Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ekotoxikologi, 15 hp

BIOR41 / TEK095

Kursbeskrivning

Kursen är en avancerad kurs i ekologi och har som mål att ge kännedom om ekotoxikologiska teorier, modeller, problemställningar och arbetsmetoder. Vi behandlar teorier och modeller rörande toxikologiska testmetoder och endpoints, fördelnings-, spridnings-, och fugacitetskoncept, bioackumulering och biomagnifiering. Ekotoxikologiska effekter studeras på olika organisationsnivåer, biokemisk-fysiologisk, cell, organism, populations-, samhälls-, och ekosystemnivå. I kursen ingår vetenskapsteori, övning i toxikologiska testmetoder, modellering av bioackumulering, biomagnifikation och fördelning. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer, modelleringsövningar och gruppdiskussioner.

Projekt

Tre olika projekt genomförs på kursen. En kortare (1v) laboration på toxikologiska testmetoder på single-species, och en längre laboration på populationer, samhällen och ekosystem. Den senare laborationen designas och planeras av studenterna själva med ledning av de vetenskapsteoretiska verktyg som inhämtats tidigare på kursen. Dessa projekt redovisas skriftligen och muntligen efter genomförandet. Syftet är att träna hypotesbildning, försöksplanering och presentationsteknik samt att applicera olika sorters toxikologiska tester med olika endpoints. Ett litteraturprojekt löper under hela kursen och redovisas muntligen och skriftligen i slutet av kursen. Den muntliga redovisningen hålls i form av en föreläsning.

Tentamen

Den ekotoxikologiska förståelsen testas i form av en individuell skriftlig tentamen.

Och sen då...

Kursen erbjuder en grund för fortsatta studier och yrkesverksamhet inom ekotoxikologi. Kursen är förkunskapskrav och ger den teoretiska grunden till BIOR52 Tillämpad ekotoxikologi.

Sidansvarig:

Studievägledare

Lotta Persmark
Studievägledare
Utbildningskansliet

Telefon: 046-222 37 28
E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Huvudlärare

Olof Berglund
lektor
Akvatisk ekologi

Telefon: 046-222 37 50
E-post: Olof [dot] Berglund [at] biol [dot] lu [dot] se

Kurslitteratur

Se schema

Kursperiod

Kursen går under period 2 på höstterminen. Kursspråk är engelska.

Kursutvärdering

Senaste kursens utvärdering (pdf)

Schema

Schema för ekotoxikologikursen (pdf; 42 kB)

Tentamen

Allmän info och uppsamlingstillfällen