Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Fiskeriekologi, 15 hp

BIOR67

Kursbeskrivning

Fiskeriekologi är en avancerad kurs i akvatisk ekologi som tar upp både limniska och marina fiskerifrågor. Kursen är en tillämpad kurs där provtagning, databearbetning och beräkningar ska leda till konkreta råd i olika fiskerifrågor. Även om kursen är fokuserad på fisk så använder vi generella ekologiska modeller inom populations- och samhällsekologi som är tillämpbara på andra organismer. Den teoretiska ekologiska grunden lär du dig genom föreläsningar. I fält får du prova på olika metoder att samla in fisk. Sedan gör du individuellt beräkningsövningar för att få träning i hur man skattar hur mycket fisk som finns och hur mycket ett fiskbestånd kan beskattas på ett hållbart sätt. Kursen är uppbyggd på tre stora projektarbeten som fokuserar på fältprovtagning, beräkningar av fiskekvoter och avslutningsvis ett modelleringsprojekt där du väljer att analysera ett aktuellt fiskeriproblem. Under dessa arbeten får du träning i muntlig och skriftlig redovisning. På seminarier under kursens gång diskuterar vi också olika fiskeriproblem från ett tvärvetenskapligt perspektiv där t ex ekonomiska, ekologiska och sociala argument vägs mot varandra.

Fältstudier

Fältstudierna utförs i Öresund från forskningsfartyget Sabella och i Vallkärrabäcken utanför Lund. Här får du möjlighet att prova på fiske med nät, trål och elfiske. Alla dessa metoder är viktiga för kvantifieringen av fiskförekomster i Sverige och används i nationella provtagningsprogram.

Projekt

I nästa projektarbete använder du aktuella provfiske- och landningsdata från Nordsjön för att skatta hur mycket torsk som finns, göra en prognos för beståndets utveckling de närmaste åren, samt beräkna hur beståndet kan skattas på ett hållbart sätt. Det är alltså ett projekt i realtid där du jämför dina egna råd med professionella fiskeribiologers råd till Europeiska fiskerikommissionen. Sist i kursen gör vi ett modelleringsprojekt där du får träning i att analysera ett aktuellt fiskeriproblem. Detta är en introduktion till modellering så det krävs inga tidigare erfarenheter. Alla projektarbeten redovisar du muntligt och skriftligen i en projektrapport.

Tentamen

Kursen har ingen tentamen. Istället bedömer vi varje enskild students förståelse utifrån de uppgifter och projektrapporter som de lämnar in, och aktivitet på seminarier och redovisningar.

Och sen då…

Många studenter som gått kursen fortsätter jobba med fiskerirelaterade frågeställningar på myndigheter såsom länsstyrelser och kommuner. Det finns också en möjlighet att deltar i miljöövervakning och utredningsverksamhet via anställning i konsultföretag. En del väljer att fortsätta med en akademisk forskarutbildning, företrädesvis relaterad till ett akvatiskt ämne.

Sidansvarig:

Studievägledare

Biologi

Lotta Persmark
Studievägledare
Utbildningskansliet

Telefon: 046-222 37 28
E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Huvudlärare

Anders Persson
forskare
Akvatisk ekologi

Telefon: 046-222 83 67
E-post: Anders [dot] Persson [at] biol [dot] lu [dot] se

Kurslitteratur

Du hittar all kurslitteratur på vår kurslitteratursida.

Kursperiod

Kursen går under period 2 på höstterminen. Kursspråk är engelska.

Kursutvärdering

Senaste kursens utvärdering (pdf)

Schema

Schema för fiskeriekologikursen (pdf; 120 kB)

Tentamen

Allmän info och uppsamlingstillfällen