Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Akvatisk ekologi, 15 hp

BIOR82

Kursbeskrivning

Kursen är en avancerad kurs i ekologi, med både limnisk och marin anknytning. Målen med kursen innefattar att ge insikt i vetenskaplig metodik, ge fördjupad kunskap i teoribildningar och angreppssätt, samt att förbereda för limnologisk och marinekologisk forskning och yrkesverksamhet. Stor vikt läggs på utveckling av vetenskaplig självständighet och förståelse för struktur och utförande av vetenskapliga undersökningar, både på allmänt teoretiskt och för ämnet specifikt plan. Kursen fokuserar även på olika former av presentationsteknik, med övningar i skriftlig, muntlig och posterpresentation. Kursmålen uppnås genom projektarbeten med frågeställningar inom aktuella forskningsinriktningar, såsom näringsämnesdynamik, livshistorieanpassningar och trofiska interaktioner, på studieorganismer från mikrober till vertebrater.

Projektarbeten

De projektarbeten som görs under kursen baseras på aktuell forskning inom ämnesområdet akvatisk ekologi, framför allt inom de forskningsverksamheter som är aktuella inom Ekologihuset. Detta har två stora fördelar: frågeställningar och använda metoder motsvarar det senaste inom forskningen, samtidigt som kompetent och insatt personal hela tiden finns tillgänglig. Projektarbetena utförs i mindre studentgrupper med handledning.

Tentamen

Kursen har ingen skriftlig tentamen. I stället bedöms varje enskild students initiativförmåga, förståelse, engagemang och aktivitet under kursen. Med tanke på kursens utformning läggs även stor vikt vid studenternas mognad och utveckling under kursens gång, med avseende på de färdigheter de skaffat sig, såsom vetenskaplig förståelse och presentationsteknik.

Och sen då...

Kursen har en tydligt undersökande och ifrågasättande inriktning, som är avsedd att passa både inför forskarutbildning och inför arbete utanför universitetet. Kursen kan vara den sista man går innan examensarbete, eller följas av andra avancerade kurser. Kursen har ingen specifik yrkesinriktning, utan avser ge en bred och god grund för generell verksamhet inom akvatisk ekologi.

Sidansvarig:

Studievägledare

Lotta Persmark
Studievägledare
Utbildningskansliet

Telefon: 046-222 37 28
E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Huvudlärare

Emma Kritzberg
Biträdande lektor
Akvatisk ekologi

Telefon: 046-222 40 79
E-post: Emma [dot] Kritzberg [at] biol [dot] lu [dot] se

Kurslitteratur

Vi har ingen kursbok på kursen. Istället använder du litteratur som vi delar ut.

Du kommer skriva mycket under kursens gång och vi rekommenderar följande böcker:

  • How to write and publish a scientific paper by Robert A. Day
  • How to write and illustrate a scientific paper by Björn Gustavii
  • Writing Scientific Research Articles, Strategy and Steps by Margaret Cargill and Patrick O´Connor or similar as a support to develop your writing skills along the course.

Kursperiod

Kursen går under period 1 på vårterminen. Undervisningsspråk är engelska.

Schema

Schema (pdf; 13 kB)

Tentamen

Allmän info och uppsamlingstillfällen.