begreppen inom kvantitativ genetik. Populationsgenetikavsnittet inriktas på vad som kallas klassisk populationsgenetik. Här läggs tonvikten dels på vad som händer vid selektion, dels på effekten av begränsad populationsstorlek, s.k. genetisk drift. Undervisningsformerna är föreläsningar, räkneövningar och laborativa övningar. Stor vikt läggs vid att studenterna får träna problemlösning. De laborativa övningarna har mestadels formen av dataanalyser. I kursen ingår också ett studiebesök vid Hilleshögs molekylärbiologiska laboratoium.

Sidansvarig:

Studievägledare

Christina Ledje
studievägledare
Utbildningskansliet, Ekologihuset

Telefon: 046-222 73 16
E-post: christina [dot] ledje [at] biol [dot] lu [dot] se

Huvudlärare

Torbjörn Säll
professor
MEMEG

Telefon: 046-222 78 58
E-post: Torbjorn [dot] Sall [at] biol [dot] lu [dot] se

Kurslitteratur

Vårterminen 2019

An Introduction to Genetic Analysis, 11th ed., Anthony J.F. Griffiths, Susan R. Wessler, Richard C. Lewontin, Sean B. Carroll , (2015). W. H. Freeman & Co

Kursperiod

Kursen går under period 1 på vårterminen. Undervisningsspråk är engelska.

Schema

Schema för kursen Genetisk analys I vårterminen 2019 (pdf)

Tentamen

Allmän info och uppsamlingstillfällen