Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Biologisk miljöövervakning, 15 hp

BIOR39

Kursbeskrivning

Kursen är en avancerad kurs i Ekologi och kan ses som en del i en utbildning inom naturvård. Övergripande målsättning för kursen är att studenterna ska lära sig att med minimal tid i fält skaffa sig maximal kunskap om naturen med utgångspunkt i vad det insamlade materialet skall användas till. Övervakning av naturen innebär i sin strängaste betydelse att undersökaren vet vilken förändring som kan förväntas och bygger upp ett program som mäter just denna förändring. Om förväntad förändring inte är känd kan man göra en dokumentation av naturen. På föreläsningar, seminarier och exkursioner behandlas generella metoder för hur övervakningsprogram och dokumentationer genomförs. Metoder för inventering av olika organismer behandlas dels i föreläsningsform och dels på exkursioner. Under kursen kommer vi att koncentrera oss på att samla data, både i fält och genom att studera GIS-kartor, från området Kulturens Östarp. Den sammanlagda kunskapen som insamlas om Kulturens Östarp under kursen kommer i slutet att mynna ut i ett individuellt projektarbete och skrivandet av en framtida övervakningsplan för området

Exkursion

Kursen är en ”utekurs”. Exkursionerna är endags-, kvälls-/natt- eller morgonexkursioner, inga övernattningar förekommer. I Gummarp strax söder om Hörby, kontrollerar studenterna flygbildstolkning, mäter träd och buskskikt, testar GPS och andra mätinstrument. Kursen har även en nattexkursioner (till 24:00), där vi bestämmer grodors habitatkrav i smådammar vid Blentarp. Inventeringsmetoder för fåglar används vid en tidig morgonexkursion (05:00), till Kulturens Östarp. Vi åker runt i Skåne, framför allt i Mellanskåne och Österlen, till olika naturtyper och klassar vegetationen enlig Nordiska Ministerrådets klassifikationssystem. Samtidigt diskuterar vi vilka metoder som ska användas för att beskriva naturen beroende på till vad materialet skall användas; exempelvis för att skriva en skötselplan, för att se om ett ökat kvävenedfall ändrar vegetationen eller hur många hålträd det finns för hålhäckande fåglar.

Fältövning

En fältövning i små grupper genomförs i Kulturens Östarp utifrån olika målsättningar. Med utgångspunkt från målsättningen formulerar studenterna operativa målsättningar dvs vad som ska göra i fält, vilka egenskaper hos naturen skall mätas och beskrivas. Allt redovisas i en rapport med kartmaterial. Redovisning sker i form av opposition och försvar.

Examinering 1 (salstenta)

Ungefär mitt i kursen genomförs en salstenta på de teoretiska momenten på kursen.

Examinering 2 (projektarbete)

I slutet av kursen kommer allt material som har samlats in om Kulturens Östarp att användas för att i grupp göra en naturutvärdering över området. Denna utvärdering ligger sedan till grund för en individuell övervakningsplan för området som betygssätts individuellt.

Och sen då...

Kursen riktar sig framför allt till de som vill arbeta inom en kommun eller på en Länsstyrelse och är i kombination med BIOC05 Naturvård och BIOR83 Bevarandebiologi en utmärkt bas för att arbeta med naturvårdsproblem. Bra komplement är även GIS-kurser, floristik- och faunistikkurser, BIOR11 Mossor, lavar, svampar - biodiversitet och naturvård mm.

Sidansvarig:

Studievägledare

Lotta Persmark
Studievägledare
Utbildningskansliet

Telefon: 046-222 37 28
E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Huvudlärare

Olof Hellgren
Forskare
MEMEG

Telefon: 046-222 17 83
E-post: Olof [dot] Hellgren [at] biol [dot] lu [dot] se

Kurslitteratur

Hill,D.,Fasham, M.,Tucker,G.,Shewry,M. &Shaw,P. 2006. Handbook of Biodiversity Methods.Cambridge Univ Press. ISBN-978-0521-82368-5

Kursperiod

Kursen går under period 2 på vårterminen. Undervisningsspråk är engelska.

Schema

Preliminärt schema (pdf; 58 kB)

Tentamen

Allmän info och uppsamlingstillfällen