Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Bevarandebiologi, 15 hp

BIOR83

Kursbeskrivning

Kursen är en avancerad kurs i Biologi och Miljövetenskap och fokuserar på de vetenskapliga grunderna för naturvården. En viktig del av kursen är att ge en fördjupad kunskap om sådan teori som är väsentlig för bevarandebiologin, t ex. populationsdynamik i små populationer och i heterogena landskap samt bevarandegenetik. Kursen berör också de etiska överväganden som måste göras inom naturvården. Föreläsningarna behandlar bl.a. biodiversitetens globala mönster och ekosystemfunktioner, bevarandegenetik, genetiska metoder inom naturvården, populationsdynamik, demografi, metapopulationsekologi, reservatsplanering, störningsekologi, beteendeekologiska verktyg för bevarandearbetet, mm. Dessutom läggs stor vikt vid att utveckla en djup förståelse och att kritiskt granska dessa kunskapsområden samt att utveckla färdigheter som kan vara till nytta i ett praktiskt naturvårdsarbete och vidare forskning. Därför innehåller kursen många litteraturseminarier, debatter och övningar. Övningarna behandlar t. ex. populationsdynamik, bevarandegenetik samt identifiering av hotspots för biodiversitet.

Exkursion

I kursen ingår en exkursion/studiebesök till Skånes Djurpark där vi studerar och diskuterar det bevarandebiologiska arbete som bedrivs på djurparken i synnerhet och inom olika uppfödningsprogram i allmänhet.

Litteraturprojekt

Under kursens gång genomförs ett litteraturprojekt. Projektet går ut på att antingen upprätta en bevarandeplan för en hotad organism, som ännu inte har en sådan plan, eller att granska ett befintligt åtgärdsprogram, som har upprättats av Naturvårdverket eller länsstyrelserna. Projektet påbörjas strax efter kursens start, och redovisa under kursens slutskede.

Tentamen

Examination sker genom skriftlig tentamen där tonvikten läggs på förståelse av processer och samband som är väsentliga för arbete eller forskning med bevarandebiologisk inriktning.

Och sen då...

Efter kursen kan man göra examensarbete i naturvård med bevarandebiologisk inriktning. Kursen ingår som en självklar del i ”Naturvårdsspåret”, men bevarandebiologi är även lämplig att kombinera med avancerade kurser i zoo- eller växtekologi.

Sidansvarig:

Studievägledare

Lotta Persmark
Studievägledare
Utbildningskansliet

Telefon: 046-222 37 28
E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Huvudlärare

Ola Olsson
Lektor, docent
Biodiversitet

Telefon: 046-222 37 74
E-post: Ola [dot] Olsson [at] biol [dot] lu [dot] se

Kurslitteratur

Conservation Biology for All, Sodhi & Ehrlich (2010) Oxford Biology (freely availble online or paperback)

Kursperiod

Kursen går under period 1 på vårterminen. Undervisningsspråk är engelska.

Schema

Preliminärt schema (pdf; 906 kB)

Tentamen

Allmän info och uppsamlingstillfällen