Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Cellulär och molekylär neurobiologi, 15 hp

BIOR84

Mikroskopfoto av en inmärkt hjärna.

Kursbeskrivning

Kursen ger en översikt över de viktigaste principerna och teknikerna inom cellulär och molekylär neurobiologi. Ett viktigt syfte med kursen är att du ska förstå de metoder som används inom detta viktiga ämne och du ska kunna relatera detta till aktuell forskning inom området.

Kursen inleds med en introduktion till viktiga metoder för att studera molekylär och cellulär neurobiologi samt praktiska övningar. Kursen är därefter indelad i moduler inom vilka den teoretiska bakgrunden presenteras i form av vetenskapliga artiklar och föreläsningar. Kursen inkluderar också detaljstudier av de mekanismer som ligger till grund för neuronal signalering och cellfunktion och hur dessa aktiveras under utveckling och neuronal plasticitet.

En central del av kursen rör tillämpning av de tekniker som driver forskningsområdet framåt, inklusive optogenetisk manipulation (dvs. att med hjälp av ljus aktivera eller stänga av nervbanor) och geneditering för att kontrollera neurala kretsar och identifiera neurala funktioner.

Projektarbeten

Undervisningen består förutom av föreläsningar även av gruppstudier och projektarbete. För den praktiska komponenten kommer du arbeta i små grupper (<4 studenter) med projekt som kommer fortgå parallellt med den teoretiska delen av kursen. Dessa projekt kommer ligga nära, eller t.o.m. inom pågående forskningsprojekt och du kommer därmed ges en möjlighet att aktivt ta del av forskningsfronten inom cellulär och molekylär neurobiologi. Varje fas av projektarbetet, från design till analys, kommer åtföljas av stödjande handledning och workshops.

För vem?

Kursen passar dig som vill fortsätta med en akademisk forskarkarriär, såväl som för dig som vill jobba utanför universitetsvärlden med neurobiologi. Inom universiteten och hos de biomedicinska företagen är neurobiologi ett aktivt forskningsområde, och kommer så fortsatt vara under lång tid. För dig som inte har för avsikt att fortsätta med ämnet, så ger kursen en stabil grund för fortsatta studier i tex ekologi, beteendevetenskap eller till läraryrket. Kursen kan med fördel tas tillsammans med fördjupningskursen i neurobiologi (BIOR58) vilka tillsammans ger en utmärkt inblick i nervsystemets uppbyggnad och funktion, från cell till organismnivå.

Mikroskopfoto av inmärkta hjärnor.

Sidansvarig:

Studievägledare

Christina Ledje
studievägledare
Utbildningskansliet, Ekologihuset

Telefon: 046-222 73 16
E-post: christina [dot] ledje [at] biol [dot] lu [dot] se

Huvudlärare

David O'Carroll
professor
Funktionell zoologi

Telefon: 046-222 95 77
E-post: David [dot] OCarroll [at] biol [dot] lu [dot] se

Marcus Stensmyr
universitetslektor
Funktionell zoologi

Telefon: 046-222 37 87
E-post: Marcus [dot] Stensmyr [at] biol [dot] lu [dot] se

Kurslitteratur

Vårterminen 2019

Principles of Neurobiology, 2016 Author: Liqun Luo, Garland Science (CRC press)

Kursperiod

Kursen går period 2 på vårterminen. Kursspråk är engelska.

Schema

Preliminärt schema VT 2019 (pdf)

Tentamen

Allmän info och uppsamlingstillfällen