Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kandidatexamensarbete i molekylärbiologi och biologi, 15 hp

BIOK01 / MOBK01

Kandidatexamensarbetet ger vi som en kurs. Biologer och molekylärbiologer går kursen tillsammans, men blir registrerade på BIOK01 respektive MOBK01. Fördelarna med att göra examensarbetet i form av denna kurs är att du får förslag på möjliga projekt (inklusive handledare!) och att du blir klar och examineras ett givet datum (förutsatt att du jobbat på naturligtvis).

Exjobbskursen har ett startdatum (med upprop, etc.!), ett antal obligatoriska moment och deadlines, plus en ”gemensam” examination i slutet av kursen.

I början av kursen presenterar vi ett antal projektförslag inom biologi respektive molekylärbiologi. Vi uppmuntrar er att arbeta tillsammans två och två (för planering, fält/lab-arbete, analys, etc.), men var och en skriver och lämnar avslutningsvis in ett eget arbete.

Vi använder oss av Live@Lund för kommunikation, inlämning av projektplan, rapport, etc.

Kursmoment

  • Alla moment (inkl. obligatoriska) är listade i schemat (se högerspalten)
  • Projektplan (projektplansinstruktion, pdf)
  • Populärvetenskaplig muntlig presentation ("Science slam")
  • Projektrapport i form av vetenskaplig uppsats (rapportinstruktion, pdf)
  • Populärvetenskaplig sammanfattning (popvetinstruktion, word)
  • Kamratgranskning av rapport och pop. vet. text (granskningsmall, word)
  • Revidering av projektrapporten och pop. vet. text
  • Inlämning av projektrapporten till Urkund
  • Muntlig presentation av arbetet
  • Muntlig opposition på annan persons presentation

Urkund: Den reviderade projektrapporten (dvs. versionen efter kamratgranskningen) ska skickas till Urkund. Detta gör du genom att bifoga filen till ett email som skickas till din examinators Urkundsemailadress (förnamn [dot] efternamn [dot] lu [at] analys [dot] urkund [dot] se).

Examination

Examinationen sker i form av en redovisning där du presenterar ditt examensarbete muntligt och genomför en opposition på ett arbete (detta är, av flera olika anledningar, oftast inte samma arbete som du kamratgranskade). Presentationen görs i Powerpoint (eller liknande) och ska vara c. 10-12 minuter. Därefter följer en kort opposition där opponenten ger muntlig återkoppling på presentationen och om man så vill även på rapporten (information om opposition, pdf). Återkopplingen kan handla om presentationstekniken och utformningen i sig, och förstås om det vetenskapliga innehållet.

Inlämning av arbetet: När du är färdig med din projektrapport och presentation, och även klarat av alla övriga obligatoriska moment, skickar du projektrapporten (som enpdf) samt abstractet och den populärvetenskapliga sammanfattningen (som Word-dokument) till Jóhanna Jónsdóttir på Utbildningskansliet (Johanna_Bjarney [dot] Jonsdottir [at] biol [dot] lu [dot] se).

Betygsättning: Betyget (UG, G, VG) sätts av examinatorn och som grund ligger projektrapporten (versionen efter kandidatgranskningen), den populärvetenskapliga sammanfattningen, presentationen, oppositionen, etc., och även handledarens bedömning (bedömningsmall, pdf).

Kandidatexamensarbete "på egen hand"

Du har också möjlighet att göra kandidatexamensarbetet ”på egen hand” utanför de ordinarie kursperioderna. Då måste du själv söka upp handledare och projekt. Om du gör ditt examensarbete utanför Lunds universitet med en extern handledare måste du också ha en handledare från biologiska institutionen.

Börja med att kontakta Lotta Persmark (examensarbete i biologi) eller Christina Ledje (examensarbete i molekylärbiologi) så du får instruktioner, din behörighet kontrollerad, etc. Sedan kontaktar du kurs- och examinationsansvarig Bengt Hansson (Bengt [dot] Hansson [at] biol [dot] lu [dot] se). Detta är mycket viktigt för att din examination och övriga moment ska kunna planeras!

I övrigt gäller samma moment (eller motsvarande) som under kursen. Du emailar din projektrapport till Bengt Hansson, som ger kommentarer på texten. Den korrigerade versionen (version 2) av ditt arbete lämnas in via Urkund.

Ditt arbete avslutas med att du lämpligtvis presenterar tillsammans med ”kursen” ovan. Det innebär att examinationstillfällena är i början av juni (slutet VT), i mitten av januari (slutet HT) och vid ett extra tillfälle i slutet av augusti eller i början av september. Inför examinationen kontaktar du i god tid Bengt Hansson.

Tidigare populärvetenskapliga sammanfattningar

Kursplaner

Sidansvarig:

Studievägledare

Lotta Persmark
Studievägledare
Utbildningskansliet

Telefon: 046-222 37 28
E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Huvudlärare

Bengt Hansson
Professor
MEMEG

Telefon: 046-222 49 96
E-post: Bengt [dot] Hansson [at] biol [dot] lu [dot] se

 

Övriga lärare

Per Henningsson

Fredrik Johansson

Marcus Stensmyr

Kursperiod

Kursen går två gånger per år, period två på höstterminen och period 2 på vårterminen. Kursspråk är svenska.

Schema

Schema (pdf)

Förslag på examensarbeten