Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Evolutionär zooekologi, 15 hp

BIOR81

Kursbeskrivning

Kursen är en avancerad kurs i ekologi och fokuserar på förståelsen av evolutionära processer på individ-, populations- och artnivå. Grundläggande för kursen är att du lär dig att förstå hur evolutionära processer fungerar hos djur, d.v.s. lär dig tänka ”evolutionärt” kring ekologiska frågeställningar (t.ex. kostnader - vinster med olika beteenden eller olika utformning av kroppsegenskaper). Kursen innehåller flera delområden;

  1. evolutionär ekologi och populationsgenetik, som syftar till att ge grundläggande förståelse av evolutionsteori och exempel på evolutionära processer, samt vissa baskunskaper inom populationsgenetik,
  2. flyttning och ekologisk fysiologi, som t.ex. behandlar hur djur navigerar och förflyttar sig samt hur deras fysiologi anpassats till olika miljöer och beteenden,
  3. livshistorie-ekologi, parningssystem och sexuell selektion, som handlar om hur djur skall avväga nuvarande reproduktion mot framtida samt vad som har betydelse vid partnerval,
  4. co-evolution, behandlar ekologiska signaler som doftkommunikation hos insekter och fågelsång, samt social evolution (samarbete och samhällsbildning).

Undervisningen består av föreläsningar, gruppdiskussioner, gruppövningar och eget litteraturarbete.

Exkursioner

I början av kursen har vi en endags exkursion till Stensoffa ekologiska station vid Krankesjön. Där fältarbetar du i grupp kring evolutionsekologiska frågeställningar, t.ex. experiment med vattengråsuggor, fångst av fåglar och studier av smågnagare och borrelia. Tanken med kursmomentet är att du skall lära dig metoder för att fånga och studera djur samt att stimulera din förmåga till eget kreativt tänkande och diskussion vid analys av evolutionära och ekologiska frågeställningar.

Litteraturprojekt

Ett litteraturprojekt där du jobbar ensam med ett evolutionärekologiskt ämne ingår i kursen. Du läser uppsatser på detta ämne, sammanställer fakta och drar slutsatser. Arbetet presenteras sedan skriftligt (vilket betygsätts) och mer kortfattat muntligt.

Tentamen

Den ekologiska och evolutionära förståelsen kontrollerar vi med en skriftlig tentamen (speciellt riktad mot kreativitet och analysförmåga) som utgör underlag för 80% av kursens poäng. Det skrivna egna litteraturprojektet (14% av kursens poäng) och ett ”konferensframförande” där framför allt experimentdesign och den ekologisk/evolutionära diskussionen värderas (6% av kursen) betygsätter vi också.

Och sen då...

Kursen ger inte bara en bra grund för doktorandstudier inom zoologisk ekologi utan också mer generellt för ämnen som bygger på evolutionära analyser. Vidare ger kursen mycket bra träning i kreativ analys av problem, kritiskt tänkande och grupparbete.

Sidansvarig:

Studievägledare

Lotta Persmark
Studievägledare
Utbildningskansliet

Telefon: 046-222 37 28
E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Huvudlärare

Huvudlärare

Dennis Hasselquist
professor
MEMEG

Telefon: 046-222 37 08
E-post: Dennis [dot] Hasselquist [at] biol [dot] lu [dot] se

Susanne Åkesson
professor
Evolutionär ekologi

Telefon: 046-222 37 05
E-post: Susanne [dot] Akesson [at] biol [dot] lu [dot] se

Kurslitteratur

Se schemat

Kursperiod

Kursen går under period 2 på höstterminen. Kursspråk är engelska.

Schema

Schema (pdf)

Tentamen

Allmän info och uppsamlingstillfällen